Shakar tushda korsa

Shakar tushda korsa nima bo’lishi hakida to’lik ma’lumot

Shakar tushda Nobulsiy: Tushda shakar (qand) ko’rish xursandchilik, kasallik dan shifo topish, g’amqayg’u va tashvishlarning arishi va nainki maqsadorzulariga etishga dalolat.

Tushida shakar eganini yoki ega bo’lganini ko’rsa, sharafli go’zal xotin (rafiqa)ga dalolat. Agar farzandga dalolat qilsa, mukarram, zehnli, olim va barcha fan so halarida birgalikda ishtirok etishini anglatadi.

Moldavlatni bildirsa, uning halolpokiza ekanligi, ilmni ang latsa, bid’atdan xoli, xolis bo’lishini taqozo etadi. Shakar (qand) moldavlatga dalolat qiladi. Bir dona qand bo’lagi suyukligi yoki far zandining bo’sasi.

Ko’p qandlar mishmishlarga dalolat. Ibn Sirin (rahimallohu alayh) dedi: «Tushda qand bilan savdo kdlishda xayr yo’q. Qand (shakar) so’z va ishda bo’ladigan ixlos qand (shakar) kasallik yo’qolishi, bemorlar shifo topishi va g’amkulfat arishiga dalolat».

Ibn Sirin: Sharobdan mastlik tush ko’ruvchi etadigan moldav lat, kalondimog’lik va hukmronlik. Sharobdan mastlik xavfxatar dan omon bo’lishdir. Chunki mast hech narsadan qo’rqmaydi.

Kim tu shida mast bo’lib, kiyimlarini yirtganini ko’rsa, u moldavlati ko’payib, botib qolsa, kalandimog’ bo’lib, u ne’matlarni ko’tara ol may, o’zini qo’lga ololmay, o’zidan ketadigan kishi.

Kim tushida xamr (mast qiluvchi ichimlik) ichsa, harom mol topa di. Yana aytiladiki, mastlik erkakayollar uchun yomonlik alomati, bu ularning nodonligiga dalolat. Ibn Siringa bir kishi tushini so’zlab dedi:

«Men bir qavmni boshqarish huquqiga ega bo’ldim. Undan ketishni xohlaganimda hammasini mastalast holida top dim». Ibn Sirin: «Ularning bari o’zinio’zi mol bilan ta’minlab senga ehtiyoj sezmaydi. Senga bo’ysunmaydilar ham», dedi.

(Visited 9 753 times, 1 visits today)
Оцените статью
Tush tabiri
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика