Jinoyat tushda

Jinoyat tushda korsa nima bo’lishi hakida to’lik ma’lumot

Jinoyat tushda Nobulsiy: Kishi tushida boshqa bir odamga nisbatan jinoyat qilsa, bu yomon ishga qo’l urushiga dalolatdir. Ko’pincha bu maqsad larga etish va savolni idrok etishga ham dalolat qiladi. Kim tu shida ehromda bo’lgan holida biror ov hayvoniga jinoyat qilsa, o’ngida xuddi shu kabi hayvon to’lashga olib keluvchi jinoyat qiladi.

(Visited 409 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment