Uzuk tushda korsa

Uzuk tushda korsa nima bo’lishi hakida to’lik ma’lumot

Uzuk tushda korsa Ibn Sirin: Uzuk kishining mulki va qudrati etgan narsasiga dalo lat qiladi. Kimga uzuk berilsa yoki uni sotib olsa yoki unga hiba qilinsa, agar saltanat va mulkka ahl bo’lsa, ularga erishur. Chunki Sulaymon (a.s.)ning mulki uzugida edi.

Va yana u bilan podshohlar kitob, maktub lariga, sharif ulug’lar xazinalariga muhr bosishgan. Gohida uzuk pod shohning turadigan va kiradigan yoki ega bo’lgan hovlisidir. Uzuk ko’zi hovli eshigidir.

Ba’zan uzuk kishi uylanadigan xotini, uzukning ko’zi esa uning yuzidir. Gohida uzukni Alloh taolodan olish zohid va obid kishiga yomonlikdan omon qolishdir. Uni Nabiy (a.s.)dan yoki olim ki shidan olish ilmga etishishga bashoratdir.

Bularning barchasi uzuk kumush bo’lganda kuzatilur. Ammo uzuk till.o bo’lsa, unda yaxshilik yo’qdir. Shuningdek, do’zax ahlining bezagi bo’lgan temir uzuk ham. Yana nahs so’ziga o’xtttattt yoziladigan «nuhos» mis uzukning ham ma’nosi nahsdir. Mis uzuk jinlarning uzuklaridandir.

Alloh barcha yomonliklardan saqlasin! Uzuk bir rivoyatda farzand va ayolxotinga yoki joriya sotib olishga yoki hovli yoki chorpo sotib olishga yoki mol yoki viloyatga dalo latdir. Agar u tilla bo’lsa, u erkak kishi uchun xorlikdir.

Bir rivoyatda kim temir uzuk taqqanini ko’rsa, u qiyinchilikdan keyin etadigan yaxshilikka dalolatdir. Agar uzuk tillo bo’lib, uning ko’zi bo’lsa, u jiddi jahddir. Agar uzuk qOlipga qo’yilgan ixchamgina bo’lsa, u har doim yaxshilikdir.

Agar uning ichida sof bo’lmagan narsa aralash bo’lsa, u yolg’on va makrdir. Chunki unda berkingan narsa bordir. Yoki u katta narsa yoki ko’p manfaatni umid qilishga dalolatdir.

Chunki uning suya gi vaznidan katgarokdir. Ammo shox va fil suyagidan qylingan uzuklar ayollar uchun maqtovlikdir. Bir rivoyatda uzuk katta sultondir.

Halq asi podshohning xotini, uning ko’zi podshohning haybatidir. Muhri esa sultonning zakovati, mol va viloyatdir. Uzuk uning buyrug’i va ta’qikddir. Undagi naqsh esa uning murodi va maqsadidir.

Kim tushi
da sulton muhr bosayottanini ko’rsa, tezda uning saltanatiga eripgur. Chunki muhr bosuvchi uzukdan quvvatli bo’lur. Kim tushida kumush uzuk taqqanini ko’rsa, u saltanatga etishib, xohlagan ishini ijro qilib bajarur.

Kim xalifaning uzugini taqsa va u kishi Bani hoshim yoki arablardan bo’lsa, ulug’ boshqaruvga erishur. Agar mavlolarqullardan bo’lsa, yoki uning otasi bo’lsa, otasi o’lib, u uning o’rnida boshliq bo’lib qolur.

Agar uning otasi bo’lmasa, uning ishi orzu kdlgan ishning xi lofi oilasiga bo’lur. Agar shu tushni bir xorijiy kishi ko’rsa, botil viloyat boshqaruvga ega bo’lur. Kim uzuk topib olsa, unga ajam yurtidan mol kelur yoki farzand ko’rur yoki uylanur.

Kim tushida uzugining ko’zi qimirlab qolganini ko’rsa, saltanati zavol topur. Agar uzugining ko’zi tushib ketganini ko’rsa, farzandi vafot etur. Yoki ba’zi moli ketur. Kim uzugini echsa, voliy bo’lsa, undan chetlanur.

Yoki bu mulki ning ketishi yoki ayolining taloq bo’lishidir. Bu tushni ayol ko’rishi eri yoki yaqinlaridan birining vafotidir. Bir rivoyatda kishi uzuk taqsa, uzukka nisbat etilgan narsadan birortasi unga yangidan bo’lur.

Kim tushida uzuk halqasi sinib tushib, uning ko’zi qolganini ko’rsa, salta nati qo’ldan ketib, uning ismi, zikri va chiroyi qolur.

Tillo uzuk dindagi bid’at va makruh ishdir. Va yana mulkidagi xiyonat va xalqidagi zulmdir. Temir uzuk shijoatli sulton yoki ishbilarmon savdogar, lekin uning dong’i chiqmas. Qo’rg’oshin uzuk zaif sultondir.

Ikki ko’zli uzuk zohiran va botinan sultondir. Agar uzuk egasi tijorat ahlidan bo’lsa, u foydadir. Agar ahli ilm bo’lsa, u din va dunyo sohiblarini tuzatib turur. Uzukning torligi rohat va kenglikdir.

Kim uzukny oriyatqarzga olsa, u ko’p turmaydigan narsaga molik bo’lur. Agar kishi naqshli uzukka etishsa, hech qachon ega bo’lmagan hovli, chorpo, xotin, joriya yoki farzandga ega bo’lur.

Agar bozorda uzuklar sotilayotganini ko’rsa, u kishilarning raislarining mulklarining sotilishidir. Agar osmondan uzuk yog’ayotganligini ko’rsa, o’sha yili o’g’il bolalar tug’ilur. Uzuk arablar uchun xotindir.

Tilla uzuk bir rivoyatda moli qo’ldan ketgan ayol kishidir. Kim tushida jimjiloq barmog’iga uzuk taqib, so’ngra uni boshqa barmog’iga taqqanini ko’rsa, u ayolini boshqarur va fasodga chaqirur.

Agar uzugini bir marta jimjilog’ida, bir marta undan keyingi barmokda, yana bir marta o’rtancha barmokda o’zi almashib turganini ko’rsa, unga ayoli xiyonat qilur. Kim uzutini bir necha dirhamlar yoki unga yoki kunjutga sotsa, u ayoli bilan yaxshi so’z yoki mol evaziga almanxur.

(Visited 14 585 times, 1 visits today)
Оцените статью
Tush tabiri
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика