Ismlar eng sara zamonaviy islomiy o’gil va qizlar ismlar to’plami

Ismlar eng sara zamonaviy islomiy o’gil va qizlar ismlar to’plami

Ismlar farzandingiz kelajagi uchun juda muhim ro’l o’ymashini unitmaslik kerak.

-A- ismlar manosi

Abbos  — jiddiy, vazmin; dovyurak, jasoratli.

 

Abdolniyoz  — bu ismning 2ta mannosi bor  avliyo; darvesh.

 

Abdulaziz  — abdu — qul, abu ota manosida.  Qudratli, donolik.

 

Abror  — a`lo xulqli, Yaxshi tarbiyali, samimiy.

 

Avliyo  — tabaruk, muqadas.

 

Adham  — qora belgi, dog` bilan tug`ulgan chaqaloqa aytiladi.

 

Azamat  — martabali, qo`rqmas.

 

Aziz  — qadri qimmat, hurmatli.

 

Azim  — ulug`vorlik, kotta, kuchli.

 

Ayniddin  — din mazmuni, hulqli, ibratli.

 

Ayyub  — o`kinuvchilik, pushaymonlik

 

Akbar  va Akobir  — birlik, ikkinchisi ko`plik; ulug`lik, ulkanlik;

 

Akmal  — mukammallik, benuqsonlik.

 

Akram  — Ko`rkam, oktam, jomard.

 

Alimardon  — martaba, mardlik, Mardona.

 

Alisher  — yuksaklik martabalilik sher; Arslondek qo`rqmas.

 

Alouddin  — ogohlik, usti. Ismning dinustuni.

 

Amin  — ishonchlilik, sokin, xavfsizlik.

 

Amir  — hukmronlik, yo`lboshchilik.

 

Anvar  — yorug`lik, nurlilik.

 

Anis  — dost, ulfat, hamdamlik, hamsuhbatlik.

 

Anortoy  — badanida qizil belgi yoki xol bilan tugilgan chaqaloqlarga qo`yiladi.

 

Ansoriddin  — din yordamchisi, madadkorilik.

 

Anqoboy  — ko`zga ko`rinmas qush ismi manosi topilmas, nodir.

 

Ardasher  — arda- iymonli — iymon kuchi.

 

Asad  — 5 chi oyning nomi.

 

Asaf  — Hudo ma`qullaganlardan.

 

Aslam  — sog`lomlik, baquvvatlik, chidamlilik.

 

Asil  — aslzodalardan, oli toifa insonlar.

 

Asomiddin  — dinga tayanchi bo`lish.

 

Asror  — sirlilik, yashirin, maxfiylik, Asfandiyor  — isiriq bolasa kasal bo`lmasin deb qo`yiladigan ism.

 

Asqad  — baxtiyorlik, saodatmandlik.

 

Asqar  — oxirgi bolaga qo`yiladigan ism.

 

Atoulla  — Hudo hadiyasi.

 

Afandixon  — domls, ustoz, o`qituvchi.

 

Afzal  — ustunlik, yaxshilik, yuqori bo`lish.

 

Afridin  — jasur, dovyurak, engilmas. Bu ismning Faridun shakli ham bor. Qadimiy Eron podshohlaridan birining ismi ham shunday.

 

Aflotun  — Platonning nomidan. Qadimiy olimni shunday ham atashgan.

 

Axbor  — ma`lumot, bilim egasi.

 

Afridin  — juda qudratli.

 

Ashraf  — sharaflilik, hurmatlilik, aslzodalik.

 

Ashur  — hijriyning 10 chi oyi shunday ataladi.

 

A`zam  — ulug`lik, buyuklik.

 

Ahmad  — maqtovga sazovar.

 

Ahror  — olijanoblik, muruvvatlilik, himmatli bo`lish.

Ahtam  — Adham ismining o`zgargan shakli.

Ismlar qizlar  Ismlar qizlar

-B-

 

Badal  — bolasi ko`p nobut bo`ladigan oilalar tirik qolgan farzandiga beri

 

Badiuzzamon  — zamonasida eng zo`ri.

 

Badriddin  — din to`lin oyi; din mashali.

 

Bakir  — o`rganuvchi, tadqiqotchi.

 

Bakr  — bo`taloq.

 

Baraka  — mo`llik, farovon.

Barot  — barot kuni shabon oyining o`rta- larida keladigan diniy bayram.

 

Baxir  — nurli, shulador, jilvakorlik.

 

Baxtiyor  — baxt, hursandchilik, istiqbol yor bo`lgan.

 

Baxshi — mualim, o`qituvchi.

 

Bashar  — odam, insonilik, kishi.

 

Bashir  — hushxabar keltiruvchi, bahtsaodat elchisi.

 

Baqo  — doimiylik, mangulik, abadiylik.

 

Bahman  — sham`siya yilining o`n birinchi oyi bahman deyiladi.

 

Bahouvdin  —  dinning ko`rki, qimmati.

 

Bahriddin  — din dan bahra oluvchi.

 

Bahrom  — Mirix yulduzining nomi.

 

Bahruz  — juda yaxshi, juda qutlug`; ro`za  kunida tug’ilganlarga aytiladi.

 

Berdimavlon  — Xudo bergan bola.

 

Berun  — chet, begonalik, yotlik.

 

Behbud  — tinchlik, osoyishtalik, farog`atlik.

 

Behzod  — aslzoda ma`nosida.

 

Biymirza  — Biy — xo`jayin, rahbarlik, sardor ma`nolarida keladi.

 

Bilol  — 3 kunlik oy.

 

Birodar  — do`st, o`rtoq. Juda noyob ismlarga kiradi.

 

Bobak  — tarbiyachilik, homiylik.

 

Bobir — Ko`p holda Bobur shaklida ham yoziladi. yo`lbars deb talqin qiladilar.

 

Boboxon  — Bu ismning ma`nosi qadimiy qaliq o`yini bilan bog`liq.

 

Bozor  — bozor kunida tug`ilgan bolalar shunday ismga ega bo’lishgan.

 

Boriy  — yaratuvchilik, bunyodga keltiruvchilik.

 

Bosit  — ruh beruvchilik, ruhato etuvchilik, ya`ni jon ato etuvchilik.

 

Botiy — noyob tosh, nodirlik deb ham aytishadi.

 

Boxir  — nurlilik, ravshanlik, porlovchilik.

 

Boqi  — Farzandi ko’p yillar yashasi deb qo’yiladigan ism.

 

Bunyod  — asos ma’nosida keladi.

 

Burhon  — hujjat, dalillik.

Ismlar qizlar

-v-

 

Vadiuddin  — dinni omonati; din qadrlovchi.

 

Vadud  — shafqatlilik, mehribonlik, g`amxo`r, sevuvchi, do`st.

 

Vajiullo  — Hudoning  ko`rkami, sharaflilik, hurmatlilik.

 

Vays  — ishonchlilik, kuch, qudratlilik.

 

Vakil  — kafillik, ishonchlilik.

 

Vali  — avliyo, do`st, taqvodorlik.

 

Valid  — naslli, avlod, o`g`il.

 

Vallamat  — Katta, etakchi degani.

 

Vasih  — ogir, vazminlik, bosiqlik.

 

Vasliddin  — diniy maqsadga intiluvchi.

 

Vassof  — g’alaba qozanuvchi.

 

Vafo  — sadoqatlilik.

 

Vaqqos  — itoatkorlik, bo`ysunuvchilik, tobelik.

 

Vagiz  — va`z aytadigan.

 

Vahhob  — saxiylik, jo`mardlik.

 

Vozid  — oshkorlik, ravshanlik, nurlilik.

 

Vomiq  — oshiqlik, shaydolik.

 

Vosi  — kenglik, yoyiqlik.

 

Vosil  — erishilgan degan ma’noda keladi.

 

Vosim  — Chiroyli, ko`rkam.

 

Vosif  — ta`rif qiluvchi.

 

Vosiq  — umid qilish, orzu qilish.

 

Vofi  — vafolilik, sadoqatli.

 

Vofir  — boylik, badavlatlik.

 

Voqi  — Bo`lgan narsa.

 

Voqif  — xabardorlik, ogohlik.

 

Vohib  — in`om, sovg`a.

 

Vohid  — yagonalik, ajralib turish, beqiyos ma’nosida keladi.

Ismlar manosi

-g-

 

Gado  — Juda ko’p kutilgan farzandlarga qo’yiladigan ism

 

Gazanfar  — arslon, sher, jasur, qorqmas.

 

Ganay  — turshak, quritilgan o’rik.

 

Gandum  — bug`doy o`rog`ida tug`ilgan bola.

 

Ganja  — boylik degani oxirgi farzandga aytiladi.

 

Garzan  — podshoh boshiga qo`ndiriladigan toj.

 

Garon  — og`ir, vazminli, mo`l, ko`p miqdordagi, qimmatlilik, qimmat baho.

 

Govdil  — jasurlik, dovyuraklik.

 

Guzar  — yo`l degani.

 

Gurtboy  — o`zbek tilidagi Bo`riboy ismining “forscha” shakli.

 

Go`ro`g`li – botir, qo’rqmas, jasur.

Ismlar manosi

-D-

 

Dabir  — kotib, mirza.

 

Davlat  — boylik, saodatli ma`nosida.

 

Davrboy — davr farzandi ma`nosida.

 

Davron  — umri quvonchda o`tsin ma`nosida.

 

Dayyor  — turuvchilik, yashovchilik, uy egasi.

 

Dalir  — Daler; qo`rqmas, botirlik, dovyuraklik.

 

Damin  — bilimli, quntlilik.

 

Darvesh  — zohidlik, qalandarlik ma`nosida.

 

Darxon — erkinlik, ozodlik, daxlsizlik.

 

Devloh  — dalada yoki cho’lda dunyoga kelgan bolalarga qo’yiladigan ism.

 

Dehqon  — qishloq rahbari.

 

Diyor  — yurt farzandi.

 

Dilbashir  — yaxshi yangilik olib kelgan farzand.

 

Dilmurod  — niyati amalga oshgan ota-onalar qo’yadigan ism.

 

Dilshod  — ko’ngillarga quvonch keltirgan bola.

 

Dinor — tilla ma`nosida.

 

Dovar  — podshohlik, hokimlik.

 

Dovud  — mehrlilik, sevuvchilik, suyuklilik, chin do`st;

 

Dolim  — o`suvchi, ulg`ayuvchi, ko`payuvchi.

 

Doni  — uquvlilik, epchillik.

 

Donish  — bilimlilik, donolik, olimlik.

 

Donomurod  — aqllilik, ziyrak o`g`il bo`lsin degan niyatda berilgan ism.

 

Dorob  — dor — daraxt; ob — suv.

 

Doston  — ovoza, shuhratli, dovrug`.

 

Duvlon  — Sovuq qishda t.ug’ilgan farzandga beriladigan ism.

 

Durbek — inju, marvarid.

 

Dushan  — dushanba kunida tug`ilgan chaqaloq.

 

Do`lob  — adashtirilgan, o`zga.

 

Do`nan — to`rt yashar ot.

 

Do`sim  — “do`st”, do’stlik.

Ismlar manosi

—E—

 

Ettinazar  —   yettinchi farzand.

 

Yevar  — yordam, ko`makdosh.

 

Yovon  —  saxroda tug’ilgan farzandga qoyiladigan ism.

 

 

 

Yodgor  — tug`ilishdan oldin yoki tug`ilgandan keyin otasi yoki onasi qazo qilgan bolalarga qo’yiladigan ism.

 

Yozdonqul — mo`g`ullar Tangrini Yozdon deb atashgan.

 

Yozi — dashtda, cho`lda tug`ilgan bolaga shunday ism qo`yish odati bo`lgan.

 

Yorboy  — ulfatli, do`stli, hamdamlik, eshlik.

 

-j-

 

Jabin  — peshona, manglay.

 

Jabroil  — Payg`ambarlarga Hudo vahiy keltiradigan farishta nomi.

 

Javdat  — muruvvatli, himmatli, saxiy; mehr-shafqatli.

 

Javdon  —  mangu, doimiylik;

 

Javlon  — chiroyli shaxdam qadam tashlovchi.

 

Javod  — ehson, karamlilik, saxiylik, qo`li ochiq.

 

Javonsher  — sher yigit.

 

Javohir  — bebaholik, qimmat.

 

Javhar  — qimmat tosh, mohiyat.

 

Jayhun  — Amudaryoning qadimiy nomi;

 

Jalid  — puxtalik, jangovarlik, shijoatlilik.

 

Jaloliddin  — din ulug`ligi, azamatligi, din masalasida azamat, kuchli bo`lsin.

 

Jambul — qo`rg`on, qal`a.

 

Jamoliddin  — din jamoli; din barkamolligi, ravnaqi.

 

Janobiddin  — ostona, bo`sag`a, dargoh,

 

Jarullo  — e`lon, bildirish, ovoza qilish,

 

Jasur  — mard, jasoratli.

 

Ja`far  — go`dak, farzand, farishta.

 

Jahongir  — dunyoni zapt etuvchi, g`olib, muzafar.

 

Jobir  — siniqchi, ya`ni singan chiqanlarni davolavchi.

 

Jovid  — abadiy, mangu; tug`ilgan go`dak uzoq yashasin degan niyatda shunday ism berilgan.

 

Jonibek  —yoqimtoy, bek bola.

 

Jonxo`roz  —   qizil xoli bilan tug`ilgan go`dak.

 

Johid  — harakatchanlik, tirishqoqlik.

 

Jumaboy — juma kuni tug`ilgan.

 

Junaydullo  — Bag`dodda yashagan avliyolar birining nomi.

 

Jur`at  — jasorat, shijoat.

 

Jo`ji — kutilgan bola, mehmon.

 

Jo`ybor  — katta daryodek to`lib oqsin degan ma`noda.

 

Jo`ra  — do`st, hamrohlik.

Ismlar qizlar

-z-

 

Zabiy  — ohun erkagi.

 

Zabir  — mahkamlik, mustahkamlik;

 

Zabihullo  — Hudoga atalgan, sadaqa qilingan, qurbonlik.

 

Zabur  — yozilgan, bitilgan.

 

Zavqiddin  — zavqli, lazzatli.

 

Zayd  — tuhfa, in`om yoki ko`payish, qo`shilish

 

Zaynobiddin  — zayni (ko`rkam, zo`zal, ziynat) so`zi bilan bog`liq.

 

Zayfullo  — zayf — qalbaki tanga; mehmon, musofir.

 

Zakariyo  — Hudoni esda tutuvchi.

 

Zaki  — aql, zukkolik, tezfahmlik, sezgirlik, ziyraklik.

 

Zadriddin  — din yuragi.

 

Zamon  — o`z davrining farzandi ma`nosida.

 

Zarif  — poklik, tozalik; nozikfahmlik, ziyraklik,

 

Zafar  — g`olib. Muzaffar qilish.

 

Zahiriddin  — bemorlik, ranj, azob, mashaqqat, panoh, posbon, iqbol.

 

Ziyo  — nurlilik, ravshanlik, yorqinlik.

Ziyod  — umr ziyoda, uzoq bo`lsin degan niyatda shunday ism beriladi.

 

Ziynatullo  — Hudo ziynati.

 

Zinnat  — ziynat so`zining boshqacha talafuzi.

 

Ziyoriddin  — Dinga sig`inuvchi ma`nosida.

 

Zinnat  — bezangan, orolangan.

 

Zikir  — yodlash, xotirlash.

 

Zobir  — chidamlilik, toqatli; kuchli;

 

Zobit  — zabt etuvchi, boshqaruvchi.

 

Zoid  — ortiq, ziyoda.

 

Zoir  — ziyoratchi.

 

Zokir  — Zikir ismi o`zgargan shakli.

 

Zohid  — tarkidunyo qilgan taqvodor.

 

Zohir  — ko`ringan, ko`rimlilik, ochiqlik, ravshanlik.

 

Zubayr  — kuchlilik, qudratlilik.

 

Zulfiddin  — dindagi jingalak sochli shaydosi.

 

Zulfiqor  — teshib o`tuvchi. Qilich.

 

Zunnun  — baliq egasi. Zufar  — Zafar ismining shaklan o`zgargani.

 

Zuhriddin  — Zohir ismining o`zgargan shakli; dinning ko`rinishi, oshkoraligi.

 

-i-

 

Ibod  — qullar, bandalar;

 

Ibrohim  — xalqlar otasi  ma’nosida.

 

Idibek — hayit kuni tug`ilgan bolash

 

Idris  — o`quvchi, o`rganuvchi. Tikuvchilik, to`quvchilik, xat ilmi singari.

 

Izom  — ko`plikda: ulug`lar, buyuklar.

 

Izohiddin  — din sharhlovchi, tushuntiruvchi, talqin etuvchi.

 

Izhoriddin  — din oshkor qiluvchi.

 

Ikmol  — Kamol ismining shakli.

 

Ikrom  — izzatli, hurmatli, ehtiromli, obro` yoki tuxfa.

 

Ilyos  — Hudoning kuchi, qudrati yoki xalqlarning sevimlisi.

 

Ilim  — ilm, bilimdon bo`lsin degan niyatda.

 

Ilhom  — ruhlanishlik, jo`sh urish; intilish.

 

Imod  — tayanchli, suyanchli, tirgakli; madadli, yordamlik.

 

Imom  — boshlovchi, etakchilik, oldinda turuvchi

 

Imron  — tirik, barhayot.

 

Inobiddin  — din marhamati, himmati.

 

Inoyat  — xayrixoh, ko`mak, ehson.

 

Inog`om  — sovg`a, hadya ma`nosida.

 

Insof  — yaxshi niyatda berilgan ism.

 

In`om  — Inog`om ismining imloviy jihatdan to`g`ri yozilishi.

 

Iris  — nasiba, ota-onasining nasibasi.

 

Iskandar  — jasurlik, mardlik, qo`rqmaliks, dovyurak yoki muhofaza qiluvchi.

 

Islomiddin  — dinning ko`rki, naqshi, husni.

 

Islom  — musulmon din nomi.

 

Ismat  — pok, begunoh, ma`sumlik.

 

Ismoil  — Xudo eshitdi.

 

Ieo  — Iisus ismining arabcha shakli; bo`yalgan.

 

Isomiddin  — din tutqichi, madali, ko`magi.

 

Isroil  — Hudo yo`lida kurashuvchi.

 

Isrofil  — olovlanuvchi, shu`la sochuvchi.

 

Istad  — umri uzoq bo`lsin degan ma`noda izohlangan.

 

Istam  — Ehtimol ko`p qiyinchiliklar evaziga dunyoga kelgan bola shunday nomlashadi.

 

Isfan  — isiriq, shamsiya yilining ikkinchi oyi.

 

Isfahon  — qilich.

 

Iftixor  — faxrli, g`ururli.

 

Iffatullo  — Hudoning  pokdomon bandasi. degan ma`noda. Ismning boshqa shakli uch- ramaydi.

 

Ixlosiddin  — dinga ixlosmand ma`no- sida.

 

Ixtiyoriddin  — din irodasi.

 

Iqboliddin  — din iqboli.

 

Iqroriddin  — dinni tan oluvchi.

 

— Y —

 

Yo`ldoshmuhammad  — bo`lsin degan niyatda.

 

-K-

 

Kabir  — ulug`, ulkan.

 

Kalimullo  — Hudo bilan so`zlashgan.

 

Kamol  — etuk, mukamal, nuqsonsiz.

 

Kamtar  — odobli.

 

Karimullo  — Hudoning muruvvati.

 

Karom  — saxovatli, himmatli, olijanobli.

 

Kashshof  — ochuvchi, kashfiyotchi.

 

Keldiyor  — oilaga do`st, hamdam keldi.

 

Kibor  —  ulug` kishilar.

 

Kiromiddin  — din saxovati, karomi.

 

Kishvar  — mamlakat, o`lka, viloyat.

 

Kozim  — sabrlilik, chidamlilik, vazmin;

 

Komyor  — baxtiyorlik.

 

Komil  — mukammallik, benuqsonlik, etuklik

 

Komron  — baxt, saodat; maqsadga erishuvchi; hokimlik, hukmronlik.

 

Koshif  — kashf-etuvchi, yaratuvchi.

 

Kubro  — ulug`lik, ulug`vorlik; mag`rurlik.

 

Kushanboy  — harakatchanlik, tirishqoqlik, sobitqadamlik.

-L-

 

Laziz  — yoqimtoylik, shirin bola.

 

Latif  — muloyimlik, poklik, pokizalik; muloyimlik, mehribonlik.

 

Lashkar  — aynan: qo`shin.

 

Lutfiddin  — din iltifoti, marhamati.

 

Luqmon — bilimdonlik, donolik.

 

-m-

 

Mavlaviy  — olim, bilimdonlik, donishmandlik.

 

Mavlon  — ustoz, valene`mat.

 

Mavriddin  — dinga mos fursatda, xosiyatli kunda tug`ilgan bola.

 

Madad  — ota onasiga madad, ko`makdosh.

 

Madazim  — aslida Muhammadazim. Shu- ningdek, Madayyub, Madali, Madalim, Madamin,

Madahmad, Madboy, Madariq, Madvali, Madyor, Madziyo, Madzokir, Madiyor, Madziyo, Madzokir, Madi (Mahdi yoki Muhammadi), Madikrom, Madismon, Madusmon, Madisroil, Madkomil, Madnazar yoki Matnazar, Madniyoz yoki Matniyoz, Madolim, Madomon, Madraso, Madrasul, Madrahim,

 

Madal — ong, aql, fikr.

 

Mador  — quvvat, yordam berish.

 

Majdud  — xushbaxt, saodatmand.

 

Majid  — atoqli, shuhratlilik, dongdorlik.

 

Mazbut  — mahkamlik, mustahkamlik, himoya ostiga olinganlik.

 

Mazda  — yaratuvchilik, bunyod etuvchilik.

 

Mazid  — Majid ismining talaffuzda o`zgargani.

 

Mazhar  — yuzaga chiqish, namoyon bo`lish, erishishlik, etishishlik.

 

Makorim  — yaxshilik, go`zallik.

 

Malik  — podshoh, hokimlik, qirollik.

 

Malhamiddin  — dining malhami.

 

Mamad  — Muhammad. Shu tarzdagi qisqartma otlar quyidagilardir: Mamadazim, Mamadaziz, Mamadali, Mamadamin, Mamadbek, Mamadbergan, Mamadberdi, Mamadvali, Mamaddavlat,   Mamatmuso yoki Matmuso, Mamatolib, Mamatosh va hokazo.

 

Mamdud  — uzoq umr.

 

Manzar  — yuz, chehra.

 

Mansur  — ustun turuvchi, g`olib, muzaffarlik.

 

Mardi  — botirlik, mardlik, dovyuraklik.

 

Marzbon  — chegara soqchisi, elining posboni.

 

Marhabiddin  — dinning muruvati, saxovatli.

 

Masar  — viqor, odillik.

 

Mas`ud  — baxt , baxtiyorlik, saodatmandlik.

 

Matlab  — istalgan, orzu qilingan.

 

Matmirza — Muhammadmirza.

 

Maxdum  — din yo`lida xizmat qiluvchi; martaba, obro`.

 

Maxsum  — poklik, pokizalik, soflik, gunohsizlik.

 

Maxtum  — muhrlangan, mustahkam.

 

Ma`di  — to`g`ri yo`lda turuvchi, adolatli.

 

Ma`mun  — omonda, himoya ostidagi, himoyaga olingan.

 

Ma`mur  — 1. Biron ishga buyurilgan kishi. 2. Obod.

 

Ma`ruf  — 1. Taniqlilik, bilingan, mashhurlik, atoqli. 2. Aqlga muvofiq, sharoitga mos va maqbul

hisoblangan fe`l-harakat.

 

Ma`qul  — arziydigan, ma`qul bo`lgan, orzu qilingan.

 

Mashrab  — xosiyatli, tabiatli, xulqli, odatli, xislatli, maylli, ravishlik.

 

Maqsad  — istalgan, orzu qilingan.

 

Maqsum  — berilgan, tuhfa qilingan.

 

Maqsur  — xudojo`y, muqaddas, ruhan osoyishga.

 

Mahan  — go`zal, suluv, husn sohibi.

 

Mahdi  — to`g`ri yo`l.

 

Mahdum  — janob, xo`ja, aslzoda, diniy peshvo

 

Mahkam  — mustahkamlik, qattiqlik. Joni qattiq ma`nosida.

 

Mahmud  — maqtalgan, maqtovga sazovor.

 

Mahram  — sirdoshlik, hamdamlik, mehribon do`st.

 

Mahsud  —   Maqsadli, irodali.

 

Mahsun  — mustahkam, mahkamlangan, berk, himoyalangan.

 

Mengazim  — Hudo bergan xoldor bola.

 

Mergan — o`qchi yoki qo`ng`irot urug`ining mergancha qabilasiga mansub.

 

Merosiddin  — dinning merosi; boyligi, davlati.

 

Mehmon  — yangi farzand ma`nosida bo`lsa kerak.

 

Mehriddin  — din sharofati bilan erishilgan bola deb izohlash mumkin.

 

Mehtar  — boshliq, mansabdorlik.

 

Miad  — va`daga vafo deb izohlash mumkin.

 

Midhad  — maqtashlik, madh qilish.

 

Miyon  — o`rta, o`rtaliq, bel.

 

Mizrob  — noxun, qobilyatli bilimli.

 

Minobiddin  — aslida miyno. Dinning naqshi.

 

Minhojiddin  — dinning ravshan, yorug` yo`li.

 

Miraziz  — izzatli mansabdor, amir.

 

Mirza  — kotib; ilmli.

 

Miftohiddin  — dinning kaliti, ochqichi; ya`ni sharhlovchisi.

 

Miqroziddin  —   din qaychisi.

 

Muayyid  — quvvatlovchi, madad beruvchi; madad.

 

Mugashshir  — bashoratchi.

 

Mubin  — ochiq, ravshan.

 

Muborakullo  — Hudo muborak qilgan.

 

Muboriz  — polvon; jangchi, kurashchi.

 

Muboshir  — yo`lboshchi, yo`l ko`rsatuvchi.

 

Mudarris  — domla, muallim, ustoz.

Mudrik  — fahmli, farosatli, ziyrak.

 

Mujiriddin  — dinning tayanchi, madadkori.

 

Mujohid  — din yo`lida kurashuvchi.

 

Muzaffar  — g`olib. Zafar qozonish.

 

Muzohir  — himoyachilik, qo`riqlovchi, asrovchi.

 

Muzrob  — Mizrob ism  o`zgargani.

 

Muiz  — izzat, hurmat ko`rsatuvchi.

 

Muin  — yordamchilik, ko`makchilik.

 

Mukdadil  — kuchli, dovyurak.

 

Mulla  —   bilimdonlik, o`qimishli.

 

Mumtoz  — tanlangan, saralangan.

 

Munzir  —   ogohlantiruvchidir.

 

Munib  — to`g`ri yo`ldan yuruvchi

 

Munim  — muruvvatli, rahmdillik.

 

Muntajibiddin  — din saylangani.

 

Mun`im  — ne`mat, rizq-ro`z beruvchi, sovg`alar ulashuvchi.

 

Murod  — maqsad, talab.

 

Murtazo  — tanlanganlik, saylanganlik, suyukli, qadrli.

 

Murtoz  — nafsini tiyganlik, o`zini tuta oluvchi, azobu-mashaqqatlarga chidamli.

 

Murshid  — rahbar, yo`lboshchi, to`g`ri yo`lga boshlovchi,

 

Musaddin  — din va shariat yo`lida maxkam turadigan.

 

Musayyab  — ehtiyotkorlik, hushyorlik.

 

Musallim  — kamtarlik yoki xudojo`ylik.

 

Musammo  — ismi bilan tug`ilgan.

 

Musin  — piri badavlat ma`nosida.

 

Musir  — qat`iy so`zli, lafzida turuvchi.

 

Musif  — ta`riflovchi, madh etuvchi.

Muslim  — islom diniga bo`ysungan, musulmon, taqvodor.

 

Muslihiddin  — dinni isloh qiluvchi, yangilovchi.

 

Muso  — yahudiylar payg`ambari

 

Mustafo  — tanlanganlik, saralab olingan.

 

Mustaqim  — to`g`ri yo`l.

 

Musulmon  — islom diniga bo`ysungan, e`tiqod qilgan,

 

Mutavakkal  — umidli, orzu qilingan.

 

Mutal  — Mutallib ismining qisqar gani; izlovchi, axtaruvchi.

 

Mutasim  — Hudoning panohida.

 

Mufaddal  — suyukli, qadrli.

 

Mufid  — yaxshilik, yaxshilik.

 

Mufiz  — fayzli, barakali.

 

Muflih  —  so`zga usta.

 

Mufti  — shariat qoidalarini yaxshi biladigan.

 

Muxlisiddin  — din  ixlosmandi, dinga sodiq;

 

Muxtor  — mustaqillik, erkinlik.

 

Mu`in  — yordamchilik, ko`makchi.

 

Mushirboy —   ishora qiluvchi, miyig`ida kuluvchi, maslahatchi.

 

Mushrif  — shov-shuvli voqea, balandlik, balanddan qaraydigan;

 

Mushfiq  — shafqat , mehribonlik, marhamatli.

 

Muqanna  — niqobdor. Ma`lum belgi yoki parda bilan tug`ilgan bolaga shunday ism qo`yish.

 

Muqbil  — baxt , iqbol , saodat.

 

Muqim  — turg`un.

 

Muqrim  — muruvvat, yaxshilik, saxiylik, qo`li ochiq.

 

Muqtazo  — Murtazo ismining boshqa shakli.

 

Muhammad  — maqtovga loyiq. Payg`am- barimizning ismi.

 

Muhib  — do`st, yo`ldosh.

Muhiddin  — dinni qo`llovchi, jonlantiruvchi, dinga go`zallik, nafosat bahsh etuvchy

 

Muhriz  — o`z maqsadiga intiluvchi, sobitqadam, g`olib, engilmas.

 

Muhsin  —   marhamatli, mehribonli.

 

Mo`min  — dinni til va dil bilan iqror qiluvchi.

 

-n-

 

Nabi — paygambar, Hudoning elchisi.

 

Nabih  — hushyorlik, sezgirlik.

 

Nabot  — shirin, yoqimtoylik.

 

Navvot  — amaldorlik, mansabdorlik; o`rinbosarlik.

 

Navdor  — noyob tuxfa.

 

Navid  — sevinch, xushxabarlik.

 

Navkar  — do`st, o`rtoq yoki qo`riqchi, askar, xizmatkor.

 

Navoiy  — ziyoli oilalarda hazrat Alisher Navoiyning nomini yangi tug`ilgan go`dakka qo`yish odati bor.

 

Navol  — sovg`a, ehson qilish.

 

Navro`z  — qadimiy ismlardan biri. Navro`z kunida tug`ilgan go`daklarga shunday ism qo`yish odati bor.

 

Navfal  — tortiqlik, sovg`a, ehsonlik.

 

Navqon  — bug`doy boshog`i.

 

Nadim  — yaqin do`st, suhbatdosh, sirdoshlik.

 

Najab  -hazrati Aliy dafn etilgan shahar nomidan olingan.

 

Najdat  — jasur, qo`rqmas, mard.

 

Najib  — olijanoblik, oliyhimmatlik; poklik, vijdonlilik;

 

Najim  — yulduz.

 

Nazar  — Hudo yoki avliyolar nazari bilan tug`ilgan bola.

 

Nazifullo  — Hudoning beg`ubor, pokiza bandasi.

 

Nazihullo  — Nazifullo ismining ma`nosida yoki shu ismning o`zgargan shakli bo`lishi mumkin.

 

Nazrullo  — Hudoga nazir qilingan, sadaqa qilingan bola.

 

Naim  — baxt, omad, saodatmandlik.

 

Naymai — o`zbeklarning nayman urug`iga mansub bola.

 

Namoz  — ehtimol ibodat paytida tug`ilgan bolaga shunday ism qo`yilgan.

 

Narimon  — ehtimol nuriiymon bo`lishi mumkin.

 

Narmin  — muloyimlik, yumshoqlik, halim.

 

Nasibullo  — Hudoning nasibasi.

 

Nasim  — engil shabada, tong shamoli.

 

Nasriddin  — dinning g`olibligi, dinning zafari.

 

Nafig`ullo  — Hudoning yaxshiliklar qiluvchi bandasi.

 

Naqib  — oqsoqollik, boshliqlik, yo`lboshchilik;

 

Nahan  — ulkanlik, ulug`lik, botirlik, g`oliblik, bahodirlik.

 

Nahriddin  —  dinning bulog`i deb izohlash mumkin.

 

Nekbaxt  — tolei baland

 

Ne`mat  — nasibali, rizq-ro`zli

 

Niyoz  — 1. Hudodan iltijo qilib olingan bola

 

Nizom  — tartibli, intizomli.

 

Nishon  — badanida biron belgi bilan tug`ilgan.

 

Niyat  — orzu, maqsad.

 

Novqat — navqiron, navjuvon.

 

Nodim  — hamdamlik, hamsuhbatlik, do`stlik.

 

Nodir  — kamyoblik, noyoblik, bebaholik, tengsizlik.

 

Noib  — o`rinbosarlik, ko`makchilik, yordamchilik.

 

Nor  — badanida qizil xol yoki qizil belgisi bilan tug`ilgan.

 

Norin — mo`g`ul qabilasining norin urugiga mansub bola.

 

Nosir  — ko`makchilik, yorlamchilik yoki g`olib, muzaffar.

 

Noshir  — aynan: kitob chiqaruvchi.

 

Nohid  — yorug` yulduz, Zuhro sayorasi

 

Nur  — yog`du, ziyolik, ravshanlik

 

Nusrat  — g`oliblik, muzaffarlik.

 

Nuh  — aslida Nuho — aql, xirad, zehn.

 

No`g`ay — no`g`ay xalqi nomidan.

 

-o-

 

Obid  — toat-ibodat qiluvchi, taqvodor.

 

Obirahmat  — shifobaxshlik, muqaddaslik, xosiyatli suv.

 

Obod  — kam-ko`stsiz, farovon.

 

Ovsharboy  — o`g`uz urug`ini forslar afshar deydilar.

 

Ogah  — bilag`on, aqlli, ziyrakli.

 

Odam  — qizilrang tuproq.

 

Odil  — haqgo`y, adolatli, insofli, to`g`ri, halol.

 

Odina  — juma kuni tug`ilgan bolaga shunday ism qo`yish rasm bo`lgan.

 

Ozar  — olov.

 

Ozod  — erkinlik, hurlik, holilik.

 

Oyazim  —  ulug`.

 

Olim  — bilimli, bilimdonlik, donishmandlik.

 

Olloyor  — Hudoga do`st, Hudo qo`llasin degan ma`nolarda.

 

Oltiyor  — oldingi farzandlarga esh bo`lib tug`ilgan bola.

 

Oltoy  — ulug`, yuksak, baland.

 

Omad  — tolei baland.

 

Omon  — omon bo`luvchi, najot topuvchi.

 

Orif  — bilimdonlik, aqlli, dono yoki xudojo`y.

 

Osim  — qo`riqlangan, himoyalangan, muhofaza qilingan, xavfsiz.

 

Osif  — shiddatli bo`ron.

 

Osmon  — bu  osmondek tiniq va baland bo`lsin.

 

Oston  —  ostona, bo`sag`a.

 

Otavali  —  valiy bir mo`ysafidning duosidan keyin tug`ilgan bola.

 

Ofiyatullo  — sog`lik, sog`ayish; tinchlik.

 

Oshiq  — hayotni sevuvchi.

 

Oqdavlat  — pok, toza. oiladagi ikkinchi bolaga shunday ism qo`yish odati bo`lgan.

 

Oqlimirza  — aqlli mirza yigit.

 

-p-

 

Payom -xabar, darak;

 

Payshanba  — xalq o`rtasida payshanba kuni xosiyatli degan tushuncha bor.

 

Panji  — oiladagi beshinchi bolaga berilgan ism.

 

Panohiddin  — dinning panohida, din najot beruvchi.

 

Parvez  — g`olib, muzaffarlik, engilmaslik.

 

Parda  — o`z pardasi (ko`ylagi) bilan tug`ilgan bola.

 

Parpi  — aslida farfi — nafis, muloyim, yumshoq tabiatli.

 

Partov  — aslida “partav”; nurli, nur sochuvchi.

 

Pahlavon  —  yon, biqin, qanot.   zo`r, kuchli, qudratli;

 

Peshavor  — hunarmandlar sardori.

 

Peshdod  — odil, o`tmishdan darakchi, xabarchi, oldindan.

 

Pirnazar  — pirlar nazar qilsin degan.

 

Poyon  — qator qiz tugilgandan keyin tugilgan o`gilga berilgan ism.

 

Polvon  — kuchli, qudratli, bahodir.

 

Poliyor  — pokiza do`st, pokizalikka moyil.

 

Porso   — o`zini tiyuvchi, taqvodorlik, xudojo`ylik.

 

Purdil  — mardlik, botirlik, dovyuraklik.

 

Po`lat  — mustahkam ma`dan.

 

-R-

 

Rabbimqul — Hudoning quli, bandasi.

 

Rabi  — to`rtinchi bolaga beriladigan ism.

 

Rabib  —  o`gay, yot.

 

Ravziddin  — dinning bog`i, bo`stoni.

 

Ravnaq  — jilolangan, tarovatli;  gullab-yashnagan.

 

Ravshan  — yorug`, shu`lali; tiniq, beg`ubor; g`amsiz.

 

Radi  — saylangan, tanlab olingan.

 

Rajab  — hijriy yilning  to`r- tinchi oyida tug`ilgan bola.

 

Raji  — umid, tilak.

 

Razzoq  — rizq beruvchi.

 

Razin  — mahkam, mustahkam, qat`iy; muhim; mu`tabar.

 

Razmin  — urush, jang, g`avg`o. “

 

Rais  — boshliq, rahbarlik, sardorlik, etakchilik.

 

Raif  — mehribonlik, shafqatlilik, rahmdillik.

 

Ramazon  — qamariy yil hisobining to`qqizinchi oyida tug`ilgan bolaga shunday ism beriladi.

 

Ramal  — mumtoz she`riyatdagi aruz vaznining bir ko`rinishi;

 

Ramz  — belgi, ishora; timsol.

 

Rami  — o`qchi, merganlik.

 

Ramil  —   tilsim egasi, sirlarni ochuvchi folbin.

 

Rasim  — yo`l-yo`riqqa, qoidalar rioya qiluvchi yoki rassom.

 

Rasif  — chidamli, mahkamlik, mustahkamlik.

 

Rasix  — mustahkamlik, mahkamlik, pishiqlik, chidamlilik.

 

Raso  — mukammal, kamolga erishgan.

 

Rasul  — elchi.

 

Ratib  —  beg`uborlik, tarovatli.

 

Rauf  — muloyimlik, shafqatlilik, rahmdillik.

 

Rafael  — yuksaklik, oliylik, ulug`lik, taniqli, mashhurlik.

 

Rafi  — Rafael ismining arab tilidagi ko`rinishi.

Rafid  — yordamchilik, ko`makchilik.

 

Rafiq  — do`stlik, hamdamlik.

 

Raf`at  — ulug`lik, yuksaklik, buyuklik.

 

Rafqat  — do`stlik, hamrohlik, hamsafarlik;

 

Raxshon  — porloqlik, nurlilik.

 

Rashid  — to`g`ri yo`ldan yuruvchi.

 

Rashodat  — mard, jasur, jasoratli.

 

Rashshod  — Rashid ismining aynan ma`nosi.

 

Raqoqul — ozod bo`lgan qul.

 

Rag`ib  — tilab olingan bola.

 

Rahib  — muruvvatlik, marhamatlik, olijanoblik.

 

Rahim  — mehribonlik, marhamatlilik

 

Rahmat  — mehribonlik, marhamatlik.

 

Rahmon  — o`ta mehribonlik.

 

Rivojiddin  — din rivoji, din  ravnaqi.

 

Riyoziddin  — din bo`stoni, din bog`i deb atash mumkin.

 

Rizo  — rozilik, ma`qullik; tobe.

 

Rizqiddin  — dinning rizq-nasibasi bolasi.

 

Rif`at  — ulug`, yuksak.

 

Rixsitilla  — tilladek qimmat, qadrli.

 

Robiddin  — diniy taqvimning to`rtinchi oyida tug`ilgan bola.

 

Roji  — aslida rojih — ortiq, ziyoda,

 

Roiz  — tarbiya qiluvchi, o`rgatuvchi;

 

Royiq  — latiflik, zebo.

 

Roqib  — posbonlik, himoyachilik.

 

Roqiy  — olg`a intiluvchi, o`suvch.

 

Roqim  — xat yozuvchi; savodxon, bilimdon.

Rohatali  — huzur-halovatda yashasin.

 

Rubiddin  —  din quroli.

 

Ruknoyiddin — ustun, tayanchli; din tayanchi.

 

Ruslan  — arslon sher.

 

Rustam  — ulkan gavdali, qudratli, dovyuraklik, bahodirlik.

 

Ruxsat  — Hudo roziligi bilan dunyoga kelgan bola.

 

Rushdi  — o`suvchi, ulg`ayuvchi, kamolga etuvchi;

 

Ruhiddin  — dinning ruhi.

 

Ro`zatilla — ro`za oyida tug`ilgan bola.

 

Ro`zbeh  — baxt, tolei baland.

 

Ro`zbon  — podshohni qo`riqlovchi posbon; lashkarboshi, sarkarda.

Ro`zim  —  rizq.

 

-s-

 

Sabohiddin  — din tongi.

 

Sabriddin  — dinning sabr-toqatli kishisi.

 

Savron  — shamsiya yil hisobining ikkinchi oyi  aprel da tug`ilgan bola.

 

Sadaddin  — dinning to`g`riligi.

 

Sadar  — to`gri, adolatli.

 

Sadiboy — soddalik, pokizali.

 

Sadid  — mahkamlik, mustahkam, irodali.

 

Sadomat  — zarbali, savlatli.

 

Sadr  — baland martabali, mansabdor.

 

Said  — baxtli, saodatli.

 

Sain — eng a`lo, shuhratli, shavkatli.

 

Sanr  — otashli, olovli.

 

Sayid  — aynan: ega, xo`ja; boshliq, rahbar.

 

Sayim  — ro`zador.

 

Sayfi  — qilich, shamshir.

 

Salavatullo  — Hudoning muruvvati.

 

Salim  — sog`lom.

 

Salmon  — beozorlik, muloyimlik, yuvoshlik.

 

Salom  — tinchlik, sog`liq, omonlik.

 

Salor  — yo`lboshchi, sarkarda.

 

Saloh  — rost, to`g`ri, halol; haqgo`y.

 

Samandar —   o`tda yonmaydigan.

 

Samar  — hosil, natijali, mevali.

 

Sami  — eshituvchilik, tinglovchilik,

 

Samim  — samimiylik, oqko`ngillik, sofdillik.

 

Samin  — qadrli, qimmat,  aziz.

 

Samir  — suhbatdosh.

 

Samit  — sokinlik, osoyishtalik, osudalik.

 

Sangin  — toshdek mustahkam.

 

Sanjar  —   sanchmoq.  shiddatli, o`tkir.

 

Sanoqul — madh aytuvchi, maqtovchi banda.

 

San`at  — chiroyli hunarlar egasi.

 

Sarvar  — yo`lboshchi, boshliq, rahnamolik.

 

Sarvat  — boy.

 

Sardor  — etakchilik, boshliq.

 

Safar  — safar oyi (musulmonlar taqvimining ikkinchi oyi)da tug`ilgan.

 

Safiullo  — Hudoning tanlagani, saylagani.

 

Safo  — tiniqlik, pokizalik

 

Saxiboy — qo`li ochiq, jo`mard.

 

Sa`di  — baxt, saodat, omad.

 

Sahmon  — rizq-ro`zli, nasibali.

Sahobiddin  — hamfikr dindoshlar; sahobiy so`zidan.

 

Sib`atullo  — Hudoning xohishi  bilan dunyoga kelgan bola.

 

Siddiq  — to`g`ri so`z, sofdil, rostgo`y.

 

Sindor  — yoshlik, navqironlik, bo`z bola.

 

Sino  — donishmandlik, hakimlik.

 

Siroj  — yorug`, nurli, chiroqli.

 

Sifatullo  — Hudo sifatlarining namoyon bo`lishi deb izohlash mumkin.

 

Soat  — yaxshilik, xosiyatli vaqtda tug`ilgan.

 

Sobir  — sabr, toqat.

 

Sobit  — mustahkamlik, mahkamlik.

 

Sodir  — asli sadr so`zidan. Boshliq, rahbar.

 

Sodiq  — chin do`st.

 

Soib  — Ega, xo`jayin.

 

Solih  — pok, halol, pokiza.

 

Sotir — xaloskorlik, himoya qiluvchi yoki xalos qilingan.

 

Soqi  — sog`, sog`lom, sezgir, ziyrak.

 

Sohib  —  to`gri talaffuzi.

 

Suvon  — egov.

 

Sulaymon  —himoyalangan, berk, muhofazaga olingan,

 

Sulton  — hukmdor.

 

Sunnat  — yo`l, odat, udum, taomil yoki sunnati o`zi bilan tug`ilgan bola.

 

Surxob  — la`l toshi.

 

Surxon  — to`y, bazm, shodlik; qo`rg`on, qal`a.

 

Sur`at  — chaqqon, epchil.

 

Sug`ro  — kenjagoy bola.

 

Suhrob — qizil yog`du; la`l, yoqut.

 

So`fi  — qavmni namozga chorlovchi taqvodor.

 

-t-

 

Tabibullo  — aynan: Hudoning tabibi.

 

Tavakkal  — taqdiri Hudoga topshirilgan bola.

 

Tavallo  — Hudodan iltijo qilib olingan bola.

 

Tavsan  — arg`umoq, to`pichoq.

 

Tavfiq  — yomon ishlar va odatlardan o`zini saqlaydigan bola.

 

Tavhid  — birlik, yagonal. Hudoga sig`inish.

 

Tavhir  — ehtirom, hurmatga sazovor.

 

Takmil  — mukammal, benuqson.

 

Tal`at  — chiroyli, sohibjamol ma`no- sida.

 

Tansiq  — noyoblik, nodirlik; yoki bolaga tashna oilada tug`ilgan chaqaloqqa shunday ism qo`yilgan.

 

Tarzabon  — gapdonlik, suxandonlik, notiqlik.

 

Tarxon — turli majburiyatlardan (soliqlardan) ozod qilingan.

 

Tilla  — oltindek qimmatli.

 

Toji  — biron xol bilan tug`ilgan bola.

 

Toib  — tavba qiluvchi, istitfor aytuvchi banda.

 

Toir  — qush; parvoz qiluvchi, yuksaklikka ko`tariluvchi.

 

Toyib  — pokizalik, ozodalik.

 

Tolib  — bilim izlovchi, bilim ixlosmandi.

 

Toqiddin  — din tayanchi, din mustahkamlovchi.

 

Tohir  — tahoratli, pokizalik; beg`uborlik.

 

Tuman — ming, ko`paysin.

 

Turob  — xok, tuproq.

 

Tuhfat  — sovg`a, ehson.

 

To`fon  — kuchli suv toshqini paytida tug`ilgan bolaga shunday ism berilgan.

 

-u-

 

Ubay  —   qul, qul bola.

 

Ugur  — baxt, saodatmandlik, iqboli baland.

 

Uzayr  — kuch, qudrat, ko`makchilik.

 

Ulfat  — barchaga do`st bo`lsin degan niyatda.

 

Umar  — barhayot, yashovchi.

 

Umid  — orzu qilingan, kutilgan.

 

Umir  — umri bilan bergan bo`lsin.

 

Ummat  — xalq,  jamoa, toifa.

 

Umron  — obodlik, farovonlik, ma`murlik.

 

Urfon  — aslida Irfon; bilimli, ma`rifatli.

 

Usmon  — singan-chiqqanlarni davolovchi tabib.

 

-F-

 

Favzi  — g`olib, muzaffar, engilmas.

 

Fadl  — olijanob, oliyhimmat.

 

Fazli  — marhamat, inobat, himmat, or- tiqlik, ustunlik, etuklik.

 

Fayz  — yoqimli, muloyim; jozibali, •1 ko`rkam.

 

Fayyoz  — oliyhimmat, mehribon.

 

Faraj  — najot topgan.

 

Farbud  — taqvodorlik.

 

Farvardin  — aynan: bahor.

 

Fardis  — nursimon, nurmonand.

 

Faryob  — baxt, iqboli baland.

 

Farziddin  — din farz deb biluvchi.

 

Farid  — yakkalik, yolg`iz, yagona;

 

Farmon  — buyruq, amr. Hudoning irodasi.

 

Farodis  — jannat bog`lari, jannat farzandi.

 

Farohiddin  — din rivoji, iqboli yoki ma`murligi.

 

Farroh  — shukuhli, shon-shavkatli, dongdor.

 

Farrux  — baxtli, baxtiyor.

 

Faruq  — yaxshi-yomonni farqlovchi.

 

Farxiddin  — din ato qilgan shodlik.

 

Farhid  — ziyraklik, zukkolik, farosatli, sezgir.

 

Fasih  — xushsuxan, so`z ustasi, notiq.

 

Fasl  — vaqt, zamon, davr.

 

Fattoh  — g`olib, muzaffar.

 

Fath  — dinning g`olibligi, ustunligi.

 

Faxri  — g`urur, iftixor.

 

Fahmiddin  — dinni fahmlovchi.

 

Fikrat  — idrokli, aqlli.

 

Firdavs  — sakkizinchi jannatning nomi; bog`, ko`kalamzor.

 

Firuz  — qimmatbaho ma`dan tosh.

 

Fitrat  — aqlu farosatli, dono.

 

Fozil  — bilimdon, dono, donishmand.

 

Foiq  — ulug`vor, yuksak.

 

Forobiy  — ziyoli oilalarda ulug` olim Forobiy nomiga nisbat berilgan.

 

Fotiq  — shifo oladigan.

 

Fotih  — engilmas, muzaffar, g`olib.

 

Fuad  — dil, qalbli, aqlli, farosatli.

 

Fuzail  — odobli, yaxshi xislatdi; insofli, adolatli;

 

Fuzul  — aynan: sergap. Istilohiy ma`noda notiq

 

-X-

 

Xabir  — xabar beruvchi; biluvchi, bilimli, dono.

 

Xazin  — aynan: xazina; boy, badavlat.

 

Xazorboy — olijanob, aslzoda.

 

Xazri  — shaharlik, shaharda tug`ilgan.

 

Xayyom  — chodir tikuvchi, chodir yasovchi usta.

 

Xayri  — yaxshilik qiluvchi.

 

Xalil  — do`st, suyukli.

 

Xalif  — o`rinbosar, merosxo`r.

 

Xanjar  — xanjardek o`tkir bo`lsin degan ma`noda.

 

Xarros  — haqgo`y, adolatli.

 

Xarrot  — o`ymakor usta, naqqosh.

 

Xaspo`lat  — a`lo navli po`lat.

 

Xatib  — va`zgo`y, va`zxon.

 

Xafs  — arslon, yo`lbars.

 

Xidir  — asli Xizr yoki Xizir, yashil degani.

 

Xirmon  — g`alla xirmonlangan paytda tugilgan bola.

 

Xirojiddin  — din haqi.

 

Xislat  — yaxshi fazilatli, xosiyatli.

 

Xovar  — kunchiqish, sharq.

 

Xoja  — hurmatli, e`tiborli yoki xo`jayin.

 

Xol  — badanida xol bilan tugilgan bola.

 

Xolid  — abadiy yashaydigan; umri uzoq.

 

Xolis  — samimiy, beg`araz, sofko`ngil.

 

Xoliq  — bunyodkor, ijodkor.

 

Xonazim  — buyuk xon.

 

Xubbim  — yoqimtoy, yaxshi.

 

Xurdak  — hunarmand degani.

 

Xurdod  — Eronda iste`molda bo`lgan qamariy yilning ikkinchi oyi

 

Xurram  — shod, shodmon, xursand, xush- kayfiyat.

Xursand  — shod, baxtiyor.

 

Xurshid  — quyosh.

 

Xushbaxt  — saodatmand.

 

Xo`ja  — sohib, janob.

 

-ch-

 

Cherikboy  — askar, qo`shin, lashkar.

 

Chehrazod  — go`zal, zebo, aslzoda.

 

Chilton  — qirqta ajralmas ruh.

 

Chingiz — buyuk, qudratli.

 

Chinor  — umri chinordek uzun bo`lsin.

 

Chori  — oiladagi to`rtinchi farzand yoki Choriyorlarga nisbat berilgan.

 

Chust  — chaqqon, mohir.

 

Cho`lpon — tong yulduzi, yorug` yulduz.

 

Cho`pon  — qo`ychuvon.

 

-Sh-

 

Shavvoz  — azamatlik, jasurlik, dovyurak.

 

Shavkat  — sharaf, shonli, kuch.

 

Shavqiddin  — din zavqi, din baxsh etadigan zavq.

 

Shayx  — aslida qari, keksa, oqsoqol.

 

Shamsi  — quyosh.

 

Shamshir — tig`. Qilichdek keskir va o`tkir yigit bo`lsin.

 

Shamshod  — daraxt nomi.

 

Sharaf  — or, nomus, obro`, iftixor, faxr.

 

Sharif  — muqaddas, aziz.

 

Shafqatullo  — Hudo rahmati bilan dunyoga kelgan bola.

 

Shahar  —  shaharga kelganda tug`ilgan bolaga shunday ism berilgan.

 

Shahboz  — shunqor, lochin.

Shahvor  — shohona, shohlarcha.

 

Shahir  — ma`lum, taniqli.

 

Shahob  — nurli yulduz.

 

Shahsuvor  — chavandoz.

 

Sher  — sherdek qudratli, jasur, qaytmas.

 

Shiddat  — tezkor, gayratli.

 

Shijoat  — g`ayrat, jasur.

 

Shior  — maqsad, orzu, g`oya.

 

Shihob  — shahob so`zining o`zgargani.

 

Sho  — aslida shoh, hukmdor.

 

Shoddil  — quvnoq, baxtiyor.

 

Shoir  — she`r yozuvchi;

 

Shoif  — ko`ruvchi, tanuvchi, ziyrak, sezgir.

 

Shoiq  — juda yaxshi, a`lo;

 

Shoybek  — kuchli, qudratli.

 

Shokir  — farzand berganiga Hudoga shukrona ma`nosida.

 

Shokuh  — savlatli, ko`rkamlik, hashamatli.

 

Shomi  — chiroq, sham.

 

Shomil —  Xudo eshitgan.

 

Shohid  — guvoh;

 

Shuayb  — shox, butoq.

 

Shujo  — mardlik, qo`rqmaslik, jasur.

 

Shukur  — Xudodan minnatdorlik.

 

Shuhrat — mashhurlik; shon-shavkat.

 

Sho`ra  — janob, boshliq.

 

 

 

Ezid  — Hudo, Tangri, Xudo.

Eldor  — qabila, elat boshlig`i;

 

Emin  —  tinch, osoyishta.

 

Eran  — mard, jasur; er, o`g`lon.

 

Eshon  — aynan: u kishi; katta odam.

 

-yu-

Yunus  — kaptar degani.

 

Yusuf  — o`sgan, ko`paygan.

 

-ya-

 

Yazdon  — Hudo, Tangri.

 

Yamin — o`ng qo`l, o`ng tomon.

 

Yatim  — tanho ma`nosida.

 

Yahyo  — muruvvatli, ochiqqo`l; xushxulq.

 

-u-

 

O`rda  — uy, panajoy; hukm- dor saroyi; lashkargoh; ko`pchilik, to`p, to`da.

 

O`rxon — ulg`ayish, o`sish.

 

O`g`lon — botirlik, mardlik, shahzoda.

 

-q-

 

Qavomiddin  — ustun, ustivor.

 

Qaviy  — kuch, quvvat.

 

Qavs  -shamsiya yilining qavs oyida tug`ilgan bola.

 

Qadam  — qadami qutlug` bo`lsin degan ma`noda.

 

Qadim  — qadimiyat qadriyatlarini qadrlasin degan niyatda.

 

Qadr  — dinni qadrlovchi.

 

Qays  — muqoyasa qilish, chog`ishtirish.

 

Qaysar  — Bu ismning kelib chiqishi kezar nomi bilan bog`liq.

 

Qayyum  — abadiy mavjud.

 

Qalandar  — tarkidunyo qilgan odam.

 

Qalmoq — o`zbeklarning qalmoq urug`i- ga mansub bola.

 

Qamar  — oy.

 

Qambar  — to`rg`ay.

 

Qahramon  — o`zbeklarda qaramon urug`i ham bor.

 

Qiyom  — etilish, oftobning tikkaga kelgan payti.

 

Qiyos  — bu ism yolg`iz aytilmaydi;

 

Qobil  — iste`dodli, qobiliyatli; kuchli, qudratli;

 

Qozi  — hakam.

 

Qozoq  — qozoqlar ornsida tug`ilgan yoki ko`rinishi qozoqbashara bolaga shunday ism berilgan.

 

Qoim  — turg`un, qoim, mustahkam;

 

Qora — kuchli, qudratli, polmoi.

 

Qori  — qiroat qiluvchi.

 

Qosid  — xabar etkazuvchi.

 

Qosim  — taqsimlovchi.

 

Qohir — zabardast, kuchli;

 

Qubod  — hukmdor, podshoh.

 

Quvvat  — kuchli, chidamli.

 

Quvomiddin  — dinning haqiqatgo`y, adolatli kishisi bo`lsin degan niyatda.

 

Quddus  — pok, pokiza, begunoh, muqaddas, aziz.

 

Qudrat  — quvvatli, kuchli, qodir.

 

Qul — arab tilidagi “qul” so`zi “ayt” degan ma`noni bildiradi,

 

Qulfiddin  — dinning ma`nolarini sharhlovchi olim.

 

Qurbat  — yaqinlashish, etishish.

 

Qurbon  —  qurbon hayiti kunida tug`ilgan bola.

 

Qurbug`a  — kuchli, qudratli, jasur;

 

Quron  — oiladagi uchinchi bolaga beriladigan ism.

 

Qutbiddin  — dinning asosi, tayanchi.

 

-g`-

 

G`aybiddin  — aynan: dinning pinhoniyligi, yashirin siri;

 

G`ayni  — ko`p degan ma`noda.

 

G`ayrat  — mehnatsevar deb izohlash mumkin.

 

G`alil  — orziqib kutilgan bola.

 

G`ani  — boy, badavlat.

 

G`arib  — g`aribona iltijo bilan tilab olingan bola deb izohlash mumkin.

 

G`afur  — gunohlarni kechiruvchi, rahmdil, marhamatli, mag`firatli.

 

G`iyos  — faryod, ovoza, kuch, tayanch.

 

G`ozi  — g`olib, muzaffar.

 

G`oyib  — ko`rinmaydigan, yashirin, maxfiy.

 

G`olib  — engilmas, muzaffar, enguvchi.

 

G`ulom  — 1. Qul. 2. Farzand, o`g`il.

 

G`ufron  — kechirilgan, gunohsiz bola.

 

G`o`non — ikki-uch yoshli toy.

 

Habib  — suyukli, qadrdon, do`st.

 

Habil  — shamol, el. Odam alayhissalomning o`ldirilgan o`g`li ham Habil

 

Hadis  — hikoya, rivoyat;

 

Hayot  — tiriklik, umr, barhayotlik; sog`lik, omonlik.

 

Hazrat  — yuqori darajadagi, martabali.

 

 

Haybat  — buyuklik, shukuhli, viqorli.

 

Haydar  — arslon; jasur, dovyurak, qudratli.

 

Hayit  — hayit kuni tug`ilgan bolaga shunday ism berilgan.

 

Hayrat  — aynan: hayratlanish, taajjub.

 

Hakim  — bilimdon, aqlli, dono, donishmand.

 

Halim  — muloyim, mehribon.

Hamdam  — do`st, o`rtoq.

 

Hamza  — o`tkir, achchiq, kuydiruvchi,

 

Hamid  — maqtovchi, madh etuvchi.

 

Hammod  — ulug`lovchi, madh etuvchi yoki hurmatga loyiq.

 

Hamro  — yo`ldosh, esh, hamdam yoki qirmizirang.

 

Hanjar  — aslida Hanjor; yo`l, qoida, rasmrusum, ravish.

 

Haris  — o`ta berilgan, maftun, mahliyo bo`lgan.

 

Hasan  — yaxshi, tuzuk; chiroyli, sohib- jamol.

 

Hafiz  — himochi, qo`riqlovchi, o`z panohida asrovchi.

 

Hashmat  — izzat-hurmatli, shonu shavkatli.

 

Haq  — haqiqat, rost, adolat.

 

Hidoyat  — to`g`ri yo`lga boshlovchi, to`g`ri yo`l topuvchi.

 

Hiloliddin  — dinning yangi, ko`rkam oyi.

 

Himmat  — olijanob, saxovat.

 

Hisom  — qilich, shamshir, tig`.

 

Hifziddin  — dinni asrovchi, dinni muhofaza qiluvchi.

 

Hodi  — to`g`ri yo`l ko`rsatuvchi.

 

Hoji  — ziyoratchi, sig`inuvchi.

 

Hoziq  — mohir, bilimdon; itoatkor, yovvosh.

 

Hokim  — hukmron, boshliq, yo`lboshchi, rahbar.

 

Homid  — shukur qiluvchi, qanoat qiluvchi, sabr-toqatli.

 

Homil  — aynan: ko`tarib yuruvchi, eltuvchi.

 

Horun  — yahudiycha Aoron ismidan olingan va arab talaffuzida Horun.

 

Hosil  — meva, samara, natija.

 

Hotam— saxiy, qo`li ochiq, oliyhimmat.

 

Hoshim  — maydalovchi, ushatuvchi; non sindiruvchi.

 

Hubbim  — “xub” — chiroyli, yoqimli so`zidan.

 

Huvaydo  — belgili, oshkora, ravshan, aniq.

 

Hujjat  — ishonchli qog`oz.

 

Huzur  — osoyishtalik, osudalik, rohat, farog`at.

 

Humoyiddin  — din ato qilgan baxt,  din saodati.

 

Humom  — qavm yoki biron urug`ning boshlig`i.

 

Humoyun  — qutlug`, muborak, noyob, tengsiz.

 

Hunar  — istilohiy ma`noda yoki yaxshi niyat bilan hunar egasi.

 

Hurmat  — izzat. ma`nosida.

 

Hurullo  — Hudoning erkin bandasi.

 

Husayn  — Hasan ismi bilan bir xil ma`noda.

 

Husn  — chiroy, go`zallik.

 

 

AYOLLAR ISMI

 

 

 

—A—

Adabiya  — nafosatli qiz deb izoxdash mumkin.

 

Adiba  — adib (yozuvchi) tushunchasidan;

 

Adida  — aslida: adad — ko`p, jami.

 

Adolat  — adl, odil; hayotini adolat bilan kechirsin.

 

Ajoyib  — tengsiz go`zal ma`nosida.

 

Azalbibi — ya`ni birinchi qiz (farzand).

 

Aziza  — bebaho, qimmatli; yuksak martabali, hurmatga loyiq;

 

Azima  — katta, buyuk; ko`p.

 

Azmiya  — iroda, niyat, mayl, qat`iy xohish.

 

Azro yoki Uzro  — iffatli, nomusli, bokira; go`zal, zebo.

 

Azfar  — sof, pokiza; xushbo`y, yoqimtoy ma`nolarida beriladigan ism.

 

Ayna  — oynadek tiniq, pokiza; yoki ko`zgu.

 

Aynijamol  — mohiyat, o`zak; ko`z; buloq.

 

Akifa  — g`ayratli, shijoatli.

 

Alaviya  — agar tug`ilgan qiz hazrat Aliy nasliga mansub bo`lsa, shunday ism berilgan.

 

Alima  — aqlli, bilimli qiz.

 

Alomat  — badanida biron belgi yoki nishon bilan tug`ilgan.

 

Alohida  — o`zgalardan boshqacha, noyob ma`nosida.

 

Alfiya  — ming. Umri uzoq bo`lsin degan ma`noda berilgan ism.

 

Amaloy — amal so`zining quyidagi ma`nolari mavjud:

 

Amina  — aynan: omonlikda saqlanuvchi, ya`ni muhofaza qilingan.

 

Amira  — hukmron, farmonbardor, yo`l- boshchi bo`lsin degan niyatda berilgan ism.

 

Amma  — ammasining uyida tug`ilgan qiz yoki ammasi o`lgan bo`lsa, uning xotirasiga berilgan ism.

 

Anbar  — xushbo`y, yoqimtoy, mushkbo`y.

 

Anvara  — nurli, yorqin, jozibali.

 

Andagul  — anda — qudag`ay degani. Qiz vositasida ulangan qarindosh.

 

Anjiroi  — anjir benihoya shirin va sog`lik uchun foydali meva

 

Anzir  — to`g`ri yozilishi Anzur — piyoz.

 

Anisa  — yaqin do`st, hamdam, hamsuhbat.

 

Annabeka  — anna — juma degani.

 

Anora  — qizil xol, nor bilan tug`ilgan qizga shunday ism berilgan.

 

Ansora  — yordamchi, ko`makdosh, suyanch, madadkor.

 

Antiqa  — topilmas, noyob, tengsiz.

 

Anqogul  — afsonalarga ko`ra Ko`hiqof tog`ida (Kavkaz tog`lari anglashiladi) Anqo degan ko`zga

ko`rinmas qush bor emish.

 

Arabgul  — bug`doyrang yoki qoracha tug`ilgan chaqaloqqa shunday ism berilishi odat bo`lgan.

 

Arziya  — arz — zamin, er degani.

 

Arkona  — ustun, suyanch, tayanch, asoe.

 

Armongul  — uzoq muddat farzand yoki qiz kutgan oilalarda chaqaloqqa shunday ism berilgan.

 

Armug`on  — tuhfa, sovg`a.

 

Arofat  — aslida Arafot, talaffuzda Arofat. Makka shahridan 20 kilometr narida joy- lashgan, uzunligi 11-12 kilometr, kengligi 6,5 kilometr bo`lgan vodiy.

 

Arshi  — lug`aviy ma`nosi — taxt;

 

Arg`uvon  — bahorda ochiladigan qizil gulli daraxt.

 

Asal  — bu shirinlik Qur`oni karimda ham bir necha o`rinda zikr qilingan va uning shifo- I baxshligi

ilmiy kitoblarda isbot qilingan.

 

Asila  — nasli toza ma`nosida.

 

Asma, Asmo  — purviqor.

 

Asriya  — asr — yuz yil degani.

 

Asrora  — ko`plikda sirlar degani.

 

Atir  — bu ismni yoqimli deb izohlash mumkin.

 

Atifa  — ismning oqko`ngil, mehribon, ko`ngilchan.

 

Atiya  — hadya, sovg`a, tuhfa, ato qilgan.

 

Atiqa  — ismning kamyob, qadim, nodir, ko`hna, osorai atiqa degan ma`nolari bor.

 

Atlas — atlas muloyimlik, silliqlik, chiroyli mato.

 

Atqiyo  — aynan: taqvodorlar, parhez qiluvchilar, xudojo`y.

 

Afzuna  — ziyodalik, ortiqkl, yuksak turuvchi, qadr, martaba.

 

Afifa  — iffat, bokirali; or-nomusli.

 

Afro`z  — yorug`, ravshanlik, nurli, munavvar, shu`lali, kuydiruvchi.

 

Afsah  — ismning gapdon, tili burro, so`zamollik, notiqlik degan ma`nolari bor.

 

Ashura  — aslida Ashuro — o`n kunlik degani.

 

A`loxoi — yuksaklik, oliylik;

 

Ayajon  — o`zbek oilalarida Onajon, Onaxon va shuningdek Ayajon deb ism berilish hollari ko`p

uchraydi.

 

Aqida  — ismning qat`iy ishonch, ixlos, e`tiqod ma`nolari bor.

 

Aqiqa  — qizil rangli qimmatbaho tosh;

 

Aqliya  — aqlli qiz bo`lib etishsin degan niyat bilan berilgan ism.

 

Axdiya  — bu ismni sodiq, vafodor deb izoxdash mumkin.

 

Ahliya  — bu ism ayol ma`nosida ham keladi.

 

Ahrora  — hur so`zining ko`pligi; jannat hurlari; ozod.

 

Ahsai  — ismning eng yaxshi, eng a`lo;

 

Ahsanat  — marhabo. Ko`pdan qiz kutgan oilalarda beriladigan ism.

 

—B—

 

Badalbibi — avvalgi farzandlari turmagan oilalarda yangi tug`ilgan chaqaloqqa shunday ism qo`yilgan,

binobarin, badal — evaz, o`rniga degani.

Badia  — ajoyib, g`aroyib, komyob, benazir.

 

Badira  — to`lin oy.

 

Bazzi  — silliq, chiroyli mato;

 

Bairambaxt  — bayram ham, baxt ham istiloxda quvonchni anglatadi.

 

Bairi — muloyim, soddadil, oqko`ngil.

 

Bakira yoki Bokira  — bo`yiga etgan qiz; etuklik.

 

Banoat  — aynan: yulduzlar.

 

Banon  — barmoqning uchi degani.

 

Banot  -baxmal. Bu mato muloyim, yumshoq va chiroyli.

 

Bargi  — bargdek yashnagan ma`nosida.

 

Barziya  — so`zning asli “barzagar” — dehqon, g`allakor.

 

Barno  — aynan: yosh, navjuvon; chiroyli, xushbichim, xushqad.

 

Barpigul  — aslida forscha “barpari- dan” so`zidan bo`lmog`i kerak, ya`ni parvoz qiluvchi, omadi

chopgan.

 

Barchin  — shoyi, ipak mato, ya`ni ipakdek qiz.

 

Basanda  — kifoya, etarli.

 

Basoat  — o`z vaqtida, xosiyatli paytda tug`ilgan qiz.

 

Baxiya  — chok, darz; sir; nozik.

 

Baxmal  — aynan: duxoba.

 

Baxtigul  — saodat, tole, istiqbol ma`nolarida berilgan ism.

 

Baxshan  — Hudo baxsh etgan qiz farzand.

 

Bashira  — xushxabar, yaxshiliklar, saodat elchisi.

 

Bahor  — umuman qiz farzandlarga bunday ism berish keng tarqalgan, bahor faslida tug`ilgan

chaqaloqlarga ham shunday ism beriladi.

 

Bahra  — hayotdan bahra olish, rohat-fa- rog`atda yashash ma`nosida beriladigan ism.

 

Begim — bek so`zidan.

 

Bibi  — xonim, beka, oyim; yuqori tabaqaga mansub.

 

Biinor  — qizil xol bilan tug`ilgan qiz.

 

Biiron  — gapdon, chechan, so`za- mol.

 

Bilor  — bilakuzuk.

 

Binajon  — o`tkir ko`zli, ziyrak.

 

Binobar  — imorat, xona; asos, bunyod qilingan;

 

Bodiya  — havo, shamol; oh-voh; hech; g`urur, kibr.

 

Bodom  — bodom daraxti gullaganda tug`ilgan qiz.

 

Bozgul  —  kaptarboz; ovchi qush;

 

Bozorbeka  — bozor kuni tug`ilgan go`daklar.

 

Boisoy — aslida; sabab. orzu qilingan qiz farzand.

 

Bolda  — ona-Er, ona tuproq, ona zamin farzandi ma`nosida.

 

Bolyor  — “bol” — asal.

 

Bolida  — qaddi-qomati kelishgan; faxrlanishga arziydigan.

 

Bolig`a  — lug`aviy ma`nosi to`liq, etuk, etilgan; barkamollik ma`nosida.

 

Bonu  — xonim, xotun, begim, bibi, mahbuba.

 

Boriya  — “Erkaklar ismi” risolasida ta`kidlaganimizdek, bunday ism qo`yish shirkka

 

taalluqli bo`lib qoladi. Erkaklarga bunday ism berilganda oldiga “abdu” qo`shimchasini qo`shish kerak.

 

Boriqa  — nur, nurli, shu`lador.

 

Boqcha  — aslida bog`cha.

 

Buvasl  — buvisining uyida tug`ilgan yoki buvisining nomi bilan atalgan aslzoda.

 

Bulbul  — bu qush barcha xalqlarda sevimli; o`zining xushovozi bilan ko`ngillarni shod qiladi.

 

Bo`stop  — o`zbeklarda bo`ston degan urug` ham bor.

 

-v-

 

Vaduda  — do`st, mahbuba.

 

Vajida  — g`oyatda xursand, zavq-shavqli, shodmon.

 

Vajiya  — mu`tabar, obro`li, izzatga loyiq.

 

Vazina  — aslida “vazn” (og`irlik o`lchovi) so`zidan.

 

Vazira  — vazir — oliymaqom martaba;

 

Vazifa  — burch, mansab; nafaqa, hissa.

 

Vakila  — kafolatli, ishonchli.

 

Valida  — avlod davomchisi.

 

Valiya  — avliyo so`zining birligi.

 

Vardiya  — qizil gul, juda ko`p g`unchalaydigan gul

 

Vasila  — “vasl” so`zidan. Etishish, orzuga erishish

 

Vasima  — aslida “vasma” (o`sma) so`zidan olingan.

 

Vasifa  — “vasf” — maqgash, ta`riflash so`zidan.

 

Vasiqa  — ahdnoma; vafo, sadoqat.

 

Vafoxon  —  ya`ni o`z vafosida turadigan.

 

Vag`iza  —  aqlli, dono.

 

Viloyat  — muqaddas, aziz, o`lka degani.

 

Vojiba  — bajarilishi majburiy, zaruriy, lozim; shart.

 

Voziha  — nurli, ravshanlik.

 

Volida  — ona degani.

 

Vorasta  — ozod, erkin, xalos bo`lgan.

 

Vorisa  — merosxo`r.

 

Vosita  — sabab; ulanish, rishta.

 

Vofira  — farovon, badavlat, saxiy.

 

Voqeaxon  — uzoq yillar davomida qiz kutilganda.

 

Vohida  — yagona, yolg`iz.

 

-g-

 

Gavhar  — marvarid, qimmatbaho ma`dan

 

Gajak  — chaqaloq tug`ilganda sochlari jingalak ekanligi bilinsa.

 

Gazima  — qarang: Azima. Ko`proq tatar millatiga mansub.

 

Gardigul  — gard — osmon, falak, charx, gardish.

 

Gilos  — bu meva g`oyat chiroyli bo`lgani uchun qiz bolalarga shunday ism berilish odati ham bor.

 

Guzida  -yaxshi, maqbul, mumtoz.

 

Gul  — g`ulg`uncha, daraxt guli, ochilgan gul; yuz, chehraga nisbatan.

 

Go`yoxoi  — so`zamol, chechan, gapdon, no- tiq.

 

Go`zal — benihoya chiroyli.

 

Davlatafzo  — aynan: davlatni ziyoda qiluvchi.

 

Davriya  — davr, zamon farzandi degan ma`noda bo`lsa kerak.

 

Damina  — sabr-toqatli, quntli, irodasi mustahkam.

 

Daryogul  — daryo — mo`l-ko`llik, farovonlik ramzi.

 

Daqiqa  — ismning quyidagi ma`nolari bor: nukta; ko`p ma`noli nozik so`z;

 

Deboxon  — debo — shoyi degani.

 

Dilafro`z  — dilni quvontiruvchi, dilni shodlantiruvchi,

 

Dilband  — jigarband ma`nosida.

 

Dilbar  — dilga yaqin, suyukli.

 

Dilboz  — dilni maftun etuvchi, ko`ngilni ovlovchi, suyukli.

 

Dilda  — ya`ni dilga o`rnashgan.

 

Dinovar  — dindor, xudojo`y, taqvodor; din aqidalari bilan yashaydigan.

 

Dinora — arablar ham, yunonlar ham dinor deganda tillani tushunadilar.

 

Dono  — bilimli, aqlli, zukko.

 

Dohiya  — o`ta aqlli, o`ta zukko, ulug mutafakkir degan ma`noda.

 

Dunyo  — odam, jahon; boylik.

 

Duoxon  — ya`ni duo qiluvchi, azayimxon, kinnachi degan ma`nolarni beradi.

 

Duraxshon  — nurli, nurafshon; inju sochuvchi; shukuxdi, shonli; savlatli.

 

Durbeka — beklar nasliga mansub qiz yoki durdek bebaho.

 

Durustxon  — ma`qul, barkamol, mukammal.

 

Do`liniso  — soddagina degani.

 

Do`najon — to`rt yashar biyani do`na deydilar.

 

—E—

 

Etaroi — qiz ko`p tug`ilgan xonadonlarda navbatdagi qizga shunday ism berilgan.

 

Etmishxon — otasi etmishga kirganda tugilgan chaqaloqlarga shunday ism berilish odati bor.

 

—Y—

 

Yobonoi  — o`zbeklar cho`l, sahro, dala, dasht deganni fors tilida yobon deyiladi

 

Edgora  — chaqaloq tug`ilishi bilan onasi qazo qilsa.

 

Ezjamol  — ko`pincha yozda tug`ilgan chaqaloqlarga shunday ism beriladi.

 

Era  — bilakuzuk; jur`at, qudrat, quvvat, toqat, chidam.

 

Erqinoi — iqboli nurli va nurafshonli.

 

Equt  — qizil rangli qimmatbaho tosh, uni rubin ham deydilar.

 

Javohira  — aaslida “gavhar” so`zidan. Ismning Javhariya degan shakli ham bor.

 

Jazbiya  — aslida “joziba” so`zidan, o`ziga tortuvchi ma`nosida.

 

Jazolat  — farovon, to`kis; so`zga chechan, suxandon.

 

Jayhuia  — Amudaryoni arablar “jay- hun” deb ataganlar.

 

Jakiya  — qahru g`azab, lafzi tez, tili achchiq ma`nolari bor.

 

Jalola  — ulug`, ko`rkam.

 

Jamila  — go`zal, zebo.

 

Jaiiat  — jannat boqiy olamdagi eng go`zal va osuda bog` hisoblanadi.

 

Jarida  — Tanho, yagona; noyob.

 

Jarira ,- qo`l-oyog`i chaqqon, chechan ma`nosida berilgan ism.

 

Jahonaro  — dunyoga eng go`zal qiz ma`nosida bo`lsa ehtimol.

 

Jovida  —  abadiy, doimiy, mangu degani.

 

Joziba  — qarang: Jazbiya.

 

Jola  —   Do`l, do`l parchasi. 2. Shabnam, shu- dring

 

Jomiya  —   Qadah, sharob quyiladigan payola

 

Jonafro`z  — jonga shodlik keltiruvchi deb izoxdash mumkin.

 

Juvona  — bunday ism berish ham noto`gri. Chunki o`zbeklarda juvon deganda turmush ko`r- gan ayol

tushuniladi.

 

Jumagul  — juma kuni tug`ilgan qizchalarga shunday ism berilgan.

 

Juraxon  — o`zbek tilidagi “yo`ldosh”, hamroh” ma`nolarida.

 

-z-

 

Zabaroi  — Baland.  Qiyofa.  Egak.

 

Zabarjad  — asl, juda qimmatbaho ma`dan toshi.

 

Zabarmaro  — darajalar, martaba bo`lishi kerak.

 

Zabiba  — “zabib” — mayiz degani,

 

Zabida  — go`zal, chiroyli, deb izoxdangan.

 

Zabira  — mahkam, mutahkam, to`silgan, himoya qilingan; kuchli, qudratli.

Zabona  — 1. Tarozu tilchasi. 2. Alanga, yolqin.

 

Zavqiya  — 1. Xursandlik, shodlik. 2. Lazzat, maza, kayf.

 

Zadagul  — ismning birinchi komponen- ti “zado”. Agar “zada” bo`lsa, so`zga qo`shilib kel- gach, bezor

ma`nosini anglatadi. Zado — arituvchi, ketkazuvchi, tozalovchi. Ya`ni guldek musaffo deb izoxdash mumkin.

 

Zaima  — rais, boshliq, sarvar, rahnamo.

 

Zainab  — agar chaqaloq durkun tug`ilsa, shunday ism qo`ilgan.

 

Zainigul  — bezak, ziynat;

 

Zaituna  — mevasidan zaytun yog`i olinadigan bir daraxt.

 

Zakiya  — ziyrak, sezgir, aqlli, farosatli qiz bo`lsin degan niyatda berilgan ism.

 

Zalifa  — “zalif” so`zining ma`nosi ters, teskari, vaxima.

 

Zaliqa  — gapga usta, so`zga chechan, so`zamol, notiq, go`zal nutq so`zlovchi.

 

Zamzambeka  — Makka shahridagi Ka`ba yaqinida Ibrohim payg`ambarning xotini, Ismoil

payg`ambarning onasi Hojar ochgan.

 

Zamina  — zamin, er farzandi bo`lsin degan niyatda berilgan ism.

 

Zamira  — Ich, yurak, ko`ngil, dil. 2. Yashi- ringan fikr, mazmun, o`y.

 

Zamona  — o`z zamoniga mos.

 

Zanjira  — halqa; ziynat.

 

Zarangul  —   mevasiz, po`sti qizil qattiq daraxt; ziyrak.

 

Zaranduz  — aslida Zarando`z; zarga belangan deb izoxdash mumkin.

 

Zarifa  — aqlli, farosatli, pokiza, ma`suma degan ma`nolarda.

 

Zarofa  — aslida Zarofat.

 

Zahro  — yorqin, ravshan, nurli, oq yuzli yoki intiluvchi.

 

Zebar  — Zevar ismining o`zgargan shakli; oroyish, ziynat, zebolik deb izohlash mumkin.

 

Zebi  — chiroyli, go`zal.

 

Ziyoda  — agar go`dakning ortig`i bo`lsa, o`g`il bolalarga Ortiq, Ziyod, qiz bolalarga Ziyoda degan ism qo`yilgan.

 

Ziyofat  — bu ismni ziyofat, yig`in, biron marosim paytida tug`ilgan deb izohlanadi kitoblarda.

 

Ziyoxon  — nur taratuvchi, bilimli va o`qimishli.

 

Ziinat  — bezak, uyning, xonadonning, oilaning bezagi.

 

Ziirakxon  — hayotda ziyrak bo`lsin va aql bilan ish qilsin degan niyatda.

 

Zikriniso  — arablar ayol kishini “niso” deydilar. Bu ism Hudoni hamisha yod etuvchi ayol ma`nosida.

 

Zilzila  — go`dak zilzila paytida tug`ilgan bo`lsa shunday ism berilgan.

 

Zilol  — tiniq va muzdek suv degani.

 

Zinnur  — nurli, ravshan, chiroyli, dilbarlik.

 

Ziragul  — xushbo`y o`simlik urug`i.

 

Zifa  — qalbaki kumush degan manosida.

 

Zifan  — aslida Zufan, Zufunun ismining qisqargani.

 

Zihiniso  — “zihi” — undov so`z: yaxshi, joyida, go`zal.

 

Zobita  — zabt etuvchi, boshqaruvchi, idora qiluvchi;

 

Zobiya  — sifat, xosiyat; buloq, ko`z; zaqqum daraxti.

 

Zovar  -Zuqro sayyorasi. 2. Quvvat, qudrat, iqtidor. 3. Ulov. 4. Xodim, xizmatkor

 

Zoliya  — aslida qari kampir degani.

 

Zorbibi — qiz ko`rishni orzu qilgan oilalarda berilgan.

 

Zohida  — dindor, taqvodor, xudojo`y, mo`mina.

 

Zohira  — namoyon, ochiq, ravshan, porloq.

 

Zubayda  — biron narsaning yaxshi tomoni; sarasi; yaxshi natijasi.

 

Zubayra  — oqila, dono.

 

Zulayna — aslida “Zulayn” bo`lmog`i kerak, chunki “ayna” deyilsa qochish joyi

 

Zulayho  — taxminan: kichik, kenja qiz

 

Zulbahor  — bahor sohibasi; bahor qizi deb izoxdash mumkin.

 

Zulfi  — ayollarning ikki chekkasidan tushib turgan soch kokillari, umuman, ayollarning sochi. “

 

Zumrad  — yashil tusli qimmatbaho tosh.

 

Zunnuna  — aslida o`g`il bolalarga qo`yiladigan ism, chunki uch kun mobaynida ulkan baliq (kit)ning

ichida yotgan Yunus payg`ambarning laqabi.

 

Zurafo  — qarang: Zarifa.

 

Zurriyot  — oilada boshqa farzand bo`lmay, yolg`iz qiz bo`lsa.

 

Zuhro  — yorug` sayyoraning nomi.

 

-I-

 

Ibo  — andishali, hayoli, odobli, husni axloqli qiz.

 

Iboda  — Qul, cho`ri degani.

 

Ibodat  — doimo taqvo bilan shug`ullanuvchi, Hudoga sig`inuvchi.

 

Iborat  — fikrni tasdiqlovchi ma`nosida keladi.

 

Idigul  — to`g`ri yozilishi Iydigul, hayit kuni tug`ilgan qizlarga shunday ism ko`yilgan.

 

Ijoza  — “ijoz” so`zidan — mo«jiza.

Izzatbanot  — ism ikki komponentdan iborat: izzat va banot.

 

Izolat  — daf` qilmoq, mahv etmoq.

 

Izora  — uy devorining er bilan tokcha orasidagi qismi.

 

Izofat  — aslida izofa. qo`shish, bog`lash, tirkash;

 

Ikroma  — izzat, hurmat.

 

Ilimbeka — ilm egasi bo`lsin degan niyatda berilgan ism

 

Iloha  — Xudo, Hudo. Bunday ism berish shirkka taalluhli bo`lib koladi.

 

Iltimos  — qiz tugilishini Alloxdan iltijo qilgan oilalarda qiz tug`ilsa shunday ism berish odati bo`lgan.

 

Ilhoma  — ruxdanish, jo`sh urish, intilish.

 

Indira — oy degani. Hindistonda dinlar ko`p, shulardan biri veda dinidir.

 

Inja — zarif, nozik; nafis, muloyim.

 

Inkoroi  — “O`zbek ismlari”da tavba qiluvchi deb izoxdangan.

 

Inobat  — Hudo iltijolarni qabul qilib bergan qizaloq.

 

In`oma  — bu ismning ma`nosi ham Inoyat ismning mazmunidek.

 

Inqilobiya  — bunday ism o`tgan asrning 20 yillariga xos.

 

Iporgul  — mushk hidi anqiydigan gulni ipor deganlar.

 

Irisa  — “O`zbek ismlari” kitobida ismning ma`nosi nasibali, deb berilgan.

 

Iroda  — chidamli, toqatli;

 

Islomiya  — bu ismni Islom diniga sig`inuvchi yoki ixlosmandi, deb talqin qilish mumkin.

 

Ismigul  — ya`ni bu qizaloqning ismi gul, degan ma`noda.

 

Isobat  — to`g`rilik, rostlik, adolat sohibasi.

 

Isolat  — erishgan ma`nosida!

 

Istadoy  — bu ismning ma`nosini anikdab bo`lmadi. Ehtimol istak ma`nosiga to`g`ri kelar.

 

Istara  — aslida Sitora (yulduz nomi).

 

Itoat  — bu ismning ma`nosi odobga doir.

 

Ifofat  — “ifo” so`zining ma`nosi vafo, sadoqat, lafzdir

 

Ifog`at  — aslida Ifoqat bo`lishi kerak.

 

Iffat  — pokiza, ma`suma, bokira.

 

Ixlosa  — ya`ni hayotda ixlos bilan yasha-sin, degan niyatda berilgan ism.

 

Ishora  — bu ismni Hudoning muruvvati bilan tugilgan, deb izohlash mumkin.

 

Ishratxon  — garchi ismlarga oid kitoblarda bu ism tavsiya qilinsa ham, ismni bolaga atash noto`gri.

Chunki ishrat maishatning salbiy ma`nosida keladi.

 

Iqlim  — bu ismni har qanday sharoitga chidamli, deb talqin qilish mumkin.

 

Yigitoy — o`gil kutilgan oilalarda yigitdek o`ktam bo`lsin yoki keyingisi o`gil tugilsin, degan niyatda.

Yo`ldoshoy — avval tug`ilgan farzandlarga yoki ota-onasiga hamroh bo`lsin.

 

-k-

 

Kabira  — ayollarning ulug`i, buyugi bo`lsin, degan niyatda berilgan ism.

 

Kabisa  — taqvim bo`yicha kabisa yili to`rt yilda bir marta keladi; fevral oyida 28 kun emas, 29 kun

bo`ladi. Ana shu 29-kuni

 

Kabutar  — aslida Kaftar. O`zbek tilida kaptar ham deyiladi.

 

Kavkaba  — yulduz, sayyora; porloqlik.

 

Kavsar  — jannatdagi buloqdan oquvchi suv.

 

Kadbonu  — uy bekasi.

 

Kaybonu  — ulug` podshoxdarni “kay” deganlar.

 

Kayvon  — Zuhal yulduzi.

 

Kamina  — kamtar, xoksor.

 

Kamola  — etuk, barkamol.

 

Karamxon — saxiy, qo`li ochiq, muruvvatli, mehribon.

 

Kasira  — ko`p. Bu ism farzandlarimiz ko`paysin degan ma`nod.

 

Katiba  — toshga o`yib yozilgan naqsh, yozuv.

 

Kafila  — bu ismni umri uzoqligi kafolatlangan deb talqin qilish mumkin.

 

Ka`bagul  — Makka shahridagi muqaddas dargohni Ka`ba deyiladi.

 

Kenjabeka  — eng so`nggi qizga qo`yiladigan ism.

 

Kibora  — aslzodalar, zodagonlar avlodiga mansub go`daklarga shunday ism berilsa kerak.

 

Kimyo  — qimmatba;o narsalar, javohir- lar; kamyob, noyob, nodir, tengsiz.

Kinoyat  — ramz, ishora; belgi.

 

Kifoya  — oilada ko`p qiz tug`ilgach, chaqaloqqa beriladigan ism.

 

Kishvara  — mamlakat; boylik.

 

Kokil  — ba`zi chaqaloqlar kokil bilan tug`iladi.

 

Kalonbeka  — ulug` beka.

 

Komila  — etuk, mukammal; zukko.

 

Konigul  — gul koni, gul maskani; gullar shu qizdan andoza olsin, degan ma`noda.

 

Kosonxon  — ko`mko`k qush nomi;

 

Kotiba  — Mirza Ismning ayollarga xos shakli.

 

Kofura — agar qiz chaqaloq sariqqa moyil tugilsa,

 

Koshifa  — ixtiro qiluvchi, yangilik yaratuvchi ma`nosida berilgan ism.

 

Kumush — forslar nuqra degan ma`danni o`zbek tilida kumush deyiladi.

 

Kursiya  — bu ismni berishda Arsh kursisi nazarda tutilgan bo`lishi ehtimol.

 

Ko`za  — ma`lumki, ko`za sopoldan yasalgan idish.

 

-l-

 

Labiba  — ziyrak, aqlli, dono.

 

Labshakar  — aynan: labi shakardek shirin.

 

Ladon  — aslida Lodan.

 

Lazzat  — kelajakda hayoti huzur-halovatli bo`lsin, degan niyatda berilgan ism.

 

Lazokat  — Nazokat ismi o`zbek tilida ko`pincha shunday talaffuz ham etiladi.

 

Laylo  — tun orasida tug`ilgan chaqaloqqa shunday ism berilgan.

 

Lailon — Suriya (Shom)dagi arablar naysonni ehtimol laylon desalar kerak.

 

Lapasoi — og`ir, vazmin, bosiq; ulkan, ulug`.

 

La`li  — eng qimmatbaho ma`dan tosh.

 

Libosxon — o`z pardasi bilan tug`ilgan chaqaloqqa shunday ism beriladi.

 

Lobar  — go`zal, kelishgan, yoqimtoy, ko`rkam. Ismning shakllari:

 

Lojuvard  — to`q ko`k rangli ma`dan tosh, u juda qimmat baholanadi.

 

Lola  — bu ism o`zbek va tojik oilalarida keng tarqalgan.

 

Lutfi  — iltifot, nazokat, nafosat.

 

Luqmonoy — donolik ramzi sifatida uchraydi

 

Lo`bat  — qo`g`irchoq. Go`zal, sohibjamol, deb izoxdash mumkin.

 

-m-

 

Mavji  — mavj urgan, yashnagan, shukuhli.

 

Mavjuda  — agar go`dak nozikroq tug`ilgan bo`lsa.

 

Mavzuna  — o`lchanadigan, qomatga yarasha bichilgan

 

Mavluda  — Muhammad sollolohu alayhi vassalam muharram oyining dushanba kunida tug`ilgan.

Agar chaqaloq shu oyda tug`ilgan bo`lsa Mavluda ismi berilgan.

Mavoxon  —  yashab ketuvchi qiz deb izoh berilgan.

 

Mavruza  — meros bo`lgan qiz yoki yodgorlik.

 

Mavsala  — uzoq kutilgan farzandga shukrona sifatida berilgan ism.

 

Mavsuma  — biron belgi bilan tug`ilgan go`dakka shunday ism beriladi.

 

Mavhida  — yolg`iz, yagona; tengsiz, benazir, deb izoxdangan.

 

Mavhuba  — baxsh etilgan, ato etilgan, ehson.

 

Madaniyat  —   ya`ni shaharlik; tartibli, intizomli, odobli, xush- xulq.

 

Madiha  — Hudoga sano aytuvchi.

 

Majida  — sharafli, shonli, qadrli.

 

Maziya  — afzal, ustun.

 

Mazkura  — bor bo`lgan, namoyon.

 

Mazuna  — “O`zbek ismlari” kitobida ruxsat etilgan, Hudoning irodasi bilan berilgan.

 

Maida  — kichik, jajji, kenja.

 

Maydongul  — keng joyni maydon deb tushuniladi.

 

Mailon  — orziqib kutilgan.

 

Maymuia  — baxtli, saodatli, qutlug`.

 

Maisa  — erdan tabiiy ravishda ko`karib chiqadigan o`t.

 

Makkaxoi  — ota yoki bobo Makka ziyoratidan qaytib kelgach tug`ilgan go`dakka shunday ism beriladi.

 

Maktabxoi — ehtimol maktab muallimasining bolasiga shunday ism qo`yilar.

 

Maktuba  — ba`zi oilalarda shunday ism beriladi, ammo ismning ma`nosi tushunar- siz;

 

Malak  — farishta.

 

Malakaxoi  — agar ism epchil, chevar, chaqqon ma`nosida.

 

Malika  — qirolicha.

 

Maliha  — suyukli, yoqimtoy, latofatli.

 

Malhama  — uzoq yillar farzand kutilgan oilalarda.

 

Mamduda  — mushkullari oson bo`lib, umri uzoq bo`lsin,

 

Mamduha  — maqtovga, tahsinga loyiq.

 

Mamlakat  — diyor, vatan; mulk.

 

Mamnuia  — qiz tug`ilishidan xursand bo`ladigan oilalarda beriladigan ism.

 

Manzalat  — laraja, layoqat, qadr, martaba.

 

Manzara  — ko`rinish; ismning istilohiy ma`nosyni zebolik deb izohlash mumkin.

 

Manzarat  — iltifot, e`tibor.

 

Manziloi — ism uzoq umr ko`rsin degan ma`noda.

 

Manzuma  — she`riy satrlar ham manzuma deyiladi.

 

Manzura  — husni axloqi bilan elga manzur bo`lsin degan niyatda berilgan ism.

 

Maniqiz  — aslida mane` so`zidan bo`lib, baland, qo`l etmas joy ma`nosini anglatadi.

 

Mansuba  — munosib, arziydigan.

 

Mansura  — asil ma`nosi golib, muzaffar.

 

Manfaat  — foydaga qolgan, tuhfa qilingan.

 

Marva  — so`z aslida murvo. Duoi xayr, istiqbol degani.

 

Marvad — Marvarid.

 

Marvar — Marvarid.

 

Marvarid  — dur, inju.

Mardida  — ya`ni o`g`il boladek jasur, qo`rqmas bo`lsin, degan niyatda berilgan ism.

 

Marduma  — ko`z qorachig`i, ko`z qorachig`idek aziz.

 

Marjon  — marvarid tizimi.

 

Marziya  — maqbul, e`tiborga loyiq.

 

Mariya  — ustun turuvchi. Bibi Maryamning nomi.

 

Marig`a  — ko`kalamzor, yashnoq.

 

Marmar  — joni qattiq bo`lsin, degan ma`noda beriladigan ism.

 

Maromxon  — me`yorni biladigan, tartibli, intizomli.

 

Martaba  — yuqori darajali, izzat-obro`li ma`nosida.

 

Marfu`a  — yuksaklik, cho`qqi.

 

Marg`uba  — qo`msalgan, istalgan, suyukli, qadrli.

 

Marg`ula  — jingalak soch.

 

Marhabo  — oilada uzoq vaqt kutilgan qizga shunday ism qo`yiladi.

 

Marhamat  — Hudoning lutfi, iltifoti ma`nosida berilgan ism.

 

Masira  — aynan: oraliq, o`rtaliq.

 

Masita  — ulug, mu`tabar, a`lo.

 

Maslahat  — kengash, aqllashish

 

Masobat  — yuksak martabali, shonu shuhratlar sohibasi.

 

Masrura  — quvnoqlik, shodon, baxtiyor.

 

Mastop  — jozibali, maftunkor, dilkash.

 

Mastura  — aynan: berkitilgan, yashiringan, pardali.

 

Masuba  — yaxshilikka intiluvchi, yaxshilik qiluvchi; muruvvatli.

 

Mas`uda  — baxtli, saodatmand.

 

Matbu`a  — ma`qul ko`rilgan.

 

Matluba  — iltijo bilan erishilgan, orzu qilingan.

 

Matopat  — Iroda ismining boshqacha shakli.

 

Matora  — pari, parivash, parilar makonidan, parilarga mansub.

 

Mafruza  — tanlab, saylab olingan.

Mafsuf  — tengsizlik, yagonalik, noyob.

 

Maftuna  — maftun etuvchi, zavqlantiruvchi chiroy.

 

Maftuha  — ochiqlik, ravshan.

 

Maxduma  — din xizmatchisi; din uchun ishlaydigan; martabali.

 

Maxmura  — mast, mastlik holdagi;

 

Maxnuna  — muloyim, yoqimli.

 

Maxsuma  — sof, pokiza, gunohsiz.

 

Maxtuma  — muhrlangan, mustahkamlangan;

 

Maxfiya  — yashirin, pinhon.

 

Ma`buda  — sanam. Bu o`rinda ism pokizalik, gunohsizlik ma`nosida beriladi.

 

Ma`voxon  — makon ma`nosida keladi.

 

Ma`danoi —  Bu ismni boylik deb izohlash mumkin.

 

Ma`luma  — taniqpi; dongdor, shuhratli.

 

Ma`mura  — farovonlik deb izohlash mumkin.

 

Ma`nixon — bilimdon ma`nosida berilgan ism.

 

Ma`raka  — biron yig`in, marosim paytida tug`ilgan qizchaga shunday ism berilsa kerak.

 

Ma`rifa  — Ma`rifat ismining shakli;

 

Ma`ruza  — takdim qilingan, xabar beruvchi.

 

Ma`rufa  — taniqli, mashhur.

 

Ma`suma  — pokiza, gunohsiz; bokira.

 

Ma`qula  — qiz tug`ilgani maqbul degan ma`noda berilgan ism.

 

Mashkura  — Shukr qiluvchi, shukrona aytuvchi.

 

Mashrabbu — xosiyat, tabiat, xulq, odat, xislat, mayl.

 

Mashruba  — shariat qoidasiga binoan.

 

Mashhura  — taniqli, obro`-e`tiborli bo`lsin degan niyatda beriladigan ism.

 

Maqsadgul  — orzu-armon bilan erishilgan qizaloq.

 

Maqsura  — ruhan osoyishta.

 

Mag`oza  — suyanchiq, madadkor.

 

Mag`rifa  — gunohi kechirilgan.

 

Mahakgul  — oltin va kumushning sofligini aniqlash uchun ishlatiladigan tosh.

 

Mahanniso  — sof, pokiza.

 

Mahbuba  — do`st.

 

Mahvar  — oydek, oysifat.

 

Mahdiya  — to`g`ri yo`l.

 

Maxdod  — “dod” so`zi — insof, adolat, yordam tilash.

 

Mahduda  — chegaralangan, atrofi o`ralgan, atrofi aniqlangan.

 

Mahjuba  — pardalangan, berkingan.

 

Mahzamon  — o`z zamonasining oydek qizi.

 

Mahzuna  — dardli, qayg`uli, g`amli.

 

Mahina  — oydek suluv.

 

Mahliyo  — jozibali, jozibador.

 

Mahliqo  — oy yuzli, oydek chehra.

 

Mahmuda  — maqgovli, e`zozli.

 

Mahorat  — isge`dodli, uddaburro, chaqqon,

 

Mahosiba  — suyukli, aziz, e`zozli.

 

Mahramoi  — yaqin, hamroh, do`sg.

 

Mahrusa  — saqlanuvchi, ya`ni gunoh ishlardan o`zini giya oluvchi.

 

Mahruh  — oydan ruh olgan.

 

Mahro`y  — oy yuzli suluv.

 

Mahsuba  — sherik, yo`ldosh, bir safda guruvchi.

 

Mahsuna  — musgahkamlangan, mahkamlangan, berk, himoya qilingan.

 

Mahtob  — Mohgob. Oy nuri, go`lin oy.

 

Meva  — samara, nagija, avlod ma`nosida beriladigan ism.

 

Menganor  — qizil belgi bilan gugilgan qizlarga shunday ism qo`yilgan.

 

Mehinbonu  —   Mahinbonu.

 

Mehmongul  — o`zbeklarda yangi tug`ilgan chaqaloqni mehmon, deb ataladi.

 

Mehran  — quyosh parchasi.

 

Mijja  — kipriklar.

 

Mina  — shirin, yoqimtoy.

 

Minora  — ulug` izzatga sazovor bo`lsin degan niyatda beriladigan ism.

 

Mira  — ulug`, xoja, buzurg.

 

Mirzaoi  — Kotiba.

 

Misirgul  — badavlat.

 

Misqol  — juda nozik va nafis ma`nosida.

 

Moviya  — moviy ko`zli qiz.

 

Movagar  — qadrli, e`zozli.

 

Moila  — qiz tug`ilishiga moil bo`lgan oilalarda tug`ilgan go`dakka shunday ism berilsa kerak.

 

Moya  — aynan: asos, negiz.

 

Moh  — oy.

 

Mohira  — iste`dodli, uddaburro, chaqqon.

 

Muazzam  — katta, ulug`.

 

Muayyyana  — aniq, ravshan, o`ziga xos fazilatlar sohibasi.

 

Muallama  — dono, aqlli, farosatli.

 

Muanbar  — xushbo`y, muattar.

 

Mubarra  — aslida Mubarro.

 

Mubashshira  — bashorat qiluvchi; bilimdon, dono.

 

Mubila  — sof, musaffo.

 

Mubina  — ochiq, ravshan.

 

Muborak  — ehtimol onasi homiladorlik paytida duo olgan va Muborak ismini qo`ygan bo`lishi mumkin.

 

Muboshira  -yo`lboshchi, yo`l ko`rsatuvchi.

 

Muvarrada  — gulg`uncha, gulgun.

 

Muvaffar  — farovon, baxtiyor.

 

Muvashshah  — muvashshah — she`riyatdagi janr.

 

Mujgon  — qarang: Mijja.

 

Mujiba  — sabab, bois, asos; kutilgan.

 

Mujovura  — hamroh, hamdam.

 

Mujgaba  — saralangan, tanlangan.

 

Muzayyaba  — zebo, xushro`y.

 

Muzayyana  — bezangan, ziynatlangan, orasta.

 

Muzira  — kutilgan, orzu qilingan.

 

Muzofag  — bu o`tmishdan qolgan ism, hozirda oilalarda bu ism berilmaydi.

 

Muina  — ko`makchi, tayanch, suyanchiq.

 

Mukarrama  — izzat va xurmat sohibasi.

 

Mulkijahon  — jahon mulkiga arzigulik.

 

Mulkiya  — boylik.

 

Mulgajiba  — nurli, yorqin, ravshan.

 

Munavvara  — Multajiba Ismning aynan ma`nosi.

 

Munazzam — tartibli, intizomli.

 

Munazzax  — toza, pokiza, gunohsiz.

 

Munafassa  — osuda, osoyishta.

 

Munjiha  — omadli, g`olib, saodatmand.

 

Muniba  — to`g`ri yo`lga kiruvchi, ya`ni Hudo yo`lidan yuruvchi.

 

Munira  — nurli, ravshan.

 

Munis  — do`st, o`rtoq, sirdosh.

 

Munojot  — farzandni uzoq yillar mobaynida kutgan oilalarda shunday ism beriladi.

 

Munosiba  — o`z oilasi, xonadoniga yarashiq, loyiq, shunga binoan.

 

Muntazam  — uzoq umr ko`rsin degan niyatda beriladigan ism.

 

Munchoq  — agar go`dak juda ham kichkina tugilgan bo`lsa, shunday ism berish mumkindir, ehtimol.

 

Murassa  — qimmatbaho taqinchoqlar bilan orolangan, ziynatlangan.

 

Mursala  — marjon, shoda; paygambarlar nazari tushgan go`dak.

 

Muruvvat  — mehrli, shafqatli.

 

Murshida  — to`g`ri yo`ldan boruvchi, zudojo`y, taqvodor.

 

Musabiha  — behisob maqtov.

 

Musavvara  — tavsifu ta`rifga loyiq.

 

Musainna  — madh qilingan, ulug`langan;

 

Musallam  — sidqidil, itoatkor; yuvvosh.

 

Musallima  — kamtar, xoksor; odobli, xushxulqli.

 

Musarrah  — ravshan, ochiq, oshkor.

 

Musattar  — yashirin, pinhon, himoyalangan.

 

Musaffo  — ismning ma`nosi o`z-o`zidan ravshan.

 

Musina  — yoshi ulug degani.

 

Muslima  — musulmon, xudojo`y, taqvo- dor.

 

Musliha  — din ishlariga xayrixoh, din ishlarini tuzatish va hurmat qilish uchun xizmat qiladigan.

 

Musofira  — o`z vatanidan uzoqda tug`ilgan go`dakka beriladigan ism.

 

Mustarama  — intiluvchi, o`rganishga moyil.

 

Mustaqima  — hamisha haq yo`lda bo`lsin, degan niyatda beriladigan ism.

 

Mutarra  — toza, pokiza.

 

Mufarrah  — shodlik, xursandchilik keltiruvchi; xosiyatli, qutli qadam.

 

Mufzila  — mehribon, yaxshiliklar qiluvchi, muruvvatli.

 

Muxbira  — xabar keltiruvchi, ya`ni oilaga omad keltiruvchi degan ma`noda beriladigan ism.

 

Muxlisa  — hayotda ixlos bilan yashasin degan niyatda beriladigan ism.

 

Mushkina  — kiyik shoxidan olinadigan modda mushk deyiladi.

 

Mushoira  — she`r o`qib, musobaqa qiluvchi.

 

Mushtarii  — Yupiter sayyorasining nomi, uni Neptun deb ham ataydilar,

 

Mushfiqa  — mehribon, shafqatli.

 

Muyassar  — Hudo ato etgan farzand yoki hayotda ko`p narsaga erishsin, degan niyatda beriladigan ism.

 

Muqaddam  — oldinda boruvchi, peshvo yoki to`ng`ich farzandga beriladigan ism.

 

Muqaddara  — oldindan belgilovchi, oldindan biluvchi.

 

Muqaddas  — tabarruk, aziz yoki muqaddas qadamjolarni ziyorat qilgandan keyin tug`ilgan go`dak.

 

Mug`cha  — gul g`unchasi.

 

Muhabbat  — bu ismning berilish sababi ikki sevishgan qalbga bog`liq bo`lsa kerak.

 

Muhayyo  — iltijolarimizni Hudo hozir qildi, degan ma`noda beriladigan ism.

 

Muhallab  — maftunkor, jozibali.

 

Muhibpiso  — do`st, qadrdon.

 

Muhida  — go`zal, nafosatli.

 

Muhima  — oilada mushtoq bo`lib kutilgan farzandga shunday ism berish mumkin.

 

Muhojira  — Musofira.

 

Muhriniso  — badanida biror belgi bo`lsa yoki ko`p qiz tug`ilgan bo`lsa shunday ism beriladi.

 

Muhsina  — mehribon, yaxshiliklar qiluvchi, rahmdil.

 

Muhtaram  — hurmatli, qadrli, yuksak e`zozga sazovor.

 

Muhtasam  — bosiq, vazmin, gunoh ishlardan sakdanuvchi.

 

Mo`mina  — shariat qoidalariga binoan yashaydigan, taqvodor.

 

Mo`tabar  — hurmatli, aziz.

 

Mo`tila  — ato qilingan, tuhfa, baxshanda.

 

-n-

 

Nabiba  — aqlli, dono, ziyrak yoki payg`ambar naslidan.

 

Nabira  — uzoq yillar mobaynida nabira kutgan bobo yoki momo shunday ism berishi mumkin.

 

Nabiha  — ogoh, ziyrak, hushyor.

 

Nabotbegim — o`simlik.

 

Navbatxon — o`z navbati va o`z vaqtida tug`ilgan qiz.

 

Navbahor  — ilk bahor.

 

Navgul  — yangi gul, ya`ni oilada yangi mshmon manosida.

 

Nadida  — saxiy, ochiqqo`l; munosib, monand.

 

Nadima  — xizmatchi.

 

Najiba  — pokiza; hurmatli; aslzoda, oliy nasab.

 

Najima  — aynan: yulduz.

 

Najobat  — pok, pokiza; avliyozoda, oqsuyaklar naslidan.

 

Najotbibi  — nojot topgan. Agar oxirgi “t” harfi “d” bilan yozilsa, ismning ma`nosi nasl, nasab bo`ladi.

 

Nazaloi — tuhfa, ehson.

 

Nazargul  — Hudoning iltifo- ti, nazari bilan tug`ilgan go`dakka beriladigan ism.

 

Nazzora  — qarash, ko`z solish.

 

Nazib  — nazokatli, latofatli, sohibjamol.

 

Nazira  — baxshida.

 

Nazifa  — pokiza, ozoda- begunoh, ma`suma.

 

Nazmi  — qarang: Najminiso.

 

Nazokat  — latofatlilik, noziklik, latiflik.

 

Naima  — iqboli baland, saodatmand.

 

Naysap  — serob, farovon.

 

Namida  — o`z nomi bilan. Agar go`dak biron belgi bilan tug`ilgan bo`lsa ham shunday ism berish

mumkin.

 

Namiqa  — bezangan, orolangan.

 

Namoyon  — Hudo iltijolarimizni qabul qilib, o`z marhamatini namoyon qildi.

 

Nargiz — aslida Nargis. Yunonlar bo`tagulni nargis deganlar.

 

Narmina  — muloyim, yumshoq tabiatli, xushmuomala, xushchaqchaq.

 

Nasiba  — Hudo bergan nasiba yoki rizq-ro`zli.

 

Nasila  — arab tilidagi “nasl” so`zidan ot yasalgan, ya`ni avlodning davomchisi degan ma`noda.

 

Nasima  — engil tongi shabada.

 

Nasiha  — “nasihat” so`zidan bo`lib, aql o`rgatuvchi, maslahat beruvchi degan ma`nolarni anglatadi.

 

Nasrii  — oq, oppoq bo`lib ochiladigan gul.

 

Natija  — uzoq vaqt farzand umidida Hudoga iltijo qilish natijasi o`laroq tug`ilgan go`dak.

 

Nafisa  — nozik, xushtabiat.

 

Nafiqa  — yaxshilik qiluvchi, mehribon, saxiy.

 

Nag`zigul  — yaxshi gul.

 

Nekbibi — yaxshi qiz.

 

Ne`matbibi  — Hudo ato etgan ne`mat.

 

Nigina  — uzuk.

 

Nigor  — rasm, surat, tasvir; go`zal.

 

Nidoxon  — uzoq yillar farzand kutib, Hudoga iltijolar qilish natijasida tug`ilgan go`dakka shunday ism ham berish mumkin.

 

Niyozbeka  — Hudoga iltijo qilib so`ralgan farzand.

 

Nijoda  — Najiba.

 

Nizora  — go`zallik va nafosat nuri, shu`lasi.

 

Nilgul — ko`k rangli gul, ehtimol Nilufar ismining boshqacha shakli.

 

Nilufar  — savsan. Suv yuzasida yurgan nilufar g`oyatda chiroyli.

 

Nisbatoi — qiyos, muqoyasa; naslu nasabli.

 

Niso  — xotun.

 

Nishonbibi — biron nishon bilan tug`ilgan go`dakka shunday ism berish mumkin.

 

Nishot  — quvonch, sevinch, shodlik.

 

Niyatxon — astoydil niyat qilib erishilgan go`dakka shunday ism beriladi.

 

Nihol  — o`suvchi, yashovchi.

 

Nihoyat  — qancha iltijolardan keyin erishilgan farzand yoki so`nggi qiz.

 

Nodira  — tengsiz, noyob.

 

Noz  — nozli, ishvali.

 

Noiba  — ko`makchi.

 

Noiz  — oxirgi, so`nggi, kenja qiz.

 

Noila  — Hudoga iltijo qilingandan keyin marhamat qilingan farzand.

 

Norbeka  — nori-belgisi bilan tug`ilgan qiz.

 

Nohida  — yorug`, ravshan, porloq; Zuhro sayyorasi.

 

Nubuvvat  — payg`ambarona fikrlovchi dono, aqlli, bashoratchi.

 

Nurangiz  — nurga o`xshagan, nur monand.

 

Nufuza  — el orasida nufuzga — e`tiborga sazovor bo`lsin degan niyatda beriladigan ism.

 

Nuqra  — aynan: kumush, kumushning kukuni.

 

-o-

 

Obgina  — shisha, billur; sof, pokiza, ravshan, tiniq.

 

Obida  — taqvodor, xudojo`y, mutaassib.

 

Obodon  — farovon hayot egasi.

 

Odinabibi — juma kuni tu- gilgan qizlarga shunday ism beriladi. Ismning shakllari: Odinagul,

Odinasuluv.

 

Ozara  — olov, otash. “Ozar” so`zi bilan boshlanadigan ismlarning shakllari:

 

Ozoda  — ko`p manbalarda bu ismni erkin, hur, deb talqin qiladilar.

 

Oy — go`zal ma`nosida.

 

Oysha  — yashovchi, barhayot, joni qattiq.

 

Olamoi — olamga tatigulik oy qiz.

 

Oliiniso  — aslzodalar xonadonidan.

 

Olima  — bilimdon bo`lsin, degan niyatda berilgan ism.

 

Olmos  — eng qimmatbaho bezak, demak, oilaning bezagi.

 

Oltinbibi  — ehtimol go`dak sariq tug`ilgani uchun shunday ism berilar.

 

Omila  — mohir, tadbirkor, uddaburro.

 

Omonbeka — “omon” — sog`-salomatlik degani.

 

Onabibi  — o`zbek oilalarida agar otaonasining volidalari o`lib ketgan bo`lsa, tug`ilgan qizni “onam” deb

erkalash odati bor.

 

Oraz  — yuz, chexra.

 

Orasta  — ozoda, sarishta, toza, tiniq, pok.

 

Orzibibi — armon bilan erishilgan farzand.

 

Oromgul  — tinchlik, osoyishtalik, osudalik.

 

Osiyo  — aynan: tegirmon.

 

Osuda  — tinch, osoyishta, xotirjam umr kechirsin.

 

Otashbibi  — olovqalb qiz bo`lsin, degan niyatda beriladigan ism.

 

Ofiyat  — sog, omon, tinch, xotirjam umr kechirsin.

 

Oftob  — hamisha oftobdek charaqlab tursin.

 

Oshub  — g`avg`o, go`palon, hayajon, qo`rquv bo`lsa ham, bu o`rinda ismni g`ayratli.

 

Oshufta  — 1. Parishon, tarqok. to`zg`igan. 2. Berilgan, oshiq, shaydo.

 

Oyatxoi — “oyat” so`zining ma`nosi — belgi, nishon, xabar.

 

Oqila  — aqlli, farosatli, dono.

 

Ohista  — umri tinch, sokin o`tsin.

 

Ohuniso  — ohu (kiyik).

 

-p-

 

Pazira  — 1. Peshvoz, istiqbol, qabul.

 

Paivasta  — bog`langan, ulangan.

 

Paikar  — aynan: badan, gavda, qomat, sumbat.

 

Paimona  — “paymon” — axd, va`da.

 

Paysa — forschada paysa deb jajji, kichkina narsaga aytiladi.

 

Parvarda  — shirin, yoqimtoy.

 

Parveza  — g`olib, engilmas.

 

Pardagul  — o`z pardasi bilan tug`ilgan go`dakka shunday ism beriladi.

 

Pari  — go`zal.

 

Parniyon  — nozik, muloyim, yumshoqtabiatli, nazokatli.

 

Parcha  — parchaqora, parchachavdir, parchayuz, parchaburgut, laqayparcha degan urug`lar bor.

 

Patida  — ochiq, ravshan, oshkor.

 

Perosta  — orasta, ozoda.

 

Pirzoda  — “pir” so`zining asl ma`nosi qari kishi degani.

 

Pokiza  — qarang: Ma`suma.

 

Poluda  — holvoning bir turi.

 

Popuk  — chiroyli, shirin.

 

Poshsha  — Podshoh — yurt egasi, rahbari, posho turk tilidan general degani.

 

-R-

 

Rabbiniso  — Hudo ato etgan qiz deb izoxdash mumkin.

 

Ravza  — 1. Bog, gulbog. 2. Jannat.

 

Ravshanak  — yorug`, nurli.

 

Radifa  — adabiyotdagi g`azal janrida bitta so`z har baytning oxirida qaytariladi va buni radif deb

ataydilar.

 

Radiya  — tanlangan, saylangan, mumtoz.

 

Rajabbibi  — hijriy yil hisobining ettinchi oyi — rajab oyida ug`ilgan go`dakka shunday ism beriladi.

 

Raisa  — boshliq, rahbar, sardor, sarvar.

 

Raifa  — mehribon, rahmdil.

 

Raihon  — rayhonni jannat guli, deb ataydilar.

 

Ramziya  — timsol, o`rnak, namuna.

 

Ramida  — asl ma`nosi hurkak.

 

Ramiza  — badanida biron nishoni bo`lgan go`dakka.

 

Ramila  — biluvchi, tilsimlar sirini ochuvchi; folbin.

 

Ramiya  — mergan.

 

Rasida  — o`n olti yoshgacha bo`lgan bolalarni rasida deyiladi.

 

Rasima  — rasm-rusumlarga itoat etadigan, intizomli.

 

Rasifa  — chidamli, irodali.

 

Rasixa  — qarang: Rasifa.

 

Rasmiya  — rasm-rusumlarni saqlovchi, qonunqidalarga itoat etuvchi, intizomli.

 

Rafiya  — yuqori, yuksak.

 

Rafida  — ko`makdosh, suyanchiq.

 

Rafiqa  — do`st, o`rtoq, hamdam, yo`ldosh, esh.

 

Raxshona  — yaltiroq, porloq, tovlanuvchi.

 

Ra`no  — qizil gullarning bir turi ra`no deb ataladi.

 

Rashida  — to`g`ri yo`ldan yuruvchi.

 

Raqiya  — olg`a intiluvchi.

 

Rag`iba  — uzoq yillar mobaynida farzand ko`rmagan oilalarda tug`ilgan go`dakka.

 

Rahbarniso  — yo`lboshchi.

 

Rahima  — muruvvatli, shafqatli.

 

Rahiqa  — pokiza, beg`ubor, ozoda; ravshan, nurli.

 

Rahshanda  — nurli, ravshan.

 

Rizqiniso  — rizq-nasibali.

 

Risolat  — edchilik, payg`ambarlik avlodiga mansub go`daklarga shunday ism beriladi.

 

Rixsi  —   Rizqiniso.

 

Robi  — to`rtinchi. Oilada to`rtinchi farzandga shunday ism beriladi.

 

Rodina  — saxovatli, saxiy, javonmard, mushkullarni oson qiluvchi.

 

Rojaxon  —  tegishli, mansub, aloqador.

 

Rozifa  — rozi bo`luvchi.

 

Roiya  — his qiluvchi, sezuvchi.

 

Roiiqa  — xushbo`y, yoqimli.

 

Roston  — to`g`ri, halol.

 

Rotiba  — sobit. Umri uzoq bo`lsin degan niyatda beriladigan ism.

 

Roqiya  —  afsungar, azaimxon, duoxon, folbin;

 

Rohatgul  — huzur-halovatda yashasin, degan niyatda berilgan ism.

Rohila  — ba`zi oilalarda bu ismning ma`nosini anglamay go`dakka ataydilar.

 

Rohiniso  — o`zbek tilidagi Io`ldoshoy degan ismning ma`nosida.

 

Rumiya — ehtimol Rum ellaridan birida tug`ilgan go`dakka shunday ism berilgan bo`lishi mumkin.        l

 

Rusta  — mahkam, mustahkam, qattiq; berkingan.

 

Ruxsora  — yonoq, yuz, chehra.

 

Ruxshoia  — Yuz, chehra, ko`rinish.

 

Ruqiya  — sehr, tumor.

 

Ruhafzo  — jon baxsh etuvchi, jonlantiruvchi, shodlik baxsh etuvchi.

 

Ro`yobniso  — yuzaga chiqmoq.

 

Ro`za  — ehgimol ramazon oyida tug`ilgan go`dakka shunday ism berilar.

 

Ro`zibegim  — “ro`z” — kun degani.

Ismlar manosi

-S-

 

Sabza  — maysa, ko`kalamzor, ya`ni erta bahor paytida tug`ilgan qiz.

 

Sabzina  — barq urgan, yashnagan.

 

Sabina  — qadrli, qimmatli, suyukli.

 

Sabo  — tong eli, tongn shabadasi.

 

Sabotxop — matonatli. Yana qarang: Iroda.

 

Saboh  — tong mahali saboh deyiladi.

 

Sabri  — chidamli, to`zimli, sabr-toqatli.

 

Savda  — bugdoyrang tug`ilgan qizaloqlarga shunday ism beriladi.

 

Savlatbibi  — yirik tug`ilgan chaqaloqlarga shunday ism beriladi, ya`ni qomatdor.

 

Savri  — shamsiy yil hisobining ikkinchi oyi (aprel oyida) tug`ilgan chaqaloqqa shunday ism beriladi.

Ismning Savura degan shakli ham bor.

 

Savsan  — Nilufar.

 

Sadaf  — o`z tishi bilan tug`ilgan chaqaloqqa beriladigan ism.

 

Sadbar  — aynan: yuz barg, yuz yaproq.

 

Sadida  — qarang: Iroda va Sabotxon.

 

Sadina — qarang: Sa`diniso.

 

Sadorat  — yuqorida, to`rda o`tiruvchi; rais.

 

Sadoqat  — vafodor, sodiq; chin, samimiy do`st.

 

Sayohat  — sayohat chog`ida yoki otasi sayohatga ketgan paytda tug`ilgan chaqaloqqa beriladigan ism.

 

Sajaraxon — ajdod.

 

Sajiya  — fe`l-atvor, xarakter.

 

Sazovor  — muvaffaqiyatlarga etishsin.

 

Saida  — baxtli, saodatmand.

 

Saila  — Alloxdan iltijo bilan tilab olingan bolaga shunday ism beriladi.

 

Saima  — aynan: ro`za.

 

Saidiniso  — Hudo yo`liga boshlovchi.

 

Saiyora  — tez harakat qiluvchi yulduz; planetaning nomi.

 

Sayida  — sayidlar, aslzodalar naslidan.

 

Sayina  — mahkam, mustahkam.

 

Sayligul  — bayram kunlari tug`ilgan chaqaloqqa shunday ism beriladi.

 

Sayrona  — sayr qilib huzur qilish; sayr qiladigan joy.

 

Sayxuna  — arablar Sirdaryoni Sayxun deb ataganlar.

 

Sakiya  — hushyor, ziyrak.

 

Saliqa  — zavq, mayl, istak.

 

Salomat  — tinchlik, osoyishtaltsk, eson-omotslik.

 

Salsabil  — toza, tiniq, shirin.

 

Saltanat  — aynan: hokimiyat, hukmronlik

 

Samangul  — oq yoki sariq rangli xushhidli gul (jasmin, suman).

 

Samara  — umr mevasi, hayot mevasi yoki umri samarali bo`lsin degan niyatda beriladigan ism.

 

Samia  — ziyrak, sezgir, dono qiz.

 

Samina  — qadrli, izzat-obro`li.

 

Samira  — suhbatdosh, dilkash.

Samoxon  — ko`k qizi, Hudo bergan qiz yoki eshituvchi, tinglovchi.

 

Sanam  — ma`buda.

 

Sangina  — tosh. Joni toshdek qattiq bo`lsin, degan niyatda beriladigan ism.

 

Sanobar  — qarag`ayga o`xshagan xushqomat daraxt.

 

Sanoxon  — Hudoga madh aytuvchi, shukronalar qiluvchi yoki tahsinga sazovor.

 

San`atgul  — “san`at” so`zining lug`aviy ma`nosi hunar.

 

Saodat  — baxtli, baxtiyor, iqboli baland.  x

 

Saiida  — tong yorishgan payt; subhi sodiq.

 

Saragul  — tanlangan, saralangan, eng a`lo gul.

 

Sarafroz  — yuksak, yuksalgan, hamma- dan ustun; ulugvor; xursand, quvnoq.

 

Sarvi  — to`g`ri, tik o`sadigan, qishin-yozin ko`m-ko`k turadigan, hidi yoqimli, xushqomat bir daraxt.

 

Sarjiga  — to`y-hashamlarda bolanyng boshiga kiydiriladigan maxsus bosh kiyimi; bezak.

 

Satiraxon  — yunon tilida Satira deb o`rmonlar va dalalar ma`budasi tushuniladi.

 

Safarbeka — safar chog`ida yoki otasi safarga ketgan paytda tug`ilgan chaqaloqqa shunday ism beriladi.

 

Safura  — yulduz, yorug` yulduz, porloq, yorqin; shukuxdi, hashamatli yoki sochi sariq qiz.

 

Sa`diniso  — baxtli, saodatli.

 

Sagiya  — jajji qizaloq.

 

Saharbeka — sahar pallasida — subhi sodikda tug`ilgan go`daklarga shunday ism beriladi.

 

Sahida  — sarviqomat.

 

Sahila  — engil, oson.

 

Sahiqa  — to`g`ri, xatosiz, benuqson;

 

Siddiqa  — to`g`ri so`z, halol, samimiy, sidqidil. Ismning

 

Siyoha  — ba`zi oilalarda qoracha tug`ilgan chaqaloqlarga shunday ism beriladi.

 

Simina  — kumush sim, kumushmonand.

 

Sitora  — aynan: yulduz.

 

Sifatbibi  — yaxshi xislatlar egasi.

 

Sojiba  — soj — Hindistonda o`sadigan juda baland, tik daraxt.

 

Sojida  — xudojo`y, taqvodor.

 

Solisa  — ‘ginglovchi, quloq soluvchi;

 

Soliha  — yaxshi xislatlarga ega, maqbul.

 

Soniya  — oiladagi ikkinchi farzand, ikkinchi qizga shunday ism berilishi odati bor.

 

Sora  — tanlangan, saralangan.

 

Sohiba  — ega, beka.

 

Sohira  — sehrlaydigan darajada go`zal.

 

Subhida  — subhidam pallasida tug`ilgan chaqalaoqqa shunday ism berilishi odati bor.

 

Sudoba  — Sharq mamlakatlarida rayhonga o`xshab ko`rkam bo`lib ochiladigan o`simlikni sudoba

deydilar.

 

Sultoibegim — sultonlar nasliga mansub qiz.

 

Suman  — yosuman, jasmin.

 

Sumbul  — sumbula o`simligi soy va havza tepalarida o`sadi.

 

Sunduzxon  — o`zbeklarda sunduz uruti bor.

 

Surayyo  — yulduzdek porloq.

 

Suraxon — Qur`oni karim boblari (suralari)ga nisbat berilgan ism.

 

Surmaxon  — qorako`z, shahlo ko`z ma`nolarida beriladigan ism.

 

Susan  — lolagullilar turiga mansub gul turi, suv guli (liliya).

 

Sutura  — maqtalgan.

 

Suxanoro  — so`zga zeb beruvchi.

 

-T-

 

Tabassum  — hamisha chiroyi ochiq bo`lsin, degan niyatda beriladigan ism.

 

Tabdila  — o`zgartiruvchi, isloh qiluvchi deb ham sharxdash mumkin.

 

Tabiba  — emlovchi, shifokor, davolovchi.

 

Tabila  — umri uzoq bo`lsin degan niyatda beriladigan ism.

 

Tabiya  — qal`a; balo-qazolardan himoya qilingan deb izohlash mumkin.

 

Tavakkala  — o`g`il bolalarga ham shunday ism beriladi.

Tavziha  — ravshan. Ismning ma`nosini ochiq ko`ngil,

 

Tavila  — agar chaqaloqning bo`yi risoladagidan ziyodroq bo`lsa, shunday ism beriladi.

 

Tavona  — aslida Tavono. Kuchli, qudratli, quvvatli, sog`lom.

 

Tavsanoi  — hayotda quvnoq va shaddod bo`lsin degan niyatda beriladigan ism.

 

Tavhidaxon — Hudoning yagonaligini biluvchi muslima yoki yakka, yagona, tengsiz.

 

Tazkira  — Xotira, eslash, yodga olish uchun vosita bo`lgan qog`oz.

 

Tazkiya  — o`zbeklardagi Qurbonoy Ismning arabcha shakli.

 

Takmila  — vafot etgan farzandlarning o`rnini to`ldirish uchun berilgan bola yoki etuk, mukammal.

 

Tamanno  — iltijolar qilib so`rab olingan yoki nozli, qarashmali, dilkash.

 

Tamiza  — fahm-farosatli yoki shamsiy yil hisobining beshinchi oyida tutilgan qizga shunday ism

berilishi odati bor.

 

Tanzila  — Hudoning irodasi bilan vujudga kelgan farzand.

 

Tanziya  — aslida tanseh. Pokiza, ozoda, yomonliklardan xoli.

 

Tansiqa  — qiz tug`ilishini orzu qilgan oilalarda shunday ism berilishi mumkin.

 

Tarjiha  — bu ismni hammadan afzal, deb izohlash mumkin.

 

Tarifa  — aslzoda, zodagon, oqsuyak avlodga mansub farzandga shunday ism beriladi.

 

Tarovat  — gyuklik, so`limlik; malohat, go`zal, sohibjamol.

 

Tasliya  — ota-onaga dalda, tasalli bo`luvchi yoki g`amdan ozod bo`lsin, degan niyatda beriladigan ism.

 

Tasmiya  — oilada tug`ilgan ikkinchi qizaloq shunday atalishi mumkin.

 

Tashrifa  — ulug`langan, sharaflangan; oilada uzoq yillar qiz kutilgan bo`lsa ham shunday ism beriladi.

 

Taqdisa  — Muqaddas.

 

Tahmina  — kuchli, qudratli, jasur.

 

Tobon  — nurli, yorqin.

 

Tojinor  — badanida biron belgi (nori) bilan tug`ilgan go`dak

 

Tojira  — savdogar, tijoratchi.

 

Toza  — Ma`suma.

 

Toira  — yuksak-yuksakdarga uchuvchi qush.

 

Toifa  — nasl, avlod, aymoq.

 

Toyiba  — pokiza, ozoda, ma`suma; mehribon, rahmdil.

 

Tolexoi — iqboli baland bo`lsin degan niyatda beriladigan ism.

 

Toliba  — hayotda hunarlar, ilmlar sari intiluvchi bo`lsin, degan niyatda beriladigoan ism.

 

Toliha  — Tolexon.

 

Tohira  — tahoratli; pokiza, dili toza, pokdomon, taqvodor.

 

Tubiniso  — aslida Tubo. Jannatdagi Tubo daraxtiga nisbat berilgan.

 

To`mor  — duoxat.

 

Tuhfaniso  — qancha iltijolardan keyin Hudo tuhfa, hadya etgan farzand.

 

To`ti  — qushlar ichida biyroni to`ti hisoblanadi, o`rgatilgan gapni takrorlaydi.

 

-U- ■

 

Ubayda  — lugaviy ma`nosi kichik qul (cho`ri) bo`lsa x,am, ismni Hudoning xoksor bandasi, deb

izohlash mumkin.

 

Uzaro  — gulyuz, chiroyli, go`zal, zebo.

 

Uzzo  — kuchli, qudratli.

 

Uzro  — begunoh, ma`suma, bokira.

 

Umayya  — garchi lug`aviy ma`nosi kichik cho`ri bo`lsa ham istiloxda kenja qiz, deb izohlash mumkin.

 

Umida  — birinchidan, uzoq yillar kutilgan farzandga shunday ism beriladi.

 

Umiyoxon — Hudoning xoksor bandasi.

 

Umira  — umri uzoq bo`lsin degan niyatda beriladigan ism.

 

Ummagulsun  — aynan: Gulsunning onasi. Onaxon degan ismga o`xshash.

 

Ummatoy — ma`lum bir payg`ambarning ummati, qavmi

 

Umniya  — Alloxdan iltijo qilib erishilgan qiz.

 

Umri  — uzoq umr ko`rsin degan niyatda beriladigan ism.

 

Urfiya  — urf-odatlarga mos, maqbul ma`nosida bo`lsa kerak.

 

Utba  — mahkam, mustahkam.

 

Ufora  — aynan: mushku anbar.

 

-F-

 

Favziya  — engilmas, g`olib yoki najot, ko`mak.

 

Favqiya  — bu ism hammadan ustun va afzal ma`nolarida keladi.

 

Fazilat  — yaxshi xislatlarga, chiroyli xulqatvorga ega bo`lsin degan niyatda beriladigan ism.

 

Fazla  — ortikcha, ziyoda.

 

Fazliniso  — yaxshi xislatlar sohibasi.

 

Faizibibi  — xonadonga yoki oilaga yoxud jamoaga shukuh bergan ma`nosida.

 

Farangiz  — nur sochuvchi, ziyo taratuvchi, ziyoli.

 

Farah  — qarang: Mufarrah.

 

Fardiniso  — yolg`iz, tanho.

 

Farzan  — aaqlli, dono, olima, oqila.

 

Farzixon — qonun-qoidalarga, rasmrusumlar va an`analarga amal qiluvchi.

 

Fariba  — chiroyli, dilbar, go`zal; jozibali.

 

Farida  — ehtimol pardali bo`lyb tug`ilgan chaqaloqlarga shunday ism qo`yilsa kerak.

 

Fariza, Farisa  — o`z burchini ado etadigan, intizomli, sarishta.

 

Fariia  — chiroyli, go`zal, sohibjamol; nafis, muloyim.

 

Farishta  — pok, pokdomon, taqvodor, begunoh bo`lsin degan yaxshi niyatda beriladigan ism.

 

Farmuda  — Hudoning irodasi bilan vujudga kelgan farzand.

 

Farnus  — baxt, iqbol kamalagi; saodatli, baxtiyor, iqboli baland.

 

Farodisa  — jannat bog`lari.

 

Farona  — ismning ma`nosi nonvoy bo`lsa ham, istilohda uni rizq-ro`zli, nasibali, deb izoxdash mumkin.

 

Farog`at  — o`zbek oilalarida keng tarqalgan ismlardan biri.

 

Farruxjamol  — baxti chiroyli bo`lsin degan yaxshi niyat bilan beriladigan ism.

 

Farxi  — shodon, quvnoq, baxtiyor yoki muloyim, yoqimli.

 

Fasiha  — chiroyli, suxandon, so`zamol

 

Fatila  — sochi jingalak bo`lib tug`ilgan qizlarga shunday ism beriladi yoki shamchiroq.

 

Faxira  — iftixorli, g`ururli, maqtovga sazovor.

 

Feruza  — g`olib, shavkatli, xushbaxt.

 

Fidoyat  — biron maqsad yo`lida o`zini baxshida etgan; fidoyi.

 

Fozila  — bilimdon, aqlli; olima.

 

Foiqa  — bu ism boshqalardan afzal bo`lsin degan yaxshi niyatda beriladi.

 

Fokiya  — uzoq yillar mobaynida farzandga zor bo`lib, iltijolar bilan erishilgan bola.

 

Foriha  — asli: Foruq, Foruqa — yaxshi-yomonni farqlaydigan, ziyrak, hushyor.

 

Fotima  — ko`krakdan ajratilgan.

 

-x-

 

Xabira  — aqlli, bilimdon, xabardor.

 

Xaddipiso  — qizil yuzli, zebo.

 

Xazina  — oilamiz, xonadonimiz boyligi degan ma`noda beriladigan ism.

 

Xairi  — yaxshilik qiluvchi, saxovatli.

 

Xaidoi  — hayoti quvnoqlik, baxtiyorlik bilan o`tsin, degan yaxshi niyatda beriladigan ism.

 

Xatiba  — voiz, va`zxon, so`zamol, suxandon.

 

Xatminiso  — ko`p qiz tug`ilgan oilalarda bu so`nggisi degan ma`noda berilgan ism.

 

Xina  — bu ismni oilaning, xonadonning bezagi, deb izoxdash mumkin.

 

Xirmonoi  — hosil xirmonini to`plash, yig`ish paytida tug`ilgan chaqaloqqa shunday ism berilsa kerak.

 

Xirom  — chiroyli, mayda qadam tashlaydigan.

 

Xovargul  — xovar — Sharq degani.

 

Xolambibi — ehtimol xolasining xotirasi uchun berilgan ismdir.

 

Xosiyat  — agar chaqaloq tug`ilmasdan oldin, onasi homiladorlik paytida otaning ishi yurishib ketib, unga omad kulib boqqan bo`lsa, tugilgan chaqaloqqa shunday ism berilishi mumkin.

 

Xubbimjamol  — sohibjamol.

 

Xudista  — baxtli, saodatmand, omadli.

 

Xumor  — qiz tug`ilishini orzu qilgan yoki farzandga mushtoq bo`lgan oilalarda.

 

Xurshida  — oftobmonand.

 

Xushapdom  — xushqomat qiz.

-ch-

 

Chinnigul  — gulning bir turi.

 

Cho`lpon — tong yulduzi, yorug` yulduz.

 

-sh-

 

Shabada  — ayniqsa tong shabadasi juda mayin va yoqimli bo`ladi.

 

Shabbu  — shunday nomda o`simlik bor; u goyatda xushbo`y.

 

Shabnam  — Pok, pok- domon bo`lsin, degan yaxshi niyatda beriladigan ism.

 

Shabonoi — Hijriy yil hisobining sakkizinchi, ramazon oyi arafasida tug`ilgan qiz.

 

Shavqiya  — o`z hayotini zavq bilan o`tkazsin, degan niyatda berilgan ism.

 

Shakar  — suyukli qiz.

 

Shamsibonu  — quyoshdek nurli.

 

Shamshod  — shamshod daraxti hamisha yashnab, tik o`sadi. Shunga nisbatan berilgan ism.

 

Sharifa  — ilohiy, muqaddas, aziz, e`zozli; sharaflangan.

 

Sharofat  — sharafli, aziz, qadrli, sara, maqbul.

 

Shafaq  — shafaq paytida (kun botish yoki tong mahalida) tugilgan go`dakka beriladigan ism.

 

Shahargul  — shaharda tug`ilgan.

 

Shahipa  — mard, jasur.

 

Shahlo  — agar chaqaloq ko`zlari katta-katta tug`ilsa, unga shunday ism beriladi.

 

Shahnoz  — bu ism, masalan, o`zbek oilalarida keng tarqalgan, aksariyat kizlar shu nom bilan ataladi.

 

Shahodat  — guvohlik beruvchi.

 

Shahrichod  — ya`ni shaharlik.

 

Shodguna  — kuychi, qo`shiqchi.

 

Shoira  — she`r yozuvchi degani.

 

Shoyxol  — xoli o`ziga yarashgan yoki xoli ham xosiyatli degan ma`noda.

 

Shoniso  — ayollar sardori, ulug`i, malikasi.

 

Shukriya  — farzandtalabligimiz ijobat bo`lganiga shukur ma`nosida berilgan ism.

 

Shukufa  — gulg`uncha.

 

Shu`la  — farzand tug`ilib, xonadonimizni shu`ladek yoritdi ma`nosida beriladigan ism.

 

-E-

 

Elyora  — el bilan birga bo`lsin, degan ma`noda beriladigan ism.

 

Elzoda  — ulg`ayib el farzandi bo`lsin, degan ma`noda beriladigan ism.

 

Elnora  — nor kabi elning yukini ko`tarsin, og`irini engil qilsin ma`nosida beriladigan ism.

 

Erkagul  — “Erka” so`zi bilan boshlanadigan ismlarning shakllari:

 

-ya-

 

Yagona  — yolg`izgina, tanhogina, bitgagina.

 

Yayra — erkin, hur yashasin degan niyatda beriladigan ism.

 

—U—

 

O`zbekbibi  — millatga nisbatan berilgan ism, binobarin, o`z millatining qizi bo`lsin, degan ma`noda bo`lsa kerak.

 

O`g`ilbibi  — o`g`il kutgan va o`g`ilga zor oilalarda beriladigan ism.

 

Qamar  — oy.

 

Qambarniso  — to`rg`ay.

 

Qandgul  — shirinlik, totli.

 

Qumri  — chiroyli sayradigan qush nomi, bu qush beozorligi bilan ham tanilgan.

 

Qurbonbeka — qamariya yilining o`n ikkinchi zulhijja oyida tugilgan go`daklarga shunday ism berish

odati bor.

 

Qutbiniso  — jozibador deb talqin qilish mumkin.

 

G`azal  — g`azaldek shirin va go`zal yoki kiyik, ohu.

 

G`ainijamol  — husnga boy.

 

G`alila  — farzandi bo`lmagan oilalarda orziqib, armon bilan kutilgan qiz.

 

G`anigul  — boyvuchcha qiz bo`lsin, degan ma`noda beriladigan ism.

 

Habiba  — do`st, yaqin; suyukli,e`tiborli, qadrli qiz.

 

Havo  — hayot bulog`i, hayotbaxsh. Bibliya kitobidagi Eva Ismning arabcha shakli.

 

Hadya  — ko`p iltijolardan keyin Hudo tomonidan inoyat qilingan qizaloqqa shunday ism beriladi.

 

Hayotgul  — Hudo umri bilan bergan bo`lsin, degan duo bilan atalgan ism.

 

Haiitbeka — hayit arafasida yoki hayit bayrami kuni tugilgan chaqaloqqa beriladigan ism.

 

Hakima  — ulgayib dono va aqlli bo`lsin degan niyatda beriladigan ism.

 

Halvo  — chaqaloq tug`ildi degan xabar kelishi bilan albatta, nima, deb so`raydilar.

 

Halima  — muloyim, mehribon, rahmdil.

 

Hamdiniso  — Hudoga hamisha hamdu sano aytuvchi.

 

Hamrobibi — agar ism hamroh ma`nosida tushunilsa, u holda yo`ldosh, hamdam bo`ladi.

 

Hanifa  — to`g`ri yo`lda bo`luvchi, xudojo`y, taqvodor.

 

Hafiza  — himoya qiluvchi, qo`riqlovchi, o`z panohida asrovchi.

 

Hikoyat  — bu so`zning asl ma`nosidan tashqari ajoyib degan ma`nosi ham bor.

 

Hodisa  — faqat o`gillar tugilib, qiz bo`lmagan oilada qiz tug`ilsa, shunday ism beriladi.

 

Hodiya  — etakchi, rahnamo, yo`lboshchi, pir, murshid.

 

Hojar  — mustahkam, irodali.

 

Hojigul  — otasi yoki bobosi haj ziyoratidan kelgandan keyin yoki bobosi haj ziyoratida bo`lgan paytda

tug`ilgan qizaloqqa shunday ism beriladi.

 

Hosila  — ota-onaning farzandi ham hosil hisoblanadi.

 

Hoshiya  — oxirgi, kenja qiz ma`nosida.

 

Hukminiso  — farmonbardor bo`lib ulg`aysin degan yaxshi niyat bilan berilgan ism.

 

Hulkar — Etti qaroqchi turkumidagi (Surayyo) yulduzi.

 

Humaira  — qizil ma`nosidagi ismning erkalatib aytilgani.

 

Humo — afsonaviy qush.

 

Hurbeka — hur — ozod, erkin, go`zal.

 

Husnibonu  — husn egasi.

(Visited 41 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *