Ip tushda

Ip tushda korsa nima bo’lishi hakida to’lik ma’lumot

Ip tushda Nobulsiy: U tushda hujjatdir. Kim tushida ip olganligini ko’rsa, u hujjatga muhtoj kishidir. Agar kishi tushida ip eshganligini ko’rsa va uni bir inson bo’yniga solib uni sudrasa, u boshliq bo’lur.
Yorishgan sahroda bog’langan iplar bomdodga, qora ip esa kechasiga dalolat qilur.

Ibn Sirin: Ip kishining bir ishga tayyorgarligidir. Shuning dek, igna ham uning qiladigan ishiga tayyorgarligidir. Va yana bo’yoq, xino, ustara, qulf, elak, g’alvir, suzgich, qalam, g’altak, sovun va harbir narsaning kepagiquyqa qoldig’i bir ish uchun tayyorgarlikdir.

Kim tushida qo’li va qornida emaklab yoki tilidan boshqa a’zosi bilan yurganini ko’rsa, ularning har biri nisbat berilgan a’zoga qilinadigan yaxshilik yoki yomonliklardir.

Kim tushida biror qarz ga mas’ul bo’lganligini ko’rsa va unga o’zi ham iqror bo’lsa va uni uyg’oqligida bilmasa, bu uni o’rab turgan gunohlar mashaqqatlari yoki unga jam bo’lgan gunoh ishlar bo’lib, u unga bu dunyoda iqob qilinadigan ishlardir.

Yoki u kasalliklar yoki dunyoning ba’zi bir balolaridir. Agar kishi tushida quyoshni noaniq joyda zulmat ora sida chiqib turganligini ko’rsayu, uning nuri odatdagidek bo’lmasa, bu o’sha joyga keladigan urush yong’in, vabo, zotiljam yoki pgu kabi balodir.

Agar quyoshni xos yoki umumiy suratda nuri to’la va zulmat siz, noaniqligi yo’q holda ko’rsa, bu o’sha joy ahliga ulug’ podshoh ning yaxshilik, fazl va ishlarini tuzatib qiladigan tuhfasidir. Yoki suv toshqini, botqoq va to’lqin mavj urushining ta’vili azob dir.

Shuningdek, o’t olov xalq uchun foydalanish va manfaatdir.
Agar suv bosmay, o’t olmasdan ularning bir maromda bo’lishi xo dimadir. Agar o’t olib duch kelgan narsani yondirib ketsa va chegara dan chiqib ketsa, uning ta’vili urush, o’ldirish, vabo, zotiljam va azobdir.

Shuningdek, shamolni tinch sokin esishi xalqning rohat lanishi va ular uchun o’simliklarning anglanishi va daraxtlar o’sishi bo’lib, unda naf va manfaatlar bordir. Agar shamol qattiq esib, joylarni vayron qilsa, uning ta’vili o’sha joy ahliga bo’lgan azob demakdir. Shuningdek, chaqmoq va momaqaldiroq ham.

Kim tushida yig’imterim paytida egasini taniydigan ekinning sochilib yotgan boshokdaridan olganligini ko’rsa, u o’sha ekin sohi bi tomonidan ko’p vaqt har paytda bo’ladigan yaxshiliklarga eri shur.

Agar tergan narsalari uning huzurida yig’ilib qolsa, u o’zga kishi kasbidan bo’lgan zaxiraga erishur. Kim tushida biror kasal siz qashlag’ich bilan qashlanganini ko’rsa, u bir ish sababli hayajon lanur yoki uni ulug’ ishlarga chaqiruvchi bo’lur.

Kim odatdagi qada ridan ziyod boylik talab etsalar, behojat bo’lsalar, u yashagtsda qanoat qiluvchi Alloh taolo taqsimlab bergan narsaga rozi bo’lishni yo’qot mas.

(Visited 12 810 times, 3 visits today)
Оцените статью
Tush tabiri
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика