Yulduz tushda

Yulduz tushda korsa nima bo’lishi hakida to’lik ma’lumot

Yulduz tushda Nobulsiy: U tushda ulug’ kishilardir. Kim tushida huzurida nur li yulduzlar to’planganligini ko’rsa, uning uyida boshliq kishilar yig’iladi. Agar manzilida yulduzlarni nursiz holda ko’rsa, unikida ulug’ kishilar musibatda yig’iladi. Kim tushida qo’lida yulduz ko’rsa, ulug’ farzand ko’rur. Kim tushida yulduz o’g’irlasa, u qiymatli nar sani o’g’irlaydi. Gohida u tekin narsani o’g’irlaydi.

(Visited 857 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment