Kumush tushda korsa

Kumush tushda korsa nima bo’lishi hakida to’lik ma’lumot

Kumush tushda korsaNobulsiy: U tushda to’plangan moldir. Kim tushida kumush konidan kumush chiqarganini ko’rsa, u bir chiroyliayolga hiyla qiladi. Agar kumush ko’p bo’lsa, xazinaga etishadi.

Agar tushida kumush eritayotgan ligini ko’rsa, u ayoli bilan tortishadi va kishilar orasida gap bo’ladi. Kumushdan yasatggan idish bezak yoki shu kabi siniq, yoki butun narsani o’ziga berilganligini ko’rsa, unga mol yoki mato omonatga beriladi.

Shuningdek, u narsa kumush oyna bo’lib, unda faqat yuzini ko’rsa, unga martabasida o’zi yomon ko’rgan narsa kishilar orasida etadi. Kumush oynaga qarashda yaxshilik yo’kdir.

(Visited 488 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment