Baliq tushda

Baliq tushda korsa nima bo’lishi hakida to’lik ma’lumot

Baliq tushda Baliqlar tushda, agar ularning adadini bilsa, xotinlardir. Agar adadini bilmasa va adadi ko’p bo’lsa, moldavlat.

Kim dengiz yoki daryo qa’rida katga balikdar to’planib turganini ko’rsa, yana o’zi xoxdagani dek tortib olayotganini yoki tanovul qilsa yoki ularni taqsimlasa, chi qarib olgan balikdarga yarasha ko’p moldavlatta etadi va tushida egani, taqsimlagani yoki sakdab qo’ygani miqdoricha uni sarflaydi.

Hut pod shoh vaziri, chunki dengiz podshoh, balikdar podshoh qo’shinidir.
Behisob balikdar yoqimsiz moldavlat (o’lja).

(Visited 61 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *