Bit tushda korsa

Bit tushda korsa nima bo’lishi hakida to’lik ma’lumot

Bit tushda Nobulsiy: U tushda moldunyodir. Agar bit yangi ko’ylakda bo’lsa, voliy bo’lsa, viloyatini yangilaydi yoki ziyoda bo’ladigan moldir. Agar ko’ylak eski bo’lsa, ziyoda bo’lishidan xavf qilinayotgan qarzdir. Agar bit erda uning atrofida o’rmalab yurgan bo’lsa, u zaif qavm lar bo’lib, u ularga aralashib, muomala qilib yuradi. Agar u ularni yomon ko’rsa zarar etkaza olmaydigan dushmanlaridir. Agar uni chaqsalar ham, unga zarar bera olmaydilar, chunki ular ta’nachi zaif kishilardir.

(Visited 18 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *