Qoplon tushda

Qoplon tushda korsa nima bo’lishi hakida to’lik ma’lumot

Qoplon tushda Nobulsiy: U tushda azizlik, martaba, g’azab va xusumatli dallolga dalolat qiladi. U dushmanligi va do’stligini bildirmaydigan ik kiyuzlamachi dushmandir. Shuningdek, gijgijlovchi kishi ham o’sha kabidir. Kimni ov qiladigan qoploni bo’lsa, u rizq va azizlikdir.

(Visited 841 times, 2 visits today)

Related posts

Leave a Comment