Qarmoq tushda

Qarmoq tushda korsa nima bo’lishi hakida to’lik ma’lumot

Qarmoq tushda Nobulsiy: Tushda baliq tutadigan qarmoqni ko’rish makrhiyla, nayrang. Shuningdek, ov qiladigan barcha asbobanjomlar ham. In son asbobni o’zi ushlab turganini ko’rish boshqa odam ushlab turga nini ko’rishidan afzalroq.

(Visited 521 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment