O’g’il bolalar Ismlar manosi / TOP 5000 ismlar to’plami

Ismlar manosi

O’g’il bolalar Ismlar manosi / TOP 5000 ismlar to’plami

Ismlar manosi o’gil farzand ko’rmoqchi bo’lganlar uchun eng yangi zamonaviy ismlar to’plami.

A harifiga ismlar manosi kitobi

Abbos  – jiddiy, vazmin; dovyurak, jasoratli.

 

Abdolniyoz  – bu ismning 2ta mannosi bor  avliyo; darvesh.

 

Abdulaziz  – abdu – qul, abu ota manosida.  Qudratli, donolik.

 

Abror  – a`lo xulqli, Yaxshi tarbiyali, samimiy.

 

Avliyo  – tabaruk, muqadas.

 

Adham  – qora belgi, dog` bilan tug`ulgan chaqaloqa aytiladi.

 

Azamat  – martabali, qo`rqmas.

 

Aziz  – qadri qimmat, hurmatli.

 

Azim  – ulug`vorlik, kotta, kuchli.

 

Ayniddin  – din mazmuni, hulqli, ibratli.

 

Ayyub  – o`kinuvchilik, pushaymonlik

 

Akbar  va Akobir  – birlik, ikkinchisi ko`plik; ulug`lik, ulkanlik;

 

Akmal  – mukammallik, benuqsonlik.

 

Akram  – Ko`rkam, oktam, jomard.

 

Alimardon  – martaba, mardlik, Mardona.

 

Alisher  – yuksaklik martabalilik sher; Arslondek qo`rqmas.

 

Alouddin  – ogohlik, usti. Ismning dinustuni.

 

Amin  – ishonchlilik, sokin, xavfsizlik.

 

Amir  – hukmronlik, yo`lboshchilik.

 

Anvar  – yorug`lik, nurlilik.

 

Anis  – dost, ulfat, hamdamlik, hamsuhbatlik.

 

Anortoy  – badanida qizil belgi yoki xol bilan tugilgan chaqaloqlarga qo`yiladi.

 

Ansoriddin  – din yordamchisi, madadkorilik.

 

Anqoboy  – ko`zga ko`rinmas qush ismi manosi topilmas, nodir.

 

Ardasher  – arda- iymonli – iymon kuchi.

 

Asad  – 5 chi oyning nomi.

 

Asaf  – Hudo ma`qullaganlardan.

 

Aslam  – sog`lomlik, baquvvatlik, chidamlilik.

 

Asil  – aslzodalardan, oli toifa insonlar.

 

Asomiddin  – dinga tayanchi bo`lish.

 

Asror  – sirlilik, yashirin, maxfiylik, Asfandiyor  – isiriq bolasa kasal bo`lmasin deb qo`yiladigan ism.

 

Asqad  – baxtiyorlik, saodatmandlik.

 

Asqar  – oxirgi bolaga qo`yiladigan ism.

 

Atoulla  – Hudo hadiyasi.

 

Afandixon  – domls, ustoz, o`qituvchi.

 

Afzal  – ustunlik, yaxshilik, yuqori bo`lish.

 

Afridin  – jasur, dovyurak, engilmas. Bu ismning Faridun shakli ham bor. Qadimiy Eron podshohlaridan birining ismi ham shunday.

 

Aflotun  – Platonning nomidan. Qadimiy olimni shunday ham atashgan.

 

Axbor  – ma`lumot, bilim egasi.

 

Afridin  – juda qudratli.

 

Ashraf  – sharaflilik, hurmatlilik, aslzodalik.

 

Ashur  – hijriyning 10 chi oyi shunday ataladi.

 

A`zam  – ulug`lik, buyuklik.

 

Ahmad  – maqtovga sazovar.

 

Ahror  – olijanoblik, muruvvatlilik, himmatli bo`lish.

Ahtam  – Adham ismining o`zgargan shakli.

Ismlar manosi

-B- harifiga ismlar manosi bolalar

 

Badal  – bolasi ko`p nobut bo`ladigan oilalar tirik qolgan farzandiga beri

 

Badiuzzamon  – zamonasida eng zo`ri.

 

Badriddin  – din to`lin oyi; din mashali.

 

Bakir  – o`rganuvchi, tadqiqotchi.

 

Bakr  – bo`taloq.

 

Baraka  – mo`llik, farovon.

Barot  – barot kuni shabon oyining o`rta- larida keladigan diniy bayram.

 

Baxir  – nurli, shulador, jilvakorlik.

 

Baxtiyor  – baxt, hursandchilik, istiqbol yor bo`lgan.

 

Baxshi – mualim, o`qituvchi.

 

Bashar  – odam, insonilik, kishi.

 

Bashir  – hushxabar keltiruvchi, bahtsaodat elchisi.

 

Baqo  – doimiylik, mangulik, abadiylik.

 

Bahman  — sham`siya yilining o`n birinchi oyi bahman deyiladi.

 

Bahouvdin  –  dinning ko`rki, qimmati.

 

Bahriddin  – din dan bahra oluvchi.

 

Bahrom  – Mirix yulduzining nomi.

 

Bahruz  – juda yaxshi, juda qutlug`; ro`za  kunida tug’ilganlarga aytiladi.

 

Berdimavlon  – Xudo bergan bola.

 

Berun  – chet, begonalik, yotlik.

 

Behbud  – tinchlik, osoyishtalik, farog`atlik.

 

Behzod  – aslzoda ma`nosida.

 

Biymirza  – Biy – xo`jayin, rahbarlik, sardor ma`nolarida keladi.

 

Bilol  – 3 kunlik oy.

 

Birodar  – do`st, o`rtoq. Juda noyob ismlarga kiradi.

 

Bobak  – tarbiyachilik, homiylik.

 

Bobir – Ko`p holda Bobur shaklida ham yoziladi. yo`lbars deb talqin qiladilar.

 

Boboxon  – Bu ismning ma`nosi qadimiy qaliq o`yini bilan bog`liq.

 

Bozor  – bozor kunida tug`ilgan bolalar shunday ismga ega bo’lishgan.

 

Boriy  – yaratuvchilik, bunyodga keltiruvchilik.

 

Bosit  – ruh beruvchilik, ruhato etuvchilik, ya`ni jon ato etuvchilik.

 

Botiy – noyob tosh, nodirlik deb ham aytishadi.

 

Boxir  – nurlilik, ravshanlik, porlovchilik.

 

Boqi  – Farzandi ko’p yillar yashasi deb qo’yiladigan ism.

 

Bunyod  – asos ma’nosida keladi.

 

Burhon  – hujjat, dalillik.

Ismlar manosi

-v- ismlar manosi skachat

 

Vadiuddin  – dinni omonati; din qadrlovchi.

 

Vadud  – shafqatlilik, mehribonlik, g`amxo`r, sevuvchi, do`st.

 

Vajiullo  – Hudoning  ko`rkami, sharaflilik, hurmatlilik.

 

Vays  – ishonchlilik, kuch, qudratlilik.

 

Vakil  – kafillik, ishonchlilik.

 

Vali  – avliyo, do`st, taqvodorlik.

 

Valid  – naslli, avlod, o`g`il.

 

Vallamat  – Katta, etakchi degani.

 

Vasih  – ogir, vazminlik, bosiqlik.

 

Vasliddin  – diniy maqsadga intiluvchi.

 

Vassof  – g’alaba qozanuvchi.

 

Vafo  – sadoqatlilik.

 

Vaqqos  – itoatkorlik, bo`ysunuvchilik, tobelik.

 

Vagiz  – va`z aytadigan.

 

Vahhob  – saxiylik, jo`mardlik.

 

Vozid  – oshkorlik, ravshanlik, nurlilik.

 

Vomiq  – oshiqlik, shaydolik.

 

Vosi  – kenglik, yoyiqlik.

 

Vosil  – erishilgan degan ma’noda keladi.

 

Vosim  – Chiroyli, ko`rkam.

 

Vosif  – ta`rif qiluvchi.

 

Vosiq  – umid qilish, orzu qilish.

 

Vofi  – vafolilik, sadoqatli.

 

Vofir  – boylik, badavlatlik.

 

Voqi  – Bo`lgan narsa.

 

Voqif  – xabardorlik, ogohlik.

 

Vohib  – in`om, sovg`a.

 

Vohid  – yagonalik, ajralib turish, beqiyos ma’nosida keladi.

 

-g-

 

Gado  – Juda ko’p kutilgan farzandlarga qo’yiladigan ism

 

Gazanfar  – arslon, sher, jasur, qorqmas.

 

Ganay  – turshak, quritilgan o’rik.

 

Gandum  – bug`doy o`rog`ida tug`ilgan bola.

 

Ganja  – boylik degani oxirgi farzandga aytiladi.

 

Garzan  – podshoh boshiga qo`ndiriladigan toj.

 

Garon  – og`ir, vazminli, mo`l, ko`p miqdordagi, qimmatlilik, qimmat baho.

 

Govdil  – jasurlik, dovyuraklik.

 

Guzar  – yo`l degani.

 

Gurtboy  – o`zbek tilidagi Bo`riboy ismining “forscha” shakli.

 

Go`ro`g`li – botir, qo’rqmas, jasur.

Ismlar manosi

-D- islomiy ismlar

 

Dabir  – kotib, mirza.

 

Davlat  – boylik, saodatli ma`nosida.

 

Davrboy – davr farzandi ma`nosida.

 

Davron  – umri quvonchda o`tsin ma`nosida.

 

Dayyor  – turuvchilik, yashovchilik, uy egasi.

 

Dalir  – Daler; qo`rqmas, botirlik, dovyuraklik.

 

Damin  – bilimli, quntlilik.

 

Darvesh  – zohidlik, qalandarlik ma`nosida.

 

Darxon – erkinlik, ozodlik, daxlsizlik.

 

Devloh  – dalada yoki cho’lda dunyoga kelgan bolalarga qo’yiladigan ism.

 

Dehqon  – qishloq rahbari.

 

Diyor  – yurt farzandi.

 

Dilbashir  – yaxshi yangilik olib kelgan farzand.

 

Dilmurod  – niyati amalga oshgan ota-onalar qo’yadigan ism.

 

Dilshod  – ko’ngillarga quvonch keltirgan bola.

 

Dinor – tilla ma`nosida.

 

Dovar  – podshohlik, hokimlik.

 

Dovud  – mehrlilik, sevuvchilik, suyuklilik, chin do`st;

 

Dolim  – o`suvchi, ulg`ayuvchi, ko`payuvchi.

 

Doni  – uquvlilik, epchillik.

 

Donish  – bilimlilik, donolik, olimlik.

 

Donomurod  – aqllilik, ziyrak o`g`il bo`lsin degan niyatda berilgan ism.

 

Dorob  – dor – daraxt; ob – suv.

 

Doston  – ovoza, shuhratli, dovrug`.

 

Duvlon  – Sovuq qishda t.ug’ilgan farzandga beriladigan ism.

 

Durbek – inju, marvarid.

 

Dushan  – dushanba kunida tug`ilgan chaqaloq.

 

Do`lob  – adashtirilgan, o`zga.

 

Do`nan – to`rt yashar ot.

 

Do`sim  – “do`st”, do’stlik.

 

—E—

 

Ettinazar  –   yettinchi farzand.

 

Yevar  – yordam, ko`makdosh.

 

Yovon  –  saxroda tug’ilgan farzandga qoyiladigan ism.

 

 

 

Yodgor  – tug`ilishdan oldin yoki tug`ilgandan keyin otasi yoki onasi qazo qilgan bolalarga qo’yiladigan ism.

 

Yozdonqul – mo`g`ullar Tangrini Yozdon deb atashgan.

 

Yozi – dashtda, cho`lda tug`ilgan bolaga shunday ism qo`yish odati bo`lgan.

 

Yorboy  – ulfatli, do`stli, hamdamlik, eshlik.

 

-j-

 

Jabin  – peshona, manglay.

 

Jabroil  – Payg`ambarlarga Hudo vahiy keltiradigan farishta nomi.

 

Javdat  – muruvvatli, himmatli, saxiy; mehr-shafqatli.

 

Javdon  –  mangu, doimiylik;

 

Javlon  – chiroyli shaxdam qadam tashlovchi.

 

Javod  – ehson, karamlilik, saxiylik, qo`li ochiq.

 

Javonsher  – sher yigit.

 

Javohir  – bebaholik, qimmat.

 

Javhar  – qimmat tosh, mohiyat.

 

Jayhun  – Amudaryoning qadimiy nomi;

 

Jalid  – puxtalik, jangovarlik, shijoatlilik.

 

Jaloliddin  – din ulug`ligi, azamatligi, din masalasida azamat, kuchli bo`lsin.

 

Jambul – qo`rg`on, qal`a.

 

Jamoliddin  – din jamoli; din barkamolligi, ravnaqi.

 

Janobiddin  – ostona, bo`sag`a, dargoh,

 

Jarullo  – e`lon, bildirish, ovoza qilish,

 

Jasur  – mard, jasoratli.

 

Ja`far  – go`dak, farzand, farishta.

 

Jahongir  – dunyoni zapt etuvchi, g`olib, muzafar.

 

Jobir  – siniqchi, ya`ni singan chiqanlarni davolavchi.

 

Jovid  – abadiy, mangu; tug`ilgan go`dak uzoq yashasin degan niyatda shunday ism berilgan.

 

Jonibek  —yoqimtoy, bek bola.

 

Jonxo`roz  –   qizil xoli bilan tug`ilgan go`dak.

 

Johid  – harakatchanlik, tirishqoqlik.

 

Jumaboy – juma kuni tug`ilgan.

 

Junaydullo  – Bag`dodda yashagan avliyolar birining nomi.

 

Jur`at  – jasorat, shijoat.

 

Jo`ji – kutilgan bola, mehmon.

 

Jo`ybor  – katta daryodek to`lib oqsin degan ma`noda.

 

Jo`ra  – do`st, hamrohlik.

 

-z-

 

Zabiy  – ohun erkagi.

 

Zabir  – mahkamlik, mustahkamlik;

 

Zabihullo  – Hudoga atalgan, sadaqa qilingan, qurbonlik.

 

Zabur  – yozilgan, bitilgan.

 

Zavqiddin  – zavqli, lazzatli.

 

Zayd  – tuhfa, in`om yoki ko`payish, qo`shilish

 

Zaynobiddin  – zayni (ko`rkam, zo`zal, ziynat) so`zi bilan bog`liq.

 

Zayfullo  – zayf – qalbaki tanga; mehmon, musofir.

 

Zakariyo  – Hudoni esda tutuvchi.

 

Zaki  – aql, zukkolik, tezfahmlik, sezgirlik, ziyraklik.

 

Zadriddin  – din yuragi.

 

Zamon  – o`z davrining farzandi ma`nosida.

 

Zarif  – poklik, tozalik; nozikfahmlik, ziyraklik,

 

Zafar  – g`olib. Muzaffar qilish.

 

Zahiriddin  – bemorlik, ranj, azob, mashaqqat, panoh, posbon, iqbol.

 

Ziyo  – nurlilik, ravshanlik, yorqinlik.

Ziyod  – umr ziyoda, uzoq bo`lsin degan niyatda shunday ism beriladi.

 

Ziynatullo  – Hudo ziynati.

 

Zinnat  – ziynat so`zining boshqacha talafuzi.

 

Ziyoriddin  – Dinga sig`inuvchi ma`nosida.

 

Zinnat  – bezangan, orolangan.

 

Zikir  – yodlash, xotirlash.

 

Zobir  – chidamlilik, toqatli; kuchli;

 

Zobit  – zabt etuvchi, boshqaruvchi.

 

Zoid  – ortiq, ziyoda.

 

Zoir  – ziyoratchi.

 

Zokir  – Zikir ismi o`zgargan shakli.

 

Zohid  – tarkidunyo qilgan taqvodor.

 

Zohir  – ko`ringan, ko`rimlilik, ochiqlik, ravshanlik.

 

Zubayr  – kuchlilik, qudratlilik.

 

Zulfiddin  – dindagi jingalak sochli shaydosi.

 

Zulfiqor  – teshib o`tuvchi. Qilich.

 

Zunnun  – baliq egasi. Zufar  – Zafar ismining shaklan o`zgargani.

 

Zuhriddin  – Zohir ismining o`zgargan shakli; dinning ko`rinishi, oshkoraligi.

 

-i-

 

Ibod  – qullar, bandalar;

 

Ibrohim  – xalqlar otasi  ma’nosida.

 

Idibek – hayit kuni tug`ilgan bolash

 

Idris  – o`quvchi, o`rganuvchi. Tikuvchilik, to`quvchilik, xat ilmi singari.

 

Izom  – ko`plikda: ulug`lar, buyuklar.

 

Izohiddin  – din sharhlovchi, tushuntiruvchi, talqin etuvchi.

 

Izhoriddin  – din oshkor qiluvchi.

 

Ikmol  – Kamol ismining shakli.

 

Ikrom  – izzatli, hurmatli, ehtiromli, obro` yoki tuxfa.

 

Ilyos  – Hudoning kuchi, qudrati yoki xalqlarning sevimlisi.

 

Ilim  – ilm, bilimdon bo`lsin degan niyatda.

 

Ilhom  – ruhlanishlik, jo`sh urish; intilish.

 

Imod  – tayanchli, suyanchli, tirgakli; madadli, yordamlik.

 

Imom  – boshlovchi, etakchilik, oldinda turuvchi

 

Imron  – tirik, barhayot.

 

Inobiddin  – din marhamati, himmati.

 

Inoyat  – xayrixoh, ko`mak, ehson.

 

Inog`om  – sovg`a, hadya ma`nosida.

 

Insof  – yaxshi niyatda berilgan ism.

 

In`om  – Inog`om ismining imloviy jihatdan to`g`ri yozilishi.

 

Iris  – nasiba, ota-onasining nasibasi.

 

Iskandar  – jasurlik, mardlik, qo`rqmaliks, dovyurak yoki muhofaza qiluvchi.

 

Islomiddin  – dinning ko`rki, naqshi, husni.

 

Islom  – musulmon din nomi.

 

Ismat  – pok, begunoh, ma`sumlik.

 

Ismoil  – Xudo eshitdi.

 

Ieo  – Iisus ismining arabcha shakli; bo`yalgan.

 

Isomiddin  – din tutqichi, madali, ko`magi.

 

Isroil  – Hudo yo`lida kurashuvchi.

 

Isrofil  – olovlanuvchi, shu`la sochuvchi.

 

Istad  – umri uzoq bo`lsin degan ma`noda izohlangan.

 

Istam  – Ehtimol ko`p qiyinchiliklar evaziga dunyoga kelgan bola shunday nomlashadi.

 

Isfan  – isiriq, shamsiya yilining ikkinchi oyi.

 

Isfahon  – qilich.

 

Iftixor  – faxrli, g`ururli.

 

Iffatullo  – Hudoning  pokdomon bandasi. degan ma`noda. Ismning boshqa shakli uch- ramaydi.

 

Ixlosiddin  – dinga ixlosmand ma`no- sida.

 

Ixtiyoriddin  – din irodasi.

 

Iqboliddin  – din iqboli.

 

Iqroriddin  – dinni tan oluvchi.

 

– Y –

 

Yo`ldoshmuhammad  – bo`lsin degan niyatda.

 

-K-

 

Kabir  – ulug`, ulkan.

 

Kalimullo  – Hudo bilan so`zlashgan.

 

Kamol  – etuk, mukamal, nuqsonsiz.

 

Kamtar  – odobli.

 

Karimullo  – Hudoning muruvvati.

 

Karom  – saxovatli, himmatli, olijanobli.

 

Kashshof  – ochuvchi, kashfiyotchi.

 

Keldiyor  – oilaga do`st, hamdam keldi.

 

Kibor  –  ulug` kishilar.

 

Kiromiddin  – din saxovati, karomi.

 

Kishvar  – mamlakat, o`lka, viloyat.

 

Kozim  – sabrlilik, chidamlilik, vazmin;

 

Komyor  – baxtiyorlik.

 

Komil  – mukammallik, benuqsonlik, etuklik

 

Komron  – baxt, saodat; maqsadga erishuvchi; hokimlik, hukmronlik.

 

Koshif  – kashf-etuvchi, yaratuvchi.

 

Kubro  – ulug`lik, ulug`vorlik; mag`rurlik.

 

Kushanboy  – harakatchanlik, tirishqoqlik, sobitqadamlik.

-L-

 

Laziz  – yoqimtoylik, shirin bola.

 

Latif  – muloyimlik, poklik, pokizalik; muloyimlik, mehribonlik.

 

Lashkar  – aynan: qo`shin.

 

Lutfiddin  – din iltifoti, marhamati.

 

Luqmon – bilimdonlik, donolik.

 

-m-

 

Mavlaviy  – olim, bilimdonlik, donishmandlik.

 

Mavlon  – ustoz, valene`mat.

 

Mavriddin  – dinga mos fursatda, xosiyatli kunda tug`ilgan bola.

 

Madad  – ota onasiga madad, ko`makdosh.

 

Madazim  – aslida Muhammadazim. Shu- ningdek, Madayyub, Madali, Madalim, Madamin,

Madahmad, Madboy, Madariq, Madvali, Madyor, Madziyo, Madzokir, Madiyor, Madziyo, Madzokir, Madi (Mahdi yoki Muhammadi), Madikrom, Madismon, Madusmon, Madisroil, Madkomil, Madnazar yoki Matnazar, Madniyoz yoki Matniyoz, Madolim, Madomon, Madraso, Madrasul, Madrahim,

 

Madal – ong, aql, fikr.

 

Mador  – quvvat, yordam berish.

 

Majdud  – xushbaxt, saodatmand.

 

Majid  – atoqli, shuhratlilik, dongdorlik.

 

Mazbut  – mahkamlik, mustahkamlik, himoya ostiga olinganlik.

 

Mazda  – yaratuvchilik, bunyod etuvchilik.

 

Mazid  – Majid ismining talaffuzda o`zgargani.

 

Mazhar  – yuzaga chiqish, namoyon bo`lish, erishishlik, etishishlik.

 

Makorim  – yaxshilik, go`zallik.

 

Malik  – podshoh, hokimlik, qirollik.

 

Malhamiddin  – dining malhami.

 

Mamad  – Muhammad. Shu tarzdagi qisqartma otlar quyidagilardir: Mamadazim, Mamadaziz, Mamadali, Mamadamin, Mamadbek, Mamadbergan, Mamadberdi, Mamadvali, Mamaddavlat,   Mamatmuso yoki Matmuso, Mamatolib, Mamatosh va hokazo.

 

Mamdud  – uzoq umr.

 

Manzar  – yuz, chehra.

 

Mansur  – ustun turuvchi, g`olib, muzaffarlik.

 

Mardi  – botirlik, mardlik, dovyuraklik.

 

Marzbon  – chegara soqchisi, elining posboni.

 

Marhabiddin  – dinning muruvati, saxovatli.

 

Masar  – viqor, odillik.

 

Mas`ud  – baxt , baxtiyorlik, saodatmandlik.

 

Matlab  – istalgan, orzu qilingan.

 

Matmirza – Muhammadmirza.

 

Maxdum  – din yo`lida xizmat qiluvchi; martaba, obro`.

 

Maxsum  – poklik, pokizalik, soflik, gunohsizlik.

 

Maxtum  – muhrlangan, mustahkam.

 

Ma`di  – to`g`ri yo`lda turuvchi, adolatli.

 

Ma`mun  – omonda, himoya ostidagi, himoyaga olingan.

 

Ma`mur  – 1. Biron ishga buyurilgan kishi. 2. Obod.

 

Ma`ruf  – 1. Taniqlilik, bilingan, mashhurlik, atoqli. 2. Aqlga muvofiq, sharoitga mos va maqbul

hisoblangan fe`l-harakat.

 

Ma`qul  – arziydigan, ma`qul bo`lgan, orzu qilingan.

 

Mashrab  – xosiyatli, tabiatli, xulqli, odatli, xislatli, maylli, ravishlik.

 

Maqsad  – istalgan, orzu qilingan.

 

Maqsum  – berilgan, tuhfa qilingan.

 

Maqsur  – xudojo`y, muqaddas, ruhan osoyishga.

 

Mahan  – go`zal, suluv, husn sohibi.

 

Mahdi  – to`g`ri yo`l.

 

Mahdum  – janob, xo`ja, aslzoda, diniy peshvo

 

Mahkam  – mustahkamlik, qattiqlik. Joni qattiq ma`nosida.

 

Mahmud  – maqtalgan, maqtovga sazovor.

 

Mahram  – sirdoshlik, hamdamlik, mehribon do`st.

 

Mahsud  –   Maqsadli, irodali.

 

Mahsun  – mustahkam, mahkamlangan, berk, himoyalangan.

 

Mengazim  – Hudo bergan xoldor bola.

 

Mergan – o`qchi yoki qo`ng`irot urug`ining mergancha qabilasiga mansub.

 

Merosiddin  – dinning merosi; boyligi, davlati.

 

Mehmon  – yangi farzand ma`nosida bo`lsa kerak.

 

Mehriddin  – din sharofati bilan erishilgan bola deb izohlash mumkin.

 

Mehtar  – boshliq, mansabdorlik.

 

Miad  – va`daga vafo deb izohlash mumkin.

 

Midhad  – maqtashlik, madh qilish.

 

Miyon  – o`rta, o`rtaliq, bel.

 

Mizrob  – noxun, qobilyatli bilimli.

 

Minobiddin  – aslida miyno. Dinning naqshi.

 

Minhojiddin  – dinning ravshan, yorug` yo`li.

 

Miraziz  – izzatli mansabdor, amir.

 

Mirza  – kotib; ilmli.

 

Miftohiddin  – dinning kaliti, ochqichi; ya`ni sharhlovchisi.

 

Miqroziddin  –   din qaychisi.

 

Muayyid  – quvvatlovchi, madad beruvchi; madad.

 

Mugashshir  – bashoratchi.

 

Mubin  – ochiq, ravshan.

 

Muborakullo  – Hudo muborak qilgan.

 

Muboriz  – polvon; jangchi, kurashchi.

 

Muboshir  – yo`lboshchi, yo`l ko`rsatuvchi.

 

Mudarris  – domla, muallim, ustoz.

Mudrik  – fahmli, farosatli, ziyrak.

 

Mujiriddin  – dinning tayanchi, madadkori.

 

Mujohid  – din yo`lida kurashuvchi.

 

Muzaffar  – g`olib. Zafar qozonish.

 

Muzohir  – himoyachilik, qo`riqlovchi, asrovchi.

 

Muzrob  – Mizrob ism  o`zgargani.

 

Muiz  – izzat, hurmat ko`rsatuvchi.

 

Muin  – yordamchilik, ko`makchilik.

 

Mukdadil  – kuchli, dovyurak.

 

Mulla  –   bilimdonlik, o`qimishli.

 

Mumtoz  – tanlangan, saralangan.

 

Munzir  –   ogohlantiruvchidir.

 

Munib  – to`g`ri yo`ldan yuruvchi

 

Munim  – muruvvatli, rahmdillik.

 

Muntajibiddin  – din saylangani.

 

Mun`im  – ne`mat, rizq-ro`z beruvchi, sovg`alar ulashuvchi.

 

Murod  – maqsad, talab.

 

Murtazo  – tanlanganlik, saylanganlik, suyukli, qadrli.

 

Murtoz  – nafsini tiyganlik, o`zini tuta oluvchi, azobu-mashaqqatlarga chidamli.

 

Murshid  – rahbar, yo`lboshchi, to`g`ri yo`lga boshlovchi,

 

Musaddin  – din va shariat yo`lida maxkam turadigan.

 

Musayyab  – ehtiyotkorlik, hushyorlik.

 

Musallim  – kamtarlik yoki xudojo`ylik.

 

Musammo  – ismi bilan tug`ilgan.

 

Musin  – piri badavlat ma`nosida.

 

Musir  – qat`iy so`zli, lafzida turuvchi.

 

Musif  – ta`riflovchi, madh etuvchi.

Muslim  – islom diniga bo`ysungan, musulmon, taqvodor.

 

Muslihiddin  – dinni isloh qiluvchi, yangilovchi.

 

Muso  – yahudiylar payg`ambari

 

Mustafo  – tanlanganlik, saralab olingan.

 

Mustaqim  – to`g`ri yo`l.

 

Musulmon  – islom diniga bo`ysungan, e`tiqod qilgan,

 

Mutavakkal  – umidli, orzu qilingan.

 

Mutal  – Mutallib ismining qisqar gani; izlovchi, axtaruvchi.

 

Mutasim  – Hudoning panohida.

 

Mufaddal  – suyukli, qadrli.

 

Mufid  – yaxshilik, yaxshilik.

 

Mufiz  – fayzli, barakali.

 

Muflih  –  so`zga usta.

 

Mufti  – shariat qoidalarini yaxshi biladigan.

 

Muxlisiddin  – din  ixlosmandi, dinga sodiq;

 

Muxtor  – mustaqillik, erkinlik.

 

Mu`in  – yordamchilik, ko`makchi.

 

Mushirboy –   ishora qiluvchi, miyig`ida kuluvchi, maslahatchi.

 

Mushrif  – shov-shuvli voqea, balandlik, balanddan qaraydigan;

 

Mushfiq  – shafqat , mehribonlik, marhamatli.

 

Muqanna  – niqobdor. Ma`lum belgi yoki parda bilan tug`ilgan bolaga shunday ism qo`yish.

 

Muqbil  – baxt , iqbol , saodat.

 

Muqim  – turg`un.

 

Muqrim  – muruvvat, yaxshilik, saxiylik, qo`li ochiq.

 

Muqtazo  – Murtazo ismining boshqa shakli.

 

Muhammad  – maqtovga loyiq. Payg`am- barimizning ismi.

 

Muhib  – do`st, yo`ldosh.

Muhiddin  – dinni qo`llovchi, jonlantiruvchi, dinga go`zallik, nafosat bahsh etuvchy

 

Muhriz  – o`z maqsadiga intiluvchi, sobitqadam, g`olib, engilmas.

 

Muhsin  –   marhamatli, mehribonli.

 

Mo`min  – dinni til va dil bilan iqror qiluvchi.

 

-n-

 

Nabi – paygambar, Hudoning elchisi.

 

Nabih  – hushyorlik, sezgirlik.

 

Nabot  – shirin, yoqimtoylik.

 

Navvot  – amaldorlik, mansabdorlik; o`rinbosarlik.

 

Navdor  – noyob tuxfa.

 

Navid  – sevinch, xushxabarlik.

 

Navkar  – do`st, o`rtoq yoki qo`riqchi, askar, xizmatkor.

 

Navoiy  – ziyoli oilalarda hazrat Alisher Navoiyning nomini yangi tug`ilgan go`dakka qo`yish odati bor.

 

Navol  – sovg`a, ehson qilish.

 

Navro`z  – qadimiy ismlardan biri. Navro`z kunida tug`ilgan go`daklarga shunday ism qo`yish odati bor.

 

Navfal  – tortiqlik, sovg`a, ehsonlik.

 

Navqon  – bug`doy boshog`i.

 

Nadim  – yaqin do`st, suhbatdosh, sirdoshlik.

 

Najab  -hazrati Aliy dafn etilgan shahar nomidan olingan.

 

Najdat  – jasur, qo`rqmas, mard.

 

Najib  – olijanoblik, oliyhimmatlik; poklik, vijdonlilik;

 

Najim  – yulduz.

 

Nazar  – Hudo yoki avliyolar nazari bilan tug`ilgan bola.

 

Nazifullo  – Hudoning beg`ubor, pokiza bandasi.

 

Nazihullo  – Nazifullo ismining ma`nosida yoki shu ismning o`zgargan shakli bo`lishi mumkin.

 

Nazrullo  – Hudoga nazir qilingan, sadaqa qilingan bola.

 

Naim  – baxt, omad, saodatmandlik.

 

Naymai – o`zbeklarning nayman urug`iga mansub bola.

 

Namoz  – ehtimol ibodat paytida tug`ilgan bolaga shunday ism qo`yilgan.

 

Narimon  – ehtimol nuriiymon bo`lishi mumkin.

 

Narmin  – muloyimlik, yumshoqlik, halim.

 

Nasibullo  – Hudoning nasibasi.

 

Nasim  – engil shabada, tong shamoli.

 

Nasriddin  – dinning g`olibligi, dinning zafari.

 

Nafig`ullo  – Hudoning yaxshiliklar qiluvchi bandasi.

 

Naqib  – oqsoqollik, boshliqlik, yo`lboshchilik;

 

Nahan  – ulkanlik, ulug`lik, botirlik, g`oliblik, bahodirlik.

 

Nahriddin  –  dinning bulog`i deb izohlash mumkin.

 

Nekbaxt  – tolei baland

 

Ne`mat  – nasibali, rizq-ro`zli

 

Niyoz  – 1. Hudodan iltijo qilib olingan bola

 

Nizom  – tartibli, intizomli.

 

Nishon  – badanida biron belgi bilan tug`ilgan.

 

Niyat  – orzu, maqsad.

 

Novqat – navqiron, navjuvon.

 

Nodim  – hamdamlik, hamsuhbatlik, do`stlik.

 

Nodir  – kamyoblik, noyoblik, bebaholik, tengsizlik.

 

Noib  – o`rinbosarlik, ko`makchilik, yordamchilik.

 

Nor  – badanida qizil xol yoki qizil belgisi bilan tug`ilgan.

 

Norin – mo`g`ul qabilasining norin urugiga mansub bola.

 

Nosir  – ko`makchilik, yorlamchilik yoki g`olib, muzaffar.

 

Noshir  – aynan: kitob chiqaruvchi.

 

Nohid  – yorug` yulduz, Zuhro sayorasi

 

Nur  – yog`du, ziyolik, ravshanlik

 

Nusrat  – g`oliblik, muzaffarlik.

 

Nuh  – aslida Nuho – aql, xirad, zehn.

 

No`g`ay – no`g`ay xalqi nomidan.

 

-o-

 

Obid  – toat-ibodat qiluvchi, taqvodor.

 

Obirahmat  – shifobaxshlik, muqaddaslik, xosiyatli suv.

 

Obod  – kam-ko`stsiz, farovon.

 

Ovsharboy  – o`g`uz urug`ini forslar afshar deydilar.

 

Ogah  – bilag`on, aqlli, ziyrakli.

 

Odam  – qizilrang tuproq.

 

Odil  – haqgo`y, adolatli, insofli, to`g`ri, halol.

 

Odina  – juma kuni tug`ilgan bolaga shunday ism qo`yish rasm bo`lgan.

 

Ozar  – olov.

 

Ozod  – erkinlik, hurlik, holilik.

 

Oyazim  –  ulug`.

 

Olim  – bilimli, bilimdonlik, donishmandlik.

 

Olloyor  – Hudoga do`st, Hudo qo`llasin degan ma`nolarda.

 

Oltiyor  – oldingi farzandlarga esh bo`lib tug`ilgan bola.

 

Oltoy  – ulug`, yuksak, baland.

 

Omad  – tolei baland.

 

Omon  – omon bo`luvchi, najot topuvchi.

 

Orif  – bilimdonlik, aqlli, dono yoki xudojo`y.

 

Osim  – qo`riqlangan, himoyalangan, muhofaza qilingan, xavfsiz.

 

Osif  – shiddatli bo`ron.

 

Osmon  – bu  osmondek tiniq va baland bo`lsin.

 

Oston  –  ostona, bo`sag`a.

 

Otavali  –  valiy bir mo`ysafidning duosidan keyin tug`ilgan bola.

 

Ofiyatullo  – sog`lik, sog`ayish; tinchlik.

 

Oshiq  – hayotni sevuvchi.

 

Oqdavlat  – pok, toza. oiladagi ikkinchi bolaga shunday ism qo`yish odati bo`lgan.

 

Oqlimirza  – aqlli mirza yigit.

 

-p-

 

Payom -xabar, darak;

 

Payshanba  – xalq o`rtasida payshanba kuni xosiyatli degan tushuncha bor.

 

Panji  – oiladagi beshinchi bolaga berilgan ism.

 

Panohiddin  – dinning panohida, din najot beruvchi.

 

Parvez  – g`olib, muzaffarlik, engilmaslik.

 

Parda  – o`z pardasi (ko`ylagi) bilan tug`ilgan bola.

 

Parpi  – aslida farfi – nafis, muloyim, yumshoq tabiatli.

 

Partov  – aslida “partav”; nurli, nur sochuvchi.

 

Pahlavon  –  yon, biqin, qanot.   zo`r, kuchli, qudratli;

 

Peshavor  – hunarmandlar sardori.

 

Peshdod  – odil, o`tmishdan darakchi, xabarchi, oldindan.

 

Pirnazar  – pirlar nazar qilsin degan.

 

Poyon  – qator qiz tugilgandan keyin tugilgan o`gilga berilgan ism.

 

Polvon  – kuchli, qudratli, bahodir.

 

Poliyor  – pokiza do`st, pokizalikka moyil.

 

Porso   – o`zini tiyuvchi, taqvodorlik, xudojo`ylik.

 

Purdil  – mardlik, botirlik, dovyuraklik.

 

Po`lat  – mustahkam ma`dan.

 

-R-

 

Rabbimqul – Hudoning quli, bandasi.

 

Rabi  – to`rtinchi bolaga beriladigan ism.

 

Rabib  –  o`gay, yot.

 

Ravziddin  – dinning bog`i, bo`stoni.

 

Ravnaq  – jilolangan, tarovatli;  gullab-yashnagan.

 

Ravshan  – yorug`, shu`lali; tiniq, beg`ubor; g`amsiz.

 

Radi  – saylangan, tanlab olingan.

 

Rajab  – hijriy yilning  to`r- tinchi oyida tug`ilgan bola.

 

Raji  – umid, tilak.

 

Razzoq  – rizq beruvchi.

 

Razin  – mahkam, mustahkam, qat`iy; muhim; mu`tabar.

 

Razmin  – urush, jang, g`avg`o. “

 

Rais  – boshliq, rahbarlik, sardorlik, etakchilik.

 

Raif  – mehribonlik, shafqatlilik, rahmdillik.

 

Ramazon  – qamariy yil hisobining to`qqizinchi oyida tug`ilgan bolaga shunday ism beriladi.

 

Ramal  – mumtoz she`riyatdagi aruz vaznining bir ko`rinishi;

 

Ramz  – belgi, ishora; timsol.

 

Rami  – o`qchi, merganlik.

 

Ramil  –   tilsim egasi, sirlarni ochuvchi folbin.

 

Rasim  – yo`l-yo`riqqa, qoidalar rioya qiluvchi yoki rassom.

 

Rasif  – chidamli, mahkamlik, mustahkamlik.

 

Rasix  – mustahkamlik, mahkamlik, pishiqlik, chidamlilik.

 

Raso  – mukammal, kamolga erishgan.

 

Rasul  – elchi.

 

Ratib  –  beg`uborlik, tarovatli.

 

Rauf  – muloyimlik, shafqatlilik, rahmdillik.

 

Rafael  – yuksaklik, oliylik, ulug`lik, taniqli, mashhurlik.

 

Rafi  – Rafael ismining arab tilidagi ko`rinishi.

Rafid  – yordamchilik, ko`makchilik.

 

Rafiq  — do`stlik, hamdamlik.

 

Raf`at  — ulug`lik, yuksaklik, buyuklik.

 

Rafqat  – do`stlik, hamrohlik, hamsafarlik;

 

Raxshon  – porloqlik, nurlilik.

 

Rashid  — to`g`ri yo`ldan yuruvchi.

 

Rashodat  — mard, jasur, jasoratli.

 

Rashshod  — Rashid ismining aynan ma`nosi.

 

Raqoqul — ozod bo`lgan qul.

 

Rag`ib  — tilab olingan bola.

 

Rahib  — muruvvatlik, marhamatlik, olijanoblik.

 

Rahim  — mehribonlik, marhamatlilik

 

Rahmat  – mehribonlik, marhamatlik.

 

Rahmon  – o`ta mehribonlik.

 

Rivojiddin  – din rivoji, din  ravnaqi.

 

Riyoziddin  – din bo`stoni, din bog`i deb atash mumkin.

 

Rizo  – rozilik, ma`qullik; tobe.

 

Rizqiddin  – dinning rizq-nasibasi bolasi.

 

Rif`at  – ulug`, yuksak.

 

Rixsitilla  – tilladek qimmat, qadrli.

 

Robiddin  – diniy taqvimning to`rtinchi oyida tug`ilgan bola.

 

Roji  – aslida rojih – ortiq, ziyoda,

 

Roiz  – tarbiya qiluvchi, o`rgatuvchi;

 

Royiq  – latiflik, zebo.

 

Roqib  – posbonlik, himoyachilik.

 

Roqiy  – olg`a intiluvchi, o`suvch.

 

Roqim  – xat yozuvchi; savodxon, bilimdon.

Rohatali  – huzur-halovatda yashasin.

 

Rubiddin  –  din quroli.

 

Ruknoyiddin – ustun, tayanchli; din tayanchi.

 

Ruslan  – arslon sher.

 

Rustam  – ulkan gavdali, qudratli, dovyuraklik, bahodirlik.

 

Ruxsat  — Hudo roziligi bilan dunyoga kelgan bola.

 

Rushdi  — o`suvchi, ulg`ayuvchi, kamolga etuvchi;

 

Ruhiddin  – dinning ruhi.

 

Ro`zatilla – ro`za oyida tug`ilgan bola.

 

Ro`zbeh  – baxt, tolei baland.

 

Ro`zbon  – podshohni qo`riqlovchi posbon; lashkarboshi, sarkarda.

Ro`zim  –  rizq.

 

-s-

 

Sabohiddin  – din tongi.

 

Sabriddin  – dinning sabr-toqatli kishisi.

 

Savron  – shamsiya yil hisobining ikkinchi oyi  aprel da tug`ilgan bola.

 

Sadaddin  – dinning to`g`riligi.

 

Sadar  – to`gri, adolatli.

 

Sadiboy — soddalik, pokizali.

 

Sadid  – mahkamlik, mustahkam, irodali.

 

Sadomat  – zarbali, savlatli.

 

Sadr  – baland martabali, mansabdor.

 

Said  – baxtli, saodatli.

 

Sain – eng a`lo, shuhratli, shavkatli.

 

Sanr  – otashli, olovli.

 

Sayid  – aynan: ega, xo`ja; boshliq, rahbar.

 

Sayim  – ro`zador.

 

Sayfi  – qilich, shamshir.

 

Salavatullo  – Hudoning muruvvati.

 

Salim  – sog`lom.

 

Salmon  – beozorlik, muloyimlik, yuvoshlik.

 

Salom  – tinchlik, sog`liq, omonlik.

 

Salor  – yo`lboshchi, sarkarda.

 

Saloh  – rost, to`g`ri, halol; haqgo`y.

 

Samandar –   o`tda yonmaydigan.

 

Samar  – hosil, natijali, mevali.

 

Sami  – eshituvchilik, tinglovchilik,

 

Samim  – samimiylik, oqko`ngillik, sofdillik.

 

Samin  – qadrli, qimmat,  aziz.

 

Samir  – suhbatdosh.

 

Samit  – sokinlik, osoyishtalik, osudalik.

 

Sangin  – toshdek mustahkam.

 

Sanjar  –   sanchmoq.  shiddatli, o`tkir.

 

Sanoqul – madh aytuvchi, maqtovchi banda.

 

San`at  – chiroyli hunarlar egasi.

 

Sarvar  – yo`lboshchi, boshliq, rahnamolik.

 

Sarvat  – boy.

 

Sardor  – etakchilik, boshliq.

 

Safar  – safar oyi (musulmonlar taqvimining ikkinchi oyi)da tug`ilgan.

 

Safiullo  – Hudoning tanlagani, saylagani.

 

Safo  – tiniqlik, pokizalik

 

Saxiboy – qo`li ochiq, jo`mard.

 

Sa`di  – baxt, saodat, omad.

 

Sahmon  – rizq-ro`zli, nasibali.

Sahobiddin  – hamfikr dindoshlar; sahobiy so`zidan.

 

Sib`atullo  – Hudoning xohishi  bilan dunyoga kelgan bola.

 

Siddiq  – to`g`ri so`z, sofdil, rostgo`y.

 

Sindor  – yoshlik, navqironlik, bo`z bola.

 

Sino  – donishmandlik, hakimlik.

 

Siroj  – yorug`, nurli, chiroqli.

 

Sifatullo  – Hudo sifatlarining namoyon bo`lishi deb izohlash mumkin.

 

Soat  – yaxshilik, xosiyatli vaqtda tug`ilgan.

 

Sobir  – sabr, toqat.

 

Sobit  – mustahkamlik, mahkamlik.

 

Sodir  – asli sadr so`zidan. Boshliq, rahbar.

 

Sodiq  – chin do`st.

 

Soib  – Ega, xo`jayin.

 

Solih  – pok, halol, pokiza.

 

Sotir – xaloskorlik, himoya qiluvchi yoki xalos qilingan.

 

Soqi  – sog`, sog`lom, sezgir, ziyrak.

 

Sohib  –  to`gri talaffuzi.

 

Suvon  – egov.

 

Sulaymon  —himoyalangan, berk, muhofazaga olingan,

 

Sulton  – hukmdor.

 

Sunnat  – yo`l, odat, udum, taomil yoki sunnati o`zi bilan tug`ilgan bola.

 

Surxob  – la`l toshi.

 

Surxon  – to`y, bazm, shodlik; qo`rg`on, qal`a.

 

Sur`at  – chaqqon, epchil.

 

Sug`ro  – kenjagoy bola.

 

Suhrob – qizil yog`du; la`l, yoqut.

 

So`fi  – qavmni namozga chorlovchi taqvodor.

 

-t-

 

Tabibullo  – aynan: Hudoning tabibi.

 

Tavakkal  – taqdiri Hudoga topshirilgan bola.

 

Tavallo  – Hudodan iltijo qilib olingan bola.

 

Tavsan  – arg`umoq, to`pichoq.

 

Tavfiq  – yomon ishlar va odatlardan o`zini saqlaydigan bola.

 

Tavhid  – birlik, yagonal. Hudoga sig`inish.

 

Tavhir  – ehtirom, hurmatga sazovor.

 

Takmil  – mukammal, benuqson.

 

Tal`at  – chiroyli, sohibjamol ma`no- sida.

 

Tansiq  – noyoblik, nodirlik; yoki bolaga tashna oilada tug`ilgan chaqaloqqa shunday ism qo`yilgan.

 

Tarzabon  – gapdonlik, suxandonlik, notiqlik.

 

Tarxon – turli majburiyatlardan (soliqlardan) ozod qilingan.

 

Tilla  – oltindek qimmatli.

 

Toji  – biron xol bilan tug`ilgan bola.

 

Toib  – tavba qiluvchi, istitfor aytuvchi banda.

 

Toir  – qush; parvoz qiluvchi, yuksaklikka ko`tariluvchi.

 

Toyib  – pokizalik, ozodalik.

 

Tolib  – bilim izlovchi, bilim ixlosmandi.

 

Toqiddin  – din tayanchi, din mustahkamlovchi.

 

Tohir  – tahoratli, pokizalik; beg`uborlik.

 

Tuman – ming, ko`paysin.

 

Turob  – xok, tuproq.

 

Tuhfat  – sovg`a, ehson.

 

To`fon  – kuchli suv toshqini paytida tug`ilgan bolaga shunday ism berilgan.

 

-u-

 

Ubay  –   qul, qul bola.

 

Ugur  – baxt, saodatmandlik, iqboli baland.

 

Uzayr  – kuch, qudrat, ko`makchilik.

 

Ulfat  – barchaga do`st bo`lsin degan niyatda.

 

Umar  – barhayot, yashovchi.

 

Umid  – orzu qilingan, kutilgan.

 

Umir  – umri bilan bergan bo`lsin.

 

Ummat  – xalq,  jamoa, toifa.

 

Umron  – obodlik, farovonlik, ma`murlik.

 

Urfon  – aslida Irfon; bilimli, ma`rifatli.

 

Usmon  – singan-chiqqanlarni davolovchi tabib.

 

-F-

 

Favzi  – g`olib, muzaffar, engilmas.

 

Fadl  – olijanob, oliyhimmat.

 

Fazli  – marhamat, inobat, himmat, or- tiqlik, ustunlik, etuklik.

 

Fayz  – yoqimli, muloyim; jozibali, •1 ko`rkam.

 

Fayyoz  – oliyhimmat, mehribon.

 

Faraj  – najot topgan.

 

Farbud  – taqvodorlik.

 

Farvardin  – aynan: bahor.

 

Fardis  – nursimon, nurmonand.

 

Faryob  – baxt, iqboli baland.

 

Farziddin  – din farz deb biluvchi.

 

Farid  – yakkalik, yolg`iz, yagona;

 

Farmon  – buyruq, amr. Hudoning irodasi.

 

Farodis  – jannat bog`lari, jannat farzandi.

 

Farohiddin  – din rivoji, iqboli yoki ma`murligi.

 

Farroh  – shukuhli, shon-shavkatli, dongdor.

 

Farrux  – baxtli, baxtiyor.

 

Faruq  – yaxshi-yomonni farqlovchi.

 

Farxiddin  – din ato qilgan shodlik.

 

Farhid  – ziyraklik, zukkolik, farosatli, sezgir.

 

Fasih  – xushsuxan, so`z ustasi, notiq.

 

Fasl  – vaqt, zamon, davr.

 

Fattoh  – g`olib, muzaffar.

 

Fath  – dinning g`olibligi, ustunligi.

 

Faxri  – g`urur, iftixor.

 

Fahmiddin  – dinni fahmlovchi.

 

Fikrat  – idrokli, aqlli.

 

Firdavs  – sakkizinchi jannatning nomi; bog`, ko`kalamzor.

 

Firuz  – qimmatbaho ma`dan tosh.

 

Fitrat  – aqlu farosatli, dono.

 

Fozil  – bilimdon, dono, donishmand.

 

Foiq  – ulug`vor, yuksak.

 

Forobiy  – ziyoli oilalarda ulug` olim Forobiy nomiga nisbat berilgan.

 

Fotiq  – shifo oladigan.

 

Fotih  – engilmas, muzaffar, g`olib.

 

Fuad  – dil, qalbli, aqlli, farosatli.

 

Fuzail  – odobli, yaxshi xislatdi; insofli, adolatli;

 

Fuzul  – aynan: sergap. Istilohiy ma`noda notiq

 

-X-

 

Xabir  – xabar beruvchi; biluvchi, bilimli, dono.

 

Xazin  – aynan: xazina; boy, badavlat.

 

Xazorboy – olijanob, aslzoda.

 

Xazri  – shaharlik, shaharda tug`ilgan.

 

Xayyom  – chodir tikuvchi, chodir yasovchi usta.

 

Xayri  – yaxshilik qiluvchi.

 

Xalil  – do`st, suyukli.

 

Xalif  – o`rinbosar, merosxo`r.

 

Xanjar  – xanjardek o`tkir bo`lsin degan ma`noda.

 

Xarros  – haqgo`y, adolatli.

 

Xarrot  – o`ymakor usta, naqqosh.

 

Xaspo`lat  – a`lo navli po`lat.

 

Xatib  – va`zgo`y, va`zxon.

 

Xafs  – arslon, yo`lbars.

 

Xidir  – asli Xizr yoki Xizir, yashil degani.

 

Xirmon  – g`alla xirmonlangan paytda tugilgan bola.

 

Xirojiddin  – din haqi.

 

Xislat  – yaxshi fazilatli, xosiyatli.

 

Xovar  – kunchiqish, sharq.

 

Xoja  – hurmatli, e`tiborli yoki xo`jayin.

 

Xol  – badanida xol bilan tugilgan bola.

 

Xolid  – abadiy yashaydigan; umri uzoq.

 

Xolis  – samimiy, beg`araz, sofko`ngil.

 

Xoliq  – bunyodkor, ijodkor.

 

Xonazim  – buyuk xon.

 

Xubbim  – yoqimtoy, yaxshi.

 

Xurdak  – hunarmand degani.

 

Xurdod  – Eronda iste`molda bo`lgan qamariy yilning ikkinchi oyi

 

Xurram  – shod, shodmon, xursand, xush- kayfiyat.

Xursand  – shod, baxtiyor.

 

Xurshid  – quyosh.

 

Xushbaxt  – saodatmand.

 

Xo`ja  – sohib, janob.

 

-ch-

 

Cherikboy  – askar, qo`shin, lashkar.

 

Chehrazod  – go`zal, zebo, aslzoda.

 

Chilton  – qirqta ajralmas ruh.

 

Chingiz – buyuk, qudratli.

 

Chinor  – umri chinordek uzun bo`lsin.

 

Chori  – oiladagi to`rtinchi farzand yoki Choriyorlarga nisbat berilgan.

 

Chust  — chaqqon, mohir.

 

Cho`lpon – tong yulduzi, yorug` yulduz.

 

Cho`pon  – qo`ychuvon.

 

-Sh-

 

Shavvoz  – azamatlik, jasurlik, dovyurak.

 

Shavkat  – sharaf, shonli, kuch.

 

Shavqiddin  – din zavqi, din baxsh etadigan zavq.

 

Shayx  – aslida qari, keksa, oqsoqol.

 

Shamsi  – quyosh.

 

Shamshir – tig`. Qilichdek keskir va o`tkir yigit bo`lsin.

 

Shamshod  – daraxt nomi.

 

Sharaf  – or, nomus, obro`, iftixor, faxr.

 

Sharif  – muqaddas, aziz.

 

Shafqatullo  – Hudo rahmati bilan dunyoga kelgan bola.

 

Shahar  –  shaharga kelganda tug`ilgan bolaga shunday ism berilgan.

 

Shahboz  – shunqor, lochin.

Shahvor  – shohona, shohlarcha.

 

Shahir  – ma`lum, taniqli.

 

Shahob  – nurli yulduz.

 

Shahsuvor  – chavandoz.

 

Sher  – sherdek qudratli, jasur, qaytmas.

 

Shiddat  – tezkor, gayratli.

 

Shijoat  – g`ayrat, jasur.

 

Shior  – maqsad, orzu, g`oya.

 

Shihob  – shahob so`zining o`zgargani.

 

Sho  – aslida shoh, hukmdor.

 

Shoddil  – quvnoq, baxtiyor.

 

Shoir  – she`r yozuvchi;

 

Shoif  – ko`ruvchi, tanuvchi, ziyrak, sezgir.

 

Shoiq  – juda yaxshi, a`lo;

 

Shoybek  – kuchli, qudratli.

 

Shokir  – farzand berganiga Hudoga shukrona ma`nosida.

 

Shokuh  – savlatli, ko`rkamlik, hashamatli.

 

Shomi  – chiroq, sham.

 

Shomil —  Xudo eshitgan.

 

Shohid  – guvoh;

 

Shuayb  – shox, butoq.

 

Shujo  – mardlik, qo`rqmaslik, jasur.

 

Shukur  – Xudodan minnatdorlik.

 

Shuhrat – mashhurlik; shon-shavkat.

 

Sho`ra  – janob, boshliq.

 

 

 

Ezid  – Hudo, Tangri, Xudo.

Eldor  – qabila, elat boshlig`i;

 

Emin  –  tinch, osoyishta.

 

Eran  – mard, jasur; er, o`g`lon.

 

Eshon  – aynan: u kishi; katta odam.

 

-yu-

Yunus  – kaptar degani.

 

Yusuf  – o`sgan, ko`paygan.

 

-ya-

 

Yazdon  – Hudo, Tangri.

 

Yamin – o`ng qo`l, o`ng tomon.

 

Yatim  – tanho ma`nosida.

 

Yahyo  – muruvvatli, ochiqqo`l; xushxulq.

 

-u-

 

O`rda  – uy, panajoy; hukm- dor saroyi; lashkargoh; ko`pchilik, to`p, to`da.

 

O`rxon – ulg`ayish, o`sish.

 

O`g`lon – botirlik, mardlik, shahzoda.

 

-q-

 

Qavomiddin  – ustun, ustivor.

 

Qaviy  – kuch, quvvat.

 

Qavs  -shamsiya yilining qavs oyida tug`ilgan bola.

 

Qadam  – qadami qutlug` bo`lsin degan ma`noda.

 

Qadim  – qadimiyat qadriyatlarini qadrlasin degan niyatda.

 

Qadr  – dinni qadrlovchi.

 

Qays  – muqoyasa qilish, chog`ishtirish.

 

Qaysar  – Bu ismning kelib chiqishi kezar nomi bilan bog`liq.

 

Qayyum  – abadiy mavjud.

 

Qalandar  – tarkidunyo qilgan odam.

 

Qalmoq – o`zbeklarning qalmoq urug`i- ga mansub bola.

 

Qamar  – oy.

 

Qambar  – to`rg`ay.

 

Qahramon  – o`zbeklarda qaramon urug`i ham bor.

 

Qiyom  – etilish, oftobning tikkaga kelgan payti.

 

Qiyos  – bu ism yolg`iz aytilmaydi;

 

Qobil  – iste`dodli, qobiliyatli; kuchli, qudratli;

 

Qozi  – hakam.

 

Qozoq  – qozoqlar ornsida tug`ilgan yoki ko`rinishi qozoqbashara bolaga shunday ism berilgan.

 

Qoim  – turg`un, qoim, mustahkam;

 

Qora – kuchli, qudratli, polmoi.

 

Qori  – qiroat qiluvchi.

 

Qosid  – xabar etkazuvchi.

 

Qosim  – taqsimlovchi.

 

Qohir – zabardast, kuchli;

 

Qubod  – hukmdor, podshoh.

 

Quvvat  – kuchli, chidamli.

 

Quvomiddin  – dinning haqiqatgo`y, adolatli kishisi bo`lsin degan niyatda.

 

Quddus  – pok, pokiza, begunoh, muqaddas, aziz.

 

Qudrat  – quvvatli, kuchli, qodir.

 

Qul – arab tilidagi “qul” so`zi “ayt” degan ma`noni bildiradi,

 

Qulfiddin  – dinning ma`nolarini sharhlovchi olim.

 

Qurbat  – yaqinlashish, etishish.

 

Qurbon  –  qurbon hayiti kunida tug`ilgan bola.

 

Qurbug`a  – kuchli, qudratli, jasur;

 

Quron  – oiladagi uchinchi bolaga beriladigan ism.

 

Qutbiddin  – dinning asosi, tayanchi.

 

-g`-

 

G`aybiddin  – aynan: dinning pinhoniyligi, yashirin siri;

 

G`ayni  – ko`p degan ma`noda.

 

G`ayrat  – mehnatsevar deb izohlash mumkin.

 

G`alil  – orziqib kutilgan bola.

 

G`ani  – boy, badavlat.

 

G`arib  – g`aribona iltijo bilan tilab olingan bola deb izohlash mumkin.

 

G`afur  – gunohlarni kechiruvchi, rahmdil, marhamatli, mag`firatli.

 

G`iyos  – faryod, ovoza, kuch, tayanch.

 

G`ozi  – g`olib, muzaffar.

 

G`oyib  – ko`rinmaydigan, yashirin, maxfiy.

 

G`olib  – engilmas, muzaffar, enguvchi.

 

G`ulom  – 1. Qul. 2. Farzand, o`g`il.

 

G`ufron  – kechirilgan, gunohsiz bola.

 

G`o`non – ikki-uch yoshli toy.

 

Habib  – suyukli, qadrdon, do`st.

 

Habil  – shamol, el. Odam alayhissalomning o`ldirilgan o`g`li ham Habil

 

Hadis  – hikoya, rivoyat;

 

Hayot  – tiriklik, umr, barhayotlik; sog`lik, omonlik.

 

Hazrat  – yuqori darajadagi, martabali.

 

 

Haybat  – buyuklik, shukuhli, viqorli.

 

Haydar  – arslon; jasur, dovyurak, qudratli.

 

Hayit  – hayit kuni tug`ilgan bolaga shunday ism berilgan.

 

Hayrat  – aynan: hayratlanish, taajjub.

 

Hakim  – bilimdon, aqlli, dono, donishmand.

 

Halim  – muloyim, mehribon.

Hamdam  – do`st, o`rtoq.

 

Hamza  – o`tkir, achchiq, kuydiruvchi,

 

Hamid  – maqtovchi, madh etuvchi.

 

Hammod  – ulug`lovchi, madh etuvchi yoki hurmatga loyiq.

 

Hamro  – yo`ldosh, esh, hamdam yoki qirmizirang.

 

Hanjar  – aslida Hanjor; yo`l, qoida, rasmrusum, ravish.

 

Haris  – o`ta berilgan, maftun, mahliyo bo`lgan.

 

Hasan  – yaxshi, tuzuk; chiroyli, sohib- jamol.

 

Hafiz  – himochi, qo`riqlovchi, o`z panohida asrovchi.

 

Hashmat  – izzat-hurmatli, shonu shavkatli.

 

Haq  – haqiqat, rost, adolat.

 

Hidoyat  – to`g`ri yo`lga boshlovchi, to`g`ri yo`l topuvchi.

 

Hiloliddin  – dinning yangi, ko`rkam oyi.

 

Himmat  – olijanob, saxovat.

 

Hisom  – qilich, shamshir, tig`.

 

Hifziddin  – dinni asrovchi, dinni muhofaza qiluvchi.

 

Hodi  – to`g`ri yo`l ko`rsatuvchi.

 

Hoji  – ziyoratchi, sig`inuvchi.

 

Hoziq  – mohir, bilimdon; itoatkor, yovvosh.

 

Hokim  – hukmron, boshliq, yo`lboshchi, rahbar.

 

Homid  – shukur qiluvchi, qanoat qiluvchi, sabr-toqatli.

 

Homil  – aynan: ko`tarib yuruvchi, eltuvchi.

 

Horun  – yahudiycha Aoron ismidan olingan va arab talaffuzida Horun.

 

Hosil  – meva, samara, natija.

 

Hotam– saxiy, qo`li ochiq, oliyhimmat.

 

Hoshim  – maydalovchi, ushatuvchi; non sindiruvchi.

 

Hubbim  – “xub” – chiroyli, yoqimli so`zidan.

 

Huvaydo  – belgili, oshkora, ravshan, aniq.

 

Hujjat  – ishonchli qog`oz.

 

Huzur  – osoyishtalik, osudalik, rohat, farog`at.

 

Humoyiddin  – din ato qilgan baxt,  din saodati.

 

Humom  – qavm yoki biron urug`ning boshlig`i.

 

Humoyun  – qutlug`, muborak, noyob, tengsiz.

 

Hunar  – istilohiy ma`noda yoki yaxshi niyat bilan hunar egasi.

 

Hurmat  – izzat. ma`nosida.

 

Hurullo  – Hudoning erkin bandasi.

 

Husayn  – Hasan ismi bilan bir xil ma`noda.

 

Husn  – chiroy, go`zallik.

(Visited 61 846 times, 170 visits today)

Related posts

Leave a Comment